PRIORITERTE OPPGAVER FOR ENEBAKK HISTORIELAG I 2009

Kvernstua Ytre
Husmannsplassen Kvernstua i Ytterbygda. Foto: Henning Bergersen.

Da hovedfokus i 2008 var på lokalhistoriske utgivelser og 100 års-markeringen av Ragnhild Jølsens død, ønsker vi i 2009 å sette mer fokus på en rekke enkeltsaker. En kort presentasjon av disse følger her.

Haugdammen på Stranda
I løpet av 2009 ønsker vi å få fortgang i rehabilitering av Haugdammen på Stranda. Vi har avtalt befaring med Enebakk kommune straks snøen har gått og håper vi kan få på plass et samarbeid som resulterer i at startskuddet for dette prosjektet går til sommeren.

Vesle-Auen på Stranda
Et langtidsprosjekt som nå endelig er kommet i gang. Omfattende undersøkelser av antikvarisk murer vil finne sted i april.

Kvernstua i Ytterbygda
Enebakk historielag vil nå trappe opp aktiviteten for å få på plass en god bruksløsning for den gamle husmannsplassen i Ytterbygda. Forhåpentligvis vil makeskifteavtale mellom kommunen og Block Watne være på plass i løpet av våren. Med kommunen som grunneier kan man forhåpentligvis få på plass en god løsning, som både ivaretar fornuftig bruk og bevaring av plassens historiske og bygningsmessige verdier.

Kulturminneløyper
Et nytt samarbeid med Enebakk kommune i forbindelse med kulturminneåret 2009. De to løypene er nå å finne på nett, men vi ønsker også å få på plass skilting langs traseene, samt utbedring av stier etc. Vi skal også arrangere rusleturer langs de to løypene høsten 2009.

Aksel Bråthens hjulmakerverksted i Ytterbygda
Nok et samarbeid med Enebakk kommune. Hjulmakerverksted ble i 2008 gitt i gave til kommunen og i februar 2009 kom en driftsavtale med historielaget på plass. Vi skal drifte og holde omvisninger både for skoleklasser og privatpersoner. Det arbeides også med en bokutgivelse om hjulmakerverkstedet. Hjulmakerverkstedet åpner i september 2009.

Innsamling av historisk materiale
Den nystartede arkiv og minneinnsamlingsgruppa skal i løpet av 2009 rundt i Enebakk og intervjue gamle Enebakkinