Her finner du bilder av og beliggenheten til gårder og plasser på Flateby, mangler vi noen er vi takknemlige for tilbakemeldinger.

Åsly

Eiendomsinformasjon 0229-19/18 Åsly 59.78521° N, 11.17534°E 622100.26    6629484.98 Lillestrømveien 1163 Her finner du Åsly på kartet

Åsstua

Eiendomsinformasjon 0229-8/22 Åsstua 620114.63N    6633704.63E 59.82358° N, 11.14231°E Her finner du Åsstua på kartet

Auen store

Auen  store

Eiendomsinformasjon 0229-11/1 Auen store Eiendomsinformasjon 0229-11/1 Auen store 622044.70N   6633856.67E 59.82135° N, 11.16865°E Her finner vi Store Auen på kartet

Auen / Vesle Auen

Auen / Vesle Auen

Eiendomsinformasjon 0229-10/1 Auen lille 621149.95N   6633178.71E 59.81987° N, 11.16383°E Her finner du VesleAuen på kartet.          

Bakkelia

Eiendomsinformasjon 0229-7/83 Bakkelia 621567.11N   6633981.05E 59.82563° N, 11.16835°E Her finner du Bakkelia på kartet

Båstadsletta (Nedre Degrum)

59.79093° N, 11.20266°E Her finner du Båstadsletta på kartet

Bergskora

59.78706° N, 11.17749°E Her finner du Bergskora på kartet

Bergsmark

59.80125° N, 11.18312°E Her finner du Bergsmark på kartet

Bjerkås

Eiendomsinformasjon 0229-16/13 Bjerkås 59.80650° N, 11.18913°E Her finner finner du Bjerkås på kartet.

Bjørklund

59.81218° N, 11.19050°E Her finner du  Bjørklund på kartet

Blinderen

Blinderen

  Her finner du Blinderen på kartet.

Borgen (Børgen)

Eiendomsinformasjon 0229-1/1 Børgen 620889.17N    6634488.07E 59.83037° N, 11.15655°E Her finner du Borgen på kartet

Bråten

59.83606° N, 11.12183°E Her finner du Bråten på kartet

Brattås

59.78510° N, 11.17493°E Her finner du Brattås på kartet

Dammen

Opprinnelig to plasser. Maridammen bebodd i 1850-åra til ca. 1910. 59.81198° N, 11.13681°E Her finner du Dammen på kartet

Dammen / Porsstranden (Påstrand)

Dammen / Porsstranden (Påstrand)

Her finner du Dammen på kartet.

Degnessletta (Nedre Degrum)

59.78658° N, 11.19851°E Her finner du Degnessletta på kartet

Degrum Nedre

Eiendomsinformasjon 0229-18/1 Degrum 59.79070° N, 11.19681°E 623437.35N   6630314.74E Her finner du Nedre Degrum på kartet

Degrum øvre

Eiendomsinformasjon 0229-18/2 Degrum 59.78796° N, 11.18846°E 622850.36 6629703.80 Her finner du Øvre Degrum på kartet

Degrumnæbben (Nedre Degrum)

59.79201° N, 11.20365°E Her finner du Degrumnæbben på kartet

Einertoppen

59.78927° N, 11.18525°E Her finner du Einertoppen på kartet

Elitun

Eiendomsinformasjon 0229-11/20 Elitun 622094.89N   6633918.88E 59.82491° N, 11.17772°E Her finner du Elitun på kartet

Elverhøi

59.81210° N, 11.19298°E Her finner du Elverhøi på kartet

Elvestad

59.81193° N, 11.19193°E Her finner du Elvestad på kartet

Enebakk’s første automatiske telefonsentral

Enebakk’s første automatiske telefonsentral

Her finner du telefonsentralen på kartet.

Engebråten

59.81273° N, 11.19068°E Her finner du Engebråten på kartet

Esterheim

59.81497° N, 11.19078°E Her finner du Esterheim på kartet

Finhaugen

59.83236° N, 11.11469°E Her finner du Finhaugen på kartet.

