Stallerud

Plass i bruk i 1711. Nedlagt i 1890-åra 59.69787° N, 11.18977°E Her finner du Stallerud på kartet

Vassholen

Tatt i bruk som plass i 1770-åra.  Bebodd til 1959. 59.70081° N, 11.21415°E Dalefjerdingen 519 Her finner du Vassholen på kartet

Kontra

Var ibruk som plass i 1770. Bebodd til ca. 1900. Revet 1942. 59.71131° N, 11.19755°E Her finner du Kontra på kartet

Haga

Var fradelt som eiendom allerede 1846. Bebodd til ca. 1952. 59.71289° N, 11.17469°E Her finner du Haga på kartet

Bakkeløkka

Bygd som plass ca. 1820. Nedlagt ca. 1918. 59.71469° N, 11.17081°E Her finner du Bakkeløkka på kartet

Kølabonn

Ryddet som plass i 1820-åra. Nedlagt rett etter 1900. Huset her ble flyttet og dratt over isen på Knatterudtjern og satt opp på tomten til Brevikveien 141. Restene av huset […]

Vesthytta

Ryddet på midten av 1800-tallet. Nedlagt like før 1900. 59.72611° N, 11.14461°E Her finner du Vesthytta på kartet

Nyborg

Bygd i første halvdel av 1800-tallet. Nedlagt før 1900. 59.72802° N, 11.14307°E Her finner du Nyborg på kartet

Gravhauger (Klokkerud)

6 gravhauger fra jernalder. 59.76583° N, 11.13620°E Her finne du Gravhaugene på kartet

Furubråten

Nevnt som plass i 1780. Var bebodd i 1900 59.78542° N, 11.09277°E Her finner du Furubråten på kartet

Myrvang

Eiendomsinformasjon 0229-91/484 Myrvang 59.76035° N, 10.96190°E 610209.82    6626352.41 Landskaugveien 383 Her finner du Myrvang på kartet

Enga

Eiendomsinformasjon 0229-91/485 Enga 59.76027° N, 10.96241°E 610236.98     6626346.11 Landskaugveien 387 Her finner du Enga på kartet

Solvang

Eiendomsinformasjon 0229-90/64 Solvang 59.73590° N, 11.02569°E 613869.83    6623733.33 Gaupeveien 17 Her finner du Solvang på kartet

Kokkerud

Nevnt som plass ca. 1715. Bebodd til 1923. 59.78248° N, 11.12991°E Her finner du Kokkerud på kartet

Brattås

I bruk som plass fra 1730. Bebodd til 1880-åra. 59.78385° N, 11.14155°E Her finner du Brattås på kartet

Skarpsno

Nevnt som bosted første gang i 1791. Ibruk til 1870-åra. 59.77638° N, 11.14877°E Her finner du Skarpsno på kartet

Kanten

Plass i bruk til ca. 1880. Nevnt første gang i 1850-åra. 59.77246° N, 11.13593°E Her finner du Kanten på kartet.

Skaugrom

Ryddet som plass ca. 1830. Også brukt som garveri til litt etter 1900. 59.73485° N, 11.13484°E Her finner du Skaugrom på kartet

Lybekk

Tatt i bruk som plass omkring 1850 og nedlagt før 1900 59.73648° N, 11.14902°E Her finner du Lybekk på kartet

Dal

Nevn som plass allerede i 1711. Ikke nevnt 1762 til 1834.  Bebodd til 1960. 59.74241° N, 11.15104°E Her finner du dal på kartet

Sorgenfri

Nevnt som bosted fra 1850-åra. Nedlagt omkring 1880. 59.74648° N, 11.13421°E Her finner du Sorgenfri på kartet

Krogsbølenga

Bebygget som plass i 1830-åra, i bruk til 1935. 59.76855° N, 11.18204°E Her finner du Krogsbølenga på kartet

Jørnrud

Plass ryddet på 1730 tallet, fraflyttet ca. 1920. 59.75939° N, 11.17029°E Her finner du Jørnrud på kartet

Støa u / Ekeberg

Ryddet som plass på slutten av 1700-tallet Bebodd til 1880-åra 59.77821° N, 11.08437°E Her finner du Støa på kartet

Engerholm

Engerholm

Se video om Engerholm 59.76182° N, 11.15872°E Her finner du Engerholm på kartet.

Enebakk kirke

Enebakk kirke

     

Enebakk bygdetun

Bygdetunets beliggenhet er enestående. Det ligger sentralt midt i bygda og er omgitt av kulturminner på rekke og rad, med middelalderkirken som et naturlig midtpunkt. Tunet består i dag av 4 hus som er flyttet hit fra andre gårder i bygda. Bygninger, inventar, og redskap gir et innblikk i hvordan husliv og hverdagsliv kunne være på en middels stor gård i Enebakk på slutten av 1800-tallet.