erling Enger bilde 2009

Holtop i Ekebergdalen, Tirsdag 10. mars kl. 19.00

Maleren Erling Enger (1699-1990) vokste opp i Ytre Enebakk og har blitt kalt «humoristen» i norsk malerkunst. Hans bilder er blant annet innkjøpt av Nasjonalgalleriet Kunstnerens barn Per Stockfleth Enger og Babben Enger har samarbeidet med forfatteren Anne Marie Lorck om boka «Erling Enger» som utkom i desember 2008. Det blir kåserier ved disse tre. Enebakk historielag ønsker velkommen til et spennende dypdykk i malerens kunst og livsløp.

Den nye boka om Erling Enger vil kunne kjøpes på Holtop

Gratis entre! Kaffe/bollespleis kr 40,-

 


erling Enger 2009

Per Stockfleth Enger forteller o viser bilder fra farens oppvekst i Enebakk.

Foto: Henning Bergersen.

Hele 55 personer møtte frem på Holtop tirsdag 10. mars for å høre om Enebakk-kunstneren Erling Enger. Dette var årets første temamøte i historielagets regi og det ble en svært interessant kveld. Historielagets leder Henning Bergersen ønsket velkommen og deretter ble det vist en film fra 1974 om og med kunstneren, i forbindelse med hans 75 årsdag.

Dessverre sviktet lyden noe men de fremmøtte var derfor ekstra glade for at filmen var tekstet. Etter kaffepause med loddsalg; viste kunstnerens sønn, Per Stockfleth Enger bilder fra tiden før hans far levde av sin kunst. Han fortalte også flere gode historier og ble godt supplert av sin søster Babben Enger. Til slutt holdt Anne Marie Lorck et foredrag om Erling Engers kunst og viste frem flere eksempler fra de forskjellige epokene i hans kunstnergjerning. Kvelden ble en flott start på historielagets arrangementer i 2009.

Se artikkel i Enebakk avis