Stranda 2009

Onsdag 29. april flytter historielaget sitt arkiv fra Emaus i Kirkebygda til midlertidige lokaler på Strandaskolen. Bakgrunnen for dette er at Emaus i sommer skal bygge ut en større barnehage og trenger derfor lokalene selv. Historielaget måtte derfor ut på rimelig kort varsel. Vi har imidlertid vært så heldige å få disponere lokale sammen med Flateby vel inntil vi finner et mer varig tilholdsted for vårt lokalhistoriske arkiv.