ARRANGEMENTSGRUPPA ble vedtatt opprettet på styremøte i Enebakk historielag
15. februar 2006. Gruppa er en videreføring av den tradisjonelle arrangementskomiteen.

Gruppa arbeider med følgende oppgaver:
Planlegging, tilrettelegging og praktisk gjennomføring av historielagets rusleturer, temamøter og andre arrangement.

Temamøter:
Arrangementsgruppa er ansvarlige for planleggingen og gjennomføringen av våre temamøter. Disse møtene kan være foredrag, aktuelle debatter eller mer folkelige arrangement. De fleste av våre temamøter holdes i lagshuset vårt i Ytre Enebakk.

Kontaktperson for 2014:

Hellik Hoff

Mobil:  46 40 93 05

E-mail:  hellik@norway.online.no

—- Tilbake til forsiden