Ekstern kontakt i Enebakk historielag

Opprettet 2009.

Enebakk historielag har løpende kontakt med en rekke eksterne organisasjoner. I første rekke Romerike historielag, hvor vi er medlem. Deretter organisasjoner som Fortidsminneforeningen, Østmarkas venner og ikke minst Akershusmuseene.

Kontaktperson i 2014:

Niels J. Knagenhjelm

Mobil:  913 74 409

E-mail: niels@kontakten.no

—- Tilbake til forsiden