Innholdsfortegnelse til boken.

I innholdsfortegnelsen kan du trykke på sidenummeret  og du vil bli viderekoblet til riktig side i den digitale utgaven av bygdeboken.

Trykk på den grønne linken under og du kommer videre.

Innholdsfortegnelse Bygdebok I

FORORD                                                                                                                                    9 FORKORTELSER, TIDSINNDELING, MYNT, MÅL, VEKT                          14 GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR ENEBAKK                                             17 Innledning                                                                                                                                17 Utarbeiding av gards- og slektshistorien                                                              17 Utforming av stoffet                                                                                                          21 Spesielle ord og uttrykk                                                                                                  23   GÅRDS- OG SLEKTSNAVN PÅ STRANDA OG I KIRKEBYGDA         31   […]