Finnland

Merket på kartet fra 1805. Nedlagt like etter 1900. Navnet kan tyde på at plassen kan ha vært ryddet av finner. 59.81252° N, 11.11156°E Her finner du Finnland på kartet

Fjellbekken

59.80394° N, 11.17829°E Her finner du Fjellbekken på kartet

Fjellberg

59.80497° N, 11.17836°E Her finner du Fjellberg på kartet

Fjellbo

59.79310° N, 11.18379°E Her finner du Fjellbo på kartet

Fjellbo

59.83673° N, 11.12194°E Her finner du Fjellbo på kartet

Fjellstad

Eiendomsinformasjon 0229-17/12 Fjellstad 59.79290° N, 11.18341°E 622534.10     6630366.47 Lillestrømveien 1263 Her finner du Fjellstad på kartet

Fjellstø

Eiendomsinformasjon 0229-11/12 Fjellstø 622174.31N 6633956.86E 59.82524° N, 11.17916°E Her finner du Fjellstø på kartet

Fjelltun

Eiendomsinformasjon 0229-15/44 Fjelltun 59.80981° N, 11.17884°E 622217.60      6632245.60 Lillestrømveien 1483 Her finner du Fjelltun på kartet

Fjellvang

Eiendomsinformasjon 0229-17/16 Fjellvang 59.79356° N, 11.18545°E Her finner du Fjellvang på kartet

Fladeby Cellulosefabrik

Rester etter cellulosefabrikk. Bygget 1901. 100 ansatte på det meste. Nedlagt for godt i 1931. 59.82730° N, 11.17570°E Her finner du cellulosefabrikken på kartet

Flaen ii

Eiendomsinformasjon 0229-19/34 Flaen ii 59.78184° N, 11.17770°E Her finner du Flaen  ii på kartet

Flatbyskolen / Stranda

Flatbyskolen / Stranda

Her finner du Strandaskolen på kartet.  

Flateby

Eiendomsinformasjon 0229-7/7 Flateby 621288.40N    6634130.01E 59.82704° N, 11.16347°E Her finner du Flateby på kartet

Flateby Cellulosefabrik

Flateby Cellulosefabrik

Her lå Flateby Cellulose fabrik, se kart.

Flatebydalen

Fram til forrige århundreskifte hadde det vært fem sager og to kverner i drift i det sterke fallet i bekken ned mot Øyeren. 59.82638° N, 11.17129°E Her finner du Flatebydalen […]

Flatebydalen gård

Flatebydalen gård

Her finner du Flatebydalen gård på kartet.

Flatebygodset

Flatebygodset

  0229-7/9 Flateby 59.82618° N, 11.15836°E Lillestrømveien 1700 Her finner du hvor Flateby godset lå på kartet

Fløtten

Fløtten

Eiendomsinformasjon 0229-16/2 Fløtten 59.80181° N, 11.18482°E 622593.41N   6631436.25E Her finner du Fløtten på kartet

Fossum

Fossum

Eiendomsinformasjon 0229-14/1 Fossum 59.81486° N, 11.17946°E 622310.52N   6632777.07E Her finner du Fossum på kartet

Fredbo

Eiendomsinformasjon 0229-3/22 Fredbo 618682.50N   6635893.30E 59.84363° N, 11.11803°E Her finner du Fredbo på kartet

Fredhøi

59.81377° N, 11.19160°E Her finner du Fredhøi på kartet

Fredrikstadjordet (Nedre Degrum)

59.79479° N, 11.19821°E Her finner du Fredrikstadjordet på kartet

Granås

59.81027° N, 11.17805°E Her finner du Granås på kartet

Grinden / Stangsgrinden

59.80528° N, 11.18043°E Her finner du Grinden på kartet

Groru

59.83148° N, 11.11759°E Her finner du Groru på kartet.

Grønvoll

Huset bak skolen er Grønvoll Eiendomsinformasjon 0229-10/10 Grønvoll 621413.92N   6633745.53E 59.82337° N, 11.16544°E Her finner du Grønvoll på kartet

Gryta

59.81470° N, 11.19151°E Her finner du Gryta på kartet

Hagen / Stangshagen

Eiendomsinformasjon 0229-16/5 Stangshagen 59.80596° N, 11.18324°E 622330.24   6631855.22 Lillestrømveien 1441, 1442 Her finner du Hagen på kartet

Haugdammen

Rester etter steindam for magasinering av vann til møller og sagbruk i Flatebydalen. 59.83064° N, 11.14087°E Her finner du Haugdammen på kartet

Haugen (Nedre Degrum)

59.79429° N, 11.19092°E Her finner du Haugen på kartet

Haugstein

Eiendomsinformasjon 0229-9/1 Haugstein skog 620623.92N   6632920.42E 59.81638° N, 11.15092°E Her finner du Haugstein på kartet

Heilia

59.81174° N, 11.19143°E Her finner du Heilia på kartet

Helleberg

59.81488° N, 11.19106°E Her finner du Helleberg på kartet

Holm

59.79531° N, 11.18712°E Her finner du Holm på kartet

Holtenga

Plass i bruk fra ca. 1860 og ca. 30 år framover 9.81766° N, 11.14084°E Her finner du Holtenga på kartet

Hulderbo

59.83695° N, 11.12344°E Her finner du Hulderbo på kartet

Huldrebo II

59.83673° N, 11.12345°E Her finner du Huldrebo II på kartet

Hyttebråten

Plass bebodd fra ca. 1840. Tilplantet på 1960-tallet. 59.81928° N, 11.13344°E Her finner du Hyttebråten på kartet

Is utsatt for gassblærer og oshøl (Nedre Degrum)

59.79200° N, 11.20447°E Her finner du plassen hvor isen er utsatt for oshøl og gassblærer

Jannebu

59.83624° N, 11.12015°E Her finner du Jannebu på kartet

Kjelltun

59.81437° N, 11.19068°E Her finner du Kjelltun på kartet

Knatten

59.79919° N, 11.18504°E Her finner du Knatten på kartet

Knausen

Eiendomsinformasjon 0229-15/49 Knausen Omberglia 106 622938.33N    6632786.49E 59.81450° N, 11.19191°E Her finner du Knausen på kartet

Kveldro

59.81506° N, 11.19029°E Her finner du Kveldro på kartet

Langset

Langset

0229-16/8 Langset 59.80298° N, 11.18455°E 622551.17    6631518.27 Lillestrømveien 1406 Her finner du Langset på kartet

Lia

Ryddet som plass på slutten av 1700-tallet. Nedlagt ca. 1902 59.80295° N, 11.15627°E Her finner du Lia på kartet

Lillibo

59.83644° N, 11.12347°E Her finner du Lillibo på kartet

Linås

59.79487° N, 11.18831°E Her finner du Linås på kartet

Linnerud

Bebodd fra 1760 tillike før 1900. 9.81091° N, 11.15584°E Her finner du Linnerud på kartet

Løkkeberg

59.79586° N, 11.18809°E Her finner du  Løkkeberg på kartet

Lyvestedet (Nedre Degrum)

59.78961° N, 11.20251°E Her finner du Lyvestedet på kartet

Maribo

Eiendomsinformasjon 0229-3/21 Maribo 618926.56N   6635682.23E 59.84166° N, 11.12226°E Her finner du Maribo på kartet

Melgård

Eiendomsinformasjon 0229-6/5 Melgård 620656.30N    6634020.74E 59.82625° N, 11.15214°E Her finner du Melgård på kartet

Melgårdstykket

Eiendomsinformasjon 0229-6/25 Melgårdstykket 618126.65N   6633205.55E 59.81966° N, 11.10659°E Her finner du Melgårdstykket på kartet

Midtun

Eiendomsinformasjon 0229-7/160 Midtun 621473.88N   6634008.11E 59.82591° N, 11.16703°E Her finner du Midtun på kartet

Modelldammen

Modelldammen

Her lå Modelldammen, se kartet.

Modelldammen

Murt steindam bygget 1900 som inntaksdam for driftsvann til Flateby. 59.82538° N, 11.16944°E Her finner du   på kartet

Modellen

Her finner du Modellen på kartet.

Myra

Eiendomsinformasjon 0229-4/11 Myra 59.83503° N, 11.11680°E Her finner du Myra på kartet.

Nordhagen

Eiendomsinformasjon 0229-3/15 Nordhagen 59.84449° N, 11.11578°E 618553.95     6635986.06 Ødegårdsveien 99 Her finner du Nordhagen på kartet

Nordtun

Eiendomsinformasjon 0229-7/48 Nordtun 621477.77N   6634052.41E 59.82630° N, 11.16679°E Her finner du Nordtun på kartet

Norli

59.79534° N, 11.18875°E Her finner du Norli på kartet

Norum

59.79787° N, 11.18634°E Her finner Norum på kartet

Nyberg

59.78541° N, 11.17566°E Her finner du Nyberg på kartet

Nybygget

Eiendomsinformasjon 0229-7/47 Nybygget 621794.53 6634450.23 59.82978° N, 11.17268°E Her finner du Nybygget på kartet

Nyjordet

59.80601° N, 11.18183°E Her finner du Nyjordet på kartet

Nyland

Plass i bruk fra 1830-åra til 1880-åra. 59.79729° N, 11.14977°E Her finner du Nyland på kartet

Olrastuen

Eiendomsinformasjon 0229-3/18 Olrastuen 618749.00N   6635857.00E 59.84328° N, 11.11919°E Her finner du Olrastuen på kartet

Omberg

Omberg

Eiendomsinformasjon 0229-15/1 Omberg 59.81083° N, 11.18174°E 622438.30N   6632447.65E Her finner du Omberg på kartet

Øgardsjordet (Nedre Degrum)

59.79430° N, 11.19582°E Her finner du Øgardsjordet på kartet

Øjergløtt

59.78684° N, 11.17823°E Her finner du Øjergløtt på kartet

Øyro

59.81422° N, 11.19236°E Her finner du Øyro på kartet

Petersrud / Pettersrud østre

59.80143° N, 11.17896°E Her finner  du Østre Petersrud på kartet

Petersrud / Pettersrud Vestre

59.80084° N, 11.17669°E Her finner du Vestre Petersrud på kartet

Purkevika

Riktig navn Vika. Fått tilnavnet da de drev med griser. 9.83016° N, 11.17289°E Her finner du Purkevika på kartet

Ramdem rutebilselskap / garasjer

Ramdem rutebilselskap / garasjer

Her finner du Randem garasjen på kartet.

Renna

Kunstig gravet kanal for å føre bekken nedenfor Nygård over til bekken til Flatebydalen. 9.82474° N, 11.15106°E Her finner du Renna på kartet

Rud mellom (Lindebergrud)

Eiendomsinformasjon 0229-2/12 Rud 620662.50N    6634962.20E 59.83465° N, 11.15306°E Her finner du Mellomrud på kartet

Rud nedre

Eiendomsinformasjon 0229-2/14 Rudsjordet 620843.29N    6635126.54E 59.83612° N, 11.15612°E Her finner du Nedre Rud på kartet

Rud øvre

Eiendomsinformasjon 0229-2/2 Rud øvre 618347.85N    6634002.15E 59.83569° N, 11.14958°E Her finner du Øvre Rud på kartet

Sagatun

Eiendomsinformasjon 0229-7/132 Sagatun 621377.35N   6633959.11E 59.82549° N, 11.16522°E Her finner du Sagatun på kartet

Sandaker

Eiendomsinformasjon 0229-11/17 Sandaker 622265.46N   6633847.62E 59.82423° N, 11.18072°E Her finner du Sandaker på kartet

Sandstrand

Eiendomsinformasjon 0229-7/56 Sandstrand 621160.18 6633830.54 59.82431° N, 11.16074°E Her finner du Sandstrand på kartet

Sauetre (Nedre Degrum)

59.79368° N, 11.19959°E Her finner du Sauetre på kartet

Sikkebøl gård

Sikkebøl gård

Eiendomsinformasjon 0229-12/1 Sikkebøl 621995.52N   6633656.07E 59.82061° N, 11.16959°E Her finner du Sikkebøl gård på kartet

Siljebøl

Eiendomsinformasjon 0229-3/12 Siljebøl 618719.83N   6635652.27E 59.84145° N, 11.11857°E Her finner du Siljebøl på kartet

Siljebøl (sørlien)

Eiendomsinformasjon 0229-3/4 Siljebøl (sørlien) 619123.09 6635361.03 59.83872° N, 11.12558°E Her finner du Siljebøl (Sørlien) på kartet

Siljebøl søndre

Eiendomsinformasjon 0229-3/106 Silebøl ii 618846.41N   6635586.43E 59.84082° N, 11.12078°E Her finner du Søndre Siljebøl på kartet

Siljebølhagen østre

Eiendomsinformasjon 0229-3/14 Østre siljebølhagen 618809.25N   6635381.61E 59.83900° N, 11.12000°E Her finner du Østre siljebølhagen på kartet

Skauen

59.82801° N, 11.12624°E Her finner du Skauen på kartet.

Skjæret

Eiendomsinformasjon 0229-19/6 Skjæret 622618.90N   6629543.57E 59.78613° N, 11.18652°E Her finner du Skjæret på kartet

Skjærstad

Skjærstad

0229-19/13 Skjærstad 59.78936° N, 11.18290°E 622518.73   6629973.02 Her finner du Skjærstad på kartet  Skjærstad måtte vike for gangvei og  ble revet i 2014.

Skjeggestad

Ryddet plass i siste halvdel av 1700-tallet. I bruk til ca.1880. 59.79291° N, 11.14578°E Her finner du Skjeggestad på kartet

Skog

59.80460° N, 11.11327°E Her finner du Skog på kartet

Skogly

59.78564° N, 11.17675°E Her finner du Skogly på kartet

Skrabbensolberg nordre

59.78645° N, 11.18306°E Her finner du Nordre Skrabbensolberg på kartet

Skræbba (Nedre Degrum)

59.79199° N, 11.19841°E Her finner du Skræbba på kartet

Smådal

59.79385° N, 11.18865°E Her finner du Smådal på kartet

Smedbakkenstua

Smedbakkenstua

Her finner du Smedbakkenstua på kartet.

Smedstua

Her finner du Smedstua på kartet.

Solås

Eiendomsinformasjon 0229-16/14 Solås 622549.39N   6631263.69E 59.80096° N, 11.18426°E Lillestrømveien 1380 Her finner du Solås på kartet

Solbakken

Eiendomsinformasjon 0229-15/34 Solbakken 59.81428° N, 11.19105°E 622876.17 6632750.17 Omberglia 110 Her finner du Solbakken på kartet

Solbakken

Eiendomsinformasjon 0229-19/20 Solbakken 59.78721° N, 11.17855°E 622269.41     6629741.81 Lillestrømveien 1187 Her finner du Solbakken på kartet

Solbergåsen

59.78451° N, 11.17338°E Her finner du Solbergåsen på kartet

Solheim

Eiendomsinformasjon 0229-7/43 Solheim 621238.73N   6633871.19E 59.82474° N, 11.16244°E Her finner du Solheim på kartet

Sollia

Eiendomsinformasjon 0229-7/54 Sollia 622038.41N   6634067.63E 59.82626° N, 11.17679°E Her finner du Sollia på kartet

Sollia

59.76958° N, 11.15921°E Her finner du Sollia på kartet (Solliaveiskille ved krysset mellom sti og vei)

Solstad

Eiendomsinformasjon 0229-4/34 Solstad 59.83295° N, 11.11825°E 618731.57     6634705.82 Gjeddevannsveien 34 Her finner du Solstad på kartet

Solstad

Eiendomsinformasjon 0229-6/55 Solstad 59.83213° N, 11.14766°E 620376.20     6634671.30 Solåsveien 1 Her finner du Solås på kartet

Solstad k

Eiendomsinformasjon 0229-19/11 Solstad 59.78675° N, 11.17861°E 622286.46 6629674.44 Lillestrømveien 1179 Her finner du Solstad på kartet

Solvang

Eiendomsinformasjon 0229-16/9 Solvang 59.80444° N, 11.17874°E Her finner du Solvang på kartet

Solvang

Eiendomsinformasjon 0229-5/12 Solvang 59.83462° N, 11.14122°E Her finner du Solvang på kartet

Sødelen

Eiendomsinformasjon 0229-15/56 P sødelen ii 59.80805° N, 11.18081°E 622336.84N   6632042.06E Her finner du Sødelen på kartet

Sørås

59.80050° N, 11.18453°E Her finner du Sørås på kartet

Sørli

59.83897° N, 11.12545°E Her finner du Sørli på kartet.

Sørtun

Sørtun

Sørtun ligger opp til venstre Eiendomsinformasjon 0229-7/49 Sørtun 621528.94N   6633987.16E 59.82574° N, 11.16755°E Her finner du Sørtun på kartet.

Stang bruk

Stang bruk

59.80803° N, 11.19334°E Her finner du Stang bruk på kartet.

Stang gård

Eiendomsinformasjon 0229-16/3 Stang 59.80801° N, 11.19328°E 622941.70N   6632157.40E Her finner du Stang gård på kartet

Stangshagen

59.80622° N, 11.18336°E Her finner du Stangshagen på kartet

Stenebo

59.79253° N, 11.18284°E Her finner du Stenebo på kartet

Stenrud

Eiendomsinformasjon 0229-2/23 Stenrud 620627.90N    6635000.60E 59.83505° N, 11.15221°E Her finner du Stenrud på kartet

Stenseth

Eiendomsinformasjon 0229-2/31 Stenseth 620613.40 6635048.60 59.83549° N, 11.15196°E Her finner du Stenseth på kartet

Stranden skole «Blinderen»

Stranden skole «Blinderen»

Eiendomsinformasjon 0229-11/7 Blinderen»stranden skole» 621420.48N   6633639.59E 59.82269° N, 11.16474°E Her finner du Stranden skole på kartet

Strandli

Strandli

Her finner du Strandli på kartet.

Strandli

Eiendomsinformasjon 0229-7/63 Strandli 621761.51N   6634500.87E 59.83024° N, 11.17212°E Her finner du Strandli på kartet

Streifinn

Streifinn

Her finner du Streifinn på kartet.

Sundby

Eiendomsinformasjon 0229-8/15 Sundby 620120.35N    6633668.83E 59.82295° N, 11.14189°E Her finner du Sundby på kartet

Sundby gård

Sundby gård

Eiendomsinformasjon 0229-8/1 Sundby 620736.21N    6633858.80E 59.82477° N, 11.15347°E Her finner du Sundby gård på kartet

Sundbysaga

Sundbysaga

Her finner du Sundbysaga på kartet.

Svingen

Eiendomsinformasjon 0229-15/2 Svingen 59.80748° N, 11.18001°E Her finner du Svingen på kartet

Tussebo

Eiendomsinformasjon 0229-3/19 Tussebo 618909.10N   6635707.57E 59.84194° N, 11.12211°E Her finner du Tussebo på kartet

Utsikten

59.79862° N, 11.18476°E Her finner du Utsikten på kartet

Vaslestad

Eiendomsinformasjon 0229-19/3 Vaslestad 59.79140° N, 11.18360°E 622547.87 6630237.21 Her finner du Vaslestad på kartet

Vestås

Eiendomsinformasjon 0229-8/25 Vestås 620070.83N    6633666.38E 59.82319° N, 11.14144°E Her finner du Vestås på kartet

Vesteng

59.79989° N, 11.18410°E Her finner du Vesteng på kartet

Vika

Eiendomsinformasjon 0229-7/38 Vika 621691.49N   6634524.55E 59.83047° N, 11.17088°E Her finner du Vika på kartet

Vika i Flatebydalen

Her finner du Vika på kartet.