Her kommer plasser og steder som ikke står på noe kart, men har fått navnet sitt etter ulike hendelser, situasjoner etc.  Som f.eks. Doktorgården, Brudeberget, Borregården, Lensmannssletta osv. eller gårdsjorder, etc.

Har du noen slike steder plasser du vet om, blir vi veldig glade om du deler dette med oss.

Det kan du gjøre her.