Program 2009

Tirsdag 10. mars  kl. 19:00 Temamøte på Holtop » Erling Enger» Ved Babben Enger og Per Stockfleth Enger og Anne Marie Lorck. Tirsdag 24. mars  kl. 19:00 Temamøte på Holtop » Ta med et minne og kom» Ved Håkon Kjelstrup og Rolf Solberg. Søndag 24. mai  kl. 13:00 Rusletur til Heiåslandet. Rusletur i Dalefjerdingen. Fra […]

10/12-2009 Årsmøte

10/12-2009 Årsmøte

Kl 19.00, Torsdag 10. desember er det klart for ÅRSMØTE 2009 på Holtop i Ekebergdalen. Relevante dokumenter er nå sendt ut til alle medlemmer, men kan også lastes ned her. Innkommende forslag og saker fra medlemmer må være styret i hende senest torsdag 4. desember. NB! Kun medlemmer med betalt årskontingent har stemmerett på årsmøtet. […]

5/11-2009 Stappfullt hus på historielagets «Skaukveld»

5/11-2009 Stappfullt hus på historielagets «Skaukveld»

  Duft av tjære, skogkaffe og Trond Glesaaens foredrag om gammel og moderne skogdrift gjorde det enkelt for rundt 100 fremmøtte på Ignarbakke å hensettes til «skauen» i gamle dager. En viktig del av programmet avdukingen av lagets Rausjøpram. Foto: Gro Arneberg Thoresen.

4/10-2009 Rusletur i kulturminneløypa på Stranda

4/10-2009 Rusletur i kulturminneløypa på Stranda

  Høstens siste rusletur i historielaget for 2009 ble arrangert søndag 4. oktober i kulturminneløypa på Flateby. Oppmøte var på parkeringsplassen ved Stranda skole og turens guide, Juul Sverre Stener, holdt først en orientering om kulturminneløypa. På oversiden av riksvei 120 består den i hovedsak av gamle husmannsplasser og damanlegg. På nedsiden av riksveien er […]

21/9-2009

21/9-2009

REGNFULL, MEN TRIVELIG BYGDEDAG   Heidi Wattum og Eva Kristoffersen solgte vafler og kaffe i hovedhuset på bygdetunet. Foto: Henning Bergersen. Enebakk historielag var som vanlig på plass på bygdetunet under bygdedagen. Til tross for regn og kaldt vind var det mange som tok turen innom tunet denne søndagen. Vi kåret årets Enebakkmester i hesteskokasting, som ble […]

14/9-2009 Fantastisk Fremmøte på kulturminnedagen 2009

14/9-2009 Fantastisk Fremmøte på kulturminnedagen 2009

Glade turvandrere. Foto: Grethe Bergersen. Gårsdagens rusletur i kulturminneløypa i Ytterbygda ble en flott markering av kulturminnedagen 2009. Hele 58 deltakere ble med på den 4 timer lange turen gjennom den nye kulturminneløypa i Ytre Enebakk.

28/8-2009 Historielaget med innspill til utbyggingen av BY 20 og BY 21

28/8-2009  Historielaget med innspill til utbyggingen av BY 20 og BY 21

   Den gamle veien gjennom BY 20 og BY 21. Foto: Henning Bergersen. Enebakk historielag har nå levert sitt innspill i saken om utbyggingen av BY 20 og BY 21 i Ytre Enebakk. Det foreliggende utbyggingsforslaget i Ytre Enebakk vil utgjøre omdisponering av et svært omfattende skogsområde, hvilket trolig medfører at dette hyppig benyttede turterrenget […]

28/8-2009 Høstens første rusletur – Over lyserfjell

28/8-2009 Høstens første rusletur – Over lyserfjell

  Foto: Enebakk avis. Søndag 23. august arrangerte Enebakk historielag høstens første rusletur. Den gikk over Lyserfjell og var et samarbeid med Spydeberg historielag. 39 fra Enebakk og 17 fra Spydeberg deltok. Turen gikk fra Brevikskroken i Ytterbygda, langs gamleveien over Lyserfjell og inn i Spydeberg. Turledere fra Enebakk var Åse Killerud og Eva Kristoffersen. […]

12/7-2009 Velkommen historielaget arrangerer omvisning på bygdetunet idag

Enebakk historielag guider i hovedhuset, stabburet, smia og kjona. Omvisningen avsluttes med besøk i Viksaga, et unikt treskjæringsarbeid av Johan Østvåg. Etter omvisningen er det salg av kaffe og bakst. Gratis entre! Omvisere er Jan Svartebekk og Odd Guslund. Omvisningstart er kl. 12.00.

