Innholdsfortegnelse til boken.

I innholdsfortegnelsen kan du trykke på sidenummeret  og du vil bli viderekoblet til riktig side i den digitale utgaven av bygdeboken.

Trykk på den grønne linken under og du kommer videre.

Innholdfortegnelse Bygdebok III

FORKORTELSER, TIDSINNDELING, MYNT, MÅL, VEKT    12 SPESIELLE ORD OG UTTRYKK                                     18 DALEFJERDINGEN                                                                25 RUD i Dalefjerdingen, gnr. 53                                           56 Eierhistorie, Brukerhistorie                                               57 Nordstua 53/1                                                                            58 Søstua Rud 53/4                                                                         61 Plasser og bruk                                                                            64 Burstad 53/3                                                                                 65 Åsli 53/2                                                                                           66 Parter og parseller                                                                     68 KILLERUD, gnr. 54                                                                      69 Eierhistorie, Brukerhistorie                                                    70 Nordre Killerud 54/1 […]