Årsmøte Romerike 2009

 

En delegasjon på 9 personer fra Enebakk historielag var sist fredag på plass i Sørum kommune for å delta på årsmøtet i Romerike historielag. Årets møte ble holdt i fantastiske omgivelser på Blaker skanse og vert for årsmøtet var Blaker og Sørum historielag. Kvelden var todelt: Først ut var årsmøtet som ble avholdt i Nansenhuset med 60 delegater fra hele Romerike, deretter et historisk vandrespill på Blaker skanse.

Etter fjorårets årsmøte som resulterte i flere tilløp til positive endringer fra styret i Romerike historielag, hadde vi store forhåpninger til årets samling på Blaker skanse. Vi gledet oss til et godt treff med både samtale og diskusjon, blant annet omkring de positive tiltakene som Romerike historielag har igangsatt siden i fjor. Årsmøtet skulle dessverre vise seg å bli både overfladisk og inneholdsløst.

Enebakk historielag synes det er positivt at man ønsker å være effektive, men i år gikk årsmøtet så kjapt at man knapt fikk sukk for seg før det hele var over. Ingen oppfølging av vedtakene fra årsmøtet i 2008 ble tatt opp til diskusjon og valgkommiteens innstilling ble banket igjennom før noen fikk komentert noe som helst. At denne innstillingen først ble presentert på årsmøtet og kun i muntlig form, er etter vår mening en uting, hvilket Henning Bergersen også påpekte i plenum. Vi mener at man i det minste bør ha muligheten til å se valgkommiteens innstilling før årsmøtet starter. Det fikk vi altså ikke muligheten til i år heller.

Årsmøte Romerike 2009 b

Noen av Enebakks delegater på årsmøtet. Fra venstre: Gro Arneberg Thoresen, Juul Sverre Stener og Esther Reiss. Foto: Henning Bergersen.

Vi i Enebakk mener at årsmøtet i Romerike historielag er en unik mulighet for historielagsbevegelsen på Romerike til å komme sammen for å samtale, utveksle erfaringer og diskutere viktige lokalhistoriske spørsmål. Det er trist når denne muligheten blir effektivisert så kraftig at det knapt blir innhold igjen. Det virker på oss som at det i år var viktigst å gjennomføre møtet uten noen form for debatt eller risiko for mulig turbulens. Dersom denne trenden fortsetter tror vi at antallet delegater på årsmøtet vil falle kraftig i årene fremover. Etter årets møte ser ihvertfall ikke Enebakk historielag poenget med å sende mer enn et delegat til årsmøtet i 2010.

Delegater fra Enebakk i 2009 var leder Henning Bergersen, nestleder Esther Reiss, sekretær Juul Sverre Stener, kasserer Eva Kristoffersen, styremedlemmene Inger Anne Steffensen og Åse Killerud, samt IGN-redaktør Gro Arneberg Thoresen, Heidi Wattum og Else Elise Sætre Bullus. Enebakk stilte denne kvelden med den nest største delegasjonen etter Blaker og Sørum historielag som stilte med 14 delegater.