7/7-2009 Reguleringsplanen for «indrefileten» ute til offentlig ettersyn

7/7-2009 Reguleringsplanen for «indrefileten» ute til offentlig ettersyn

  Den gamle ferdselsveien gjennom «indrefileten». Enebakk historielag tror dette er en de! av den gamle hoved ferdselsåren mellom Enebakk kirke og hovedstaden. Denne eldgamle veien har vært i bruk så lenge man husker. Foto: Henning Bergersen. Enebakk kommune har nå lagt ut reguleringsplanen for BY 20 og BY 21 i Ytterbygda til offentlig ettersyn. […]

3/7-2009 Historielaget flytter til Ragnhilds rom

3/7-2009 Historielaget flytter til Ragnhilds rom

«Ragnhilds Rom» tegnet av Viggo Karlsen. I siste styremøte før sommeren, 20. juni, ble det vedtatt at Enebakk historielag fra høsten 2009 flytter inn i Ragnhilds Rom i Ytterbygda. Etter at historielaget måtte ut fra sine lokaler på Emaus i Kirkebygda i våres, har vi holdt til i kjelleren på Strandaskolen på Flateby. Fra høsten […]

28/6-2009 Årsmøte i Romerike historielag

28/6-2009 Årsmøte i Romerike historielag

  En delegasjon på 9 personer fra Enebakk historielag var sist fredag på plass i Sørum kommune for å delta på årsmøtet i Romerike historielag. Årets møte ble holdt i fantastiske omgivelser på Blaker skanse og vert for årsmøtet var Blaker og Sørum historielag. Kvelden var todelt: Først ut var årsmøtet som ble avholdt i […]

17/6-2009 Rusletur på Svineslandet

17/6-2009 Rusletur på Svineslandet

I dag kl. 18.00 inviterer Enebakk historielag til rusletur på Svineslandet ved Lyseren i Ytterbygda. Vi møtes på «Spigerverkets feriehjem» i Ytterbygda (her kan man også parkere) og rusler utover Svines-halvøya. På veien vil vi få høre om feriehjemmet, «gutta på skauen» og om illegale idrettsarrangementer under krigen. Turen avsluttes med et besøk på den […]

6/6-2009 Omvisninger på bygdetunet sommeren 2009

6/6-2009 Omvisninger på bygdetunet sommeren 2009

Enebakk historielag guider i hovedhuset, stabburet, smia og kjona. Omvisningen avsluttes med besøk/ Viksaga, et unikt treskjæringsarbeid av Johan Østvåg. Etter omvisningen er det salg av kaffe og bakst. Gratis entre! Søndag 7. juni, kl. 12.00 OMVISNING PÅ ENEBAKK BYGDETUN OG VIKSAGA Omvisere er Svenn Erik Johansen og Andreas Bøhler. Søndag 12. juli, kl. 12.00 OMVISNING […]

24/5-2009. Tur til Heiåslandet

24/5-2009. Tur til Heiåslandet

Fremmøte på Heiås i Dalefjerdingen kl. 13.00, søndag 24. mai. Fra Heiås ned til Heiåslandet ved Øyeren og gravrøysene fra bronsealderen, videre opp gjennom skogen til Vassholen (opprinnelig plass under Nord-Borud), forbi Sø-Borud, Mellom-Borud, Nord-Borud og Næbben, og opp til Borudåsen med hyttefelt. Videre forbi Årsrudgårdene, over plassen Kontra og tilbake til Heiås. Turleder er […]

26/5-2009 Rusletur på Heiåslandet i Dalefjerdingen

26/5-2009 Rusletur på Heiåslandet i Dalefjerdingen

Fremmøte på Heiås i Dalefjerdingen kl. 13.00, søndag 24. mai. Fra Heiås ned til Heiåslandet ved Øyeren og gravrøysene fra bronsealderen, videre opp gjennom skogen til Vassholen (opprinnelig plass under Nord-Borud), forbi Sø-Borud, Mellom-Borud, Nord-Borud og Næbben, og opp til Borudåsen med hyttefelt. Videre forbi Årsrudgårdene, over plassen Kontra og tilbake til Heiås. Turleder er […]

10/5-2009. Befaring «INDREFILETEN»

10/5-2009.  Befaring «INDREFILETEN»

 Kulturminnegruppa i Enebakk historielag gjennomførte i går en omfattende befaring i utbyggingsområdet Gjevelsrud skog (også omtalt som ”indrefileten”) i Ytterbygda. Med oss hadde vi Enebakk Avis og to representanter fra beboerne i området. Dette forslaget (isolert sett og i sammenheng med kommunens eget utbyggingsforslag) vil utgjøre omdisponering av et svært omfattende skogsområde, hvilket trolig medfører […]

