Heis 2009a

Fremmøte på Heiås i Dalefjerdingen kl. 13.00, søndag 24. mai. Fra Heiås ned til Heiåslandet ved Øyeren og gravrøysene fra bronsealderen, videre opp gjennom skogen til Vassholen (opprinnelig plass under Nord-Borud), forbi Sø-Borud, Mellom-Borud, Nord-Borud og Næbben, og opp til Borudåsen med hyttefelt. Videre forbi Årsrudgårdene, over plassen Kontra og tilbake til Heiås. Turleder er Hovel Heiaas. Ta med niste og godt fottøy!

 Heiås 2009b
Det ble en flott tur på Heiåslandet, med 45 deltakere i alle aldre. Guide på turen var Hovel Heiaas.

Mer om denne turen kommer senere. Foto: Eva Kristoffersen.