KULTURMINNEGRUPPA ble vedtatt opprettet på styremøte i Enebakk historielag
15. februar 2006. Gruppa var tidligere inndelt i en landskapsgruppe og en bygningsgruppe, men er etter vedtak i styremøte 25. september 2007, nå samlet i en gruppe.

Kulturminneverngruppa arbeider med å sette fokus på bevaring og vedlikhold av og spre kunnskap om kommunens kulturminner. Kartlegging, avfotografering og skilting av gamle plasser, bygdeborger, veitraseer/stier, historiske steder, fangstgroper, jettegryter, eldre bosetting. Kartlegging, måling og fotografering av gamle bygninger.

Niels J. Knagenhjelm

Mobil: 913 74 409

E-mail: niels@kontakten.no

—- Tilbake til forsiden