27/04-2009 Historielaget flytter til Stranda

27/04-2009 Historielaget flytter til Stranda

Onsdag 29. april flytter historielaget sitt arkiv fra Emaus i Kirkebygda til midlertidige lokaler på Strandaskolen. Bakgrunnen for dette er at Emaus i sommer skal bygge ut en større barnehage og trenger derfor lokalene selv. Historielaget måtte derfor ut på rimelig kort varsel. Vi har imidlertid vært så heldige å få disponere lokale sammen med Flateby […]

25/3-2009 Prioriterte oppgaver for historielaget i 2009

PRIORITERTE OPPGAVER FOR ENEBAKK HISTORIELAG I 2009 Husmannsplassen Kvernstua i Ytterbygda. Foto: Henning Bergersen. Da hovedfokus i 2008 var på lokalhistoriske utgivelser og 100 års-markeringen av Ragnhild Jølsens død, ønsker vi i 2009 å sette mer fokus på en rekke enkeltsaker. En kort presentasjon av disse følger her. Haugdammen på Stranda I løpet av 2009 […]

24/3-2009 Temamøte på Holtop «Ta med et minne og kom»

24/3-2009 Temamøte på Holtop «Ta med et minne og kom»

     Hva er dette? Tirsdag 24. mars, kl. 19:00 leder Håkon Kjelstrup og Rolf Solberg oss igjennom en kveld full av underlige snurrepiperier og gamle gjenstander på Holtop. Vi får servert artige historier knyttet til de mange gamle rariteter. I mars 2006 gikk det første «Ta med et minne og kom»- arrangementet av stabelen. […]

15/3-2009 Snart blir det liv i Aksel Bråthens hjulmarkerverksted

15/3-2009 Snart blir det liv i Aksel Bråthens hjulmarkerverksted

Historielaget og kommunen inngikk i februar 2009 en driftsavtale med Enebakk kommune om Aksel Bråthens hjulmakerverksted. Frem til 20. april foretar historielaget en kartlegging av inventar. Det skal i løpet av våren og sommeren 2009 utarbeides undervisningsmateriale for skoleelever, samt en omviserguide i form av en bok for de som er omvisere. Hjulmakerverkstedet åpner for […]

10/3-2009 Vellykket dypdykk i kunstneren Erling Enger’s verden.

10/3-2009 Vellykket dypdykk i kunstneren Erling Enger’s verden.

Holtop i Ekebergdalen, Tirsdag 10. mars kl. 19.00 Maleren Erling Enger (1699-1990) vokste opp i Ytre Enebakk og har blitt kalt «humoristen» i norsk malerkunst. Hans bilder er blant annet innkjøpt av Nasjonalgalleriet Kunstnerens barn Per Stockfleth Enger og Babben Enger har samarbeidet med forfatteren Anne Marie Lorck om boka «Erling Enger» som utkom i […]

18/2-2009 Enebakk historielag er fortsatt det tredje størtste på Romerike

18/2-2009 Enebakk historielag er fortsatt det tredje størtste på Romerike

   I følge tall fra Romerike historielag er Enebakk historielag med sine 242 medlemmer ved årsskiftet fortsatt det tredje største historielaget på Romerike. Enebakk fikk i 2008 20 nye medlemmer og hadde med dette den tredje største økningen i 2008. Høland hadde den største økningen med 33 nye medlemmer. Størst i medlemstall er imidlertid fortsatt […]

24/1-2009. Det nye styret er konstituert

24/1-2009. Det nye styret er konstituert

Styret i 2009: Fra venstre: Nils Butenschøn (styremedlem), Åse Killerud (styremedlem), Eva Kristoffersen (kasserer), Inger Anne Steffensen (3. vara), Svenn Erik Johansen (styremedlem), Juul Sverre Stener (sekretær), Bjørnar Thoresen (1. vara), Esther Reiss (nestleder) og Henning Bergersen (leder). Håkon Kjelstrup (2. vara) var ikke tilstede. Foto: Inger Hilde Killerud. Det nye styret i Enebakk historielag […]

22/1-2009 Enebakk har fått to kulturminneløyper

22/1-2009 Enebakk har fått to kulturminneløyper

Enebakk historielag ønsker å delta aktivt i markeringen av kulturminneåret 2009 og på denne måten bidra til å sette fokus på kulturminnene. Vi kan derfor med stor glede meddele at Enebakk har blitt tildelt hele to kulturminneløyper i 2009. Nes Kommune er den andre kommunen i Akershus som har fått en kulturminneløype. Kulturtjenesten i Enebakk […]

18/1-2009 Ny redaktør i IGN

Gro Arneberg Thoresen har overtatt som redaktør av IGN. Foto: Henning Bergersen. Etter å ha vært redaktør av IGN siden januar 2005 overlater Henning Bergersen nå stafettpinnen  videre til Gro Arneberg Thoresen. Mange vil nok kjenne Gro både fra redaksjonen i IGN i 2008 og som journalist i Enebakk Avis. I siste nummer av IGN […]