Enebakk historielag               Org. nr.   894 310 022

Lillestrømveien  801            Mail:   leder@enebakkhistorie.no

1912 Enebakk                        Bank kto.  1269.30.41943

Kulturhuset   Ignaveien 16.   1912 Enebakk

 

Historielaget er tilsluttet Romerike historielag

Æresmedlemmer i Enebakk historielag:
Åse Killerud (2005)
Rolf Solberg (2006)
Jan Svartebekk (2008)
Håkon Tysdal (2010)

Andreas Bøler (2015)

 

Mottatt  Romerike historielags hederstegn:
Barthold A. Butenschøn (1984)
Ulf Oppegaard (1986)
Ole Weng (1986)
Åse Killerud (2006)
Nils Sikkerbøl (2008)
Rolf Solberg (2008)

 

Enebakk historielag blir til

Enebakk historielag blir til

BEGYNNELSEN:   I 1951 ble Øivin Ribsskog formann i Romerike historielag og han la raskt frem forslag om å danne lokale historielag i alle bygdene på Romerike. Disse skulle være tilsluttet Romerike […]

Lederens hjørne

På disse sidene ønsker vi i Enebakk historielag å presentere våre aktiviteter     og annet av interesse for de som vil vite mer om Enebakks historie – både   fra nyere og […]

Lagets ledere

Lagets ledere

Oversikt over lagets ledere fra 1955