By 20 og 21  2009 

 Den gamle veien gjennom BY 20 og BY 21. Foto: Henning Bergersen.

Enebakk historielag har nå levert sitt innspill i saken om utbyggingen av BY 20 og BY 21 i Ytre Enebakk.

Det foreliggende utbyggingsforslaget i Ytre Enebakk vil utgjøre omdisponering av et svært omfattende skogsområde, hvilket trolig medfører at dette hyppig benyttede turterrenget forandrer karakter eller blir borte for alltid. Enebakk historielag er ikke positive til å omdisponere så store deler av de nære skogområder til boligbygging.

Når det gjelder kulturminnene i BY 20 og BY 21 vil vi oppfordre kommunen til å gå lengre enn å gjennomføre de lovpålagte og rutinemessige undersøkelsene etter automatisk fredede kulturminner. I det planlagte utbyggingsområdet finner man nemlig også flere nyere tids kulturminner, som ennå ikke er automatisk vernet av loven. Vi går ut ifra at den grønne kulturkommunen Enebakk vil ønske å ta hensyn til alle typer kulturminner og særlig da i 2009, som er kulturminneår. Vi minner også om at en av kommunens to kulturminneløyper går tvers gjennom det planlagte utbyggingsområdet.

Det må innledningsvis også nevnes at Enebakk historielag mener Enebakk kommune så langt har håndtert denne saken på en uheldig måte. I en utbyggingssak med så stor motstand i lokalbefolkningen mener vi det var uklokt av kommunen å legge saken ut til høring midt i sommerferien. Dette har trolig medført at innbyggerne i Ytre Enebakk føler seg både forbigått og provosert. Tidspunktet har også ført til betydelige utfordringer for et frivillig lag som Enebakk historielag til å komme med et godt og gjennomarbeidet innspill innen den fastsatte fristen. 

Historielagets leder holt innlegg på folkemøte om BY 20 og BY 21 

By 20 og 21 a 2009

Henning Bergersen forteller om kulturminner i By 20 og BY 21.
Foto: Gro Arneberg Thoresen

Enebakk historielags leder, Henning Bergersen, holdt i går kveld et innlegg om kulturminnene i utbyggingsområdet BY 20 og BY 21. Folkemøtet var arrangert av Enebakk senterparti og bakgrunnen var å belyse den planlagte utbyggingen. Til de over 100 fremmøttes frustrasjon møtte hverken representanter fra kommunen eller utbygger frem på møtet. Ordfører Dag Bjerke glimret også med sitt fravær. Til gjengjeld ble det et nyttig møte for motstanderne av utbyggingen og aksjonsgruppa fikk en mengde nye medlemmer. Man kan lese mer om kulturminnene i BY 20 og BY 21 i historielagets innspill til høringen.