Kl 19.00, Torsdag 10. desember er det klart for ÅRSMØTE 2009 på Holtop i Ekebergdalen.

Relevante dokumenter er nå sendt ut til alle medlemmer, men kan også lastes ned her. Innkommende forslag og saker fra medlemmer må være styret i hende senest torsdag 4. desember. NB! Kun medlemmer med betalt årskontingent har stemmerett på årsmøtet.

Pause med loddsalg, julegløgg, bakst og ”MANNEkeng”-oppvisning ved Trond Glesaaen, med klær av brennesle og myr-fiber! Visning av gamle flyfoto fra Enebakk ved Åsmund Jahr og William Sheer fra Enebakk kommune.

Vi ønsker hjertelig velkommen og håper at flest mulig av våre medlemmer kan møte!

Saksliste til årsmøtet 2009
Årsmelding 2009
Valgkomiteens innstilling til styre for 2010
Regnskap for 2009
Forslag til plan 2010 – 2015

Årsmøte 2009

Leder Henning Bergersen takket Åse Killerud som på årsmøtet gikk ut av styret etter 27 år.

Foto: Gro Arneberg Thoresen. 4

0 stemmeberettigede medlemmer møtte frem på Holtop til årsmøte i Enebakk historielag, torsdag 10. desember 2009. Dette var flere fremmøtte enn vanlig på lagets årsmøter, på tross av fredsprisutdeling i Oslo.

Leder Henning Bergersen ønsket velkommen og deretter ble man man loset gjennom årsmøtesakene av styrets sekretær, Juul Sverre Stener. Årsmelding 2009, Arbeidsplan for 2010 og langtidsplan for 2010 – 2015, ble vedtatt av årsmøtet med noen tilføyelser.

Styret hadde foreslått en økning av kontingenten til kr 365,- pr år (en krone pr. dag). Dette ble enstemmig vedtatt. Regnskap for 2009 og budsjett for 2010 ble også vedtatt.

Følgende styre valgt for 2010.     Styret vil konstitueres over nyttår.

Leder: Henning Bergersen, 3550 Gol (Gjenvalgt)     Juul Sverre Stener, 1911 Flateby (Ikke på valg)     Eva Kristoffersen, 1912 Enebakk (Ikke på valg)     Nils Butenschøn, 1914 Ytre Enebakk (Gjenvalgt)     Heidi Wattum, 1912 Enebakk (NY)     Mari Ringnes, 1912 Enebakk (NY)     Amund Ruud, 1911 Flateby (NY)

Varamedlem 1: Bjørnar Thoresen, 1911 Flateby (Ikke på valg)     Varamedlem 2: Håkon Kjelstrup, 1914 Ytre Enebakk (Ikke på valg)     Varamedlem 3: Willy Klein, 1911 Flateby (NY)

Leder Henning Bergersen ble gjenvalgt og går nå inn i sitt tredje år som styreleder for Enebakk historielag. Nils Butenshøn ble også gjenvalgt til en ny periode på to år i styret. Butenschøn og Bergersen var de to eneste fra årets styre som tok gjenvalg. Både Åse Killerud, Esther Reiss, Svenn Johansen og Inger Anne Steffensen gikk alle ut av styret. Disse ble behørig takket for sin innsats. Det ble også Andreas Bøhler, som nå trer ut av bygdetungruppa etter mange års arbeid. Leder Henning Bergersen tok spesielt for seg Åse Killerud som går ut av styret etter 27 år. Killerud satt som leder i perioden 1988 – 1998 og i 2007. Killerud har vært en av de viktigste personer i Enebakk historielag gjennom tidene, ved siden av folk som Barthold Butenshøn, Ole Weng og Ulf Oppegaard. Henning Bergersen sa i sin takketale at Enebakk historielag aldri hadde kommet dit de er i dag uten Åses mangeårige innsats. Åse Killerud blir imidlertid ikke helt borte, da hun i 2010 vil ha en fremtredende rolle i både skolegruppa og bygdetungruppa. Åse Killerud er æresmedlem i Enebakk historielag (2005) og har mottatt hederstegnet fra Romerike historielag (2006).

Åsmund Jahr og William Shere viste de fremmøtte lysbilder av gamle flyfoto over Enebakk. Disse ble deretter overlevert historielaget som en gave fra kommunen.

Til slutt fikk vi en humoristisk «Manne-keng» oppvisning av Trond Glesaaen. Han viste frem klær laget av brennelse og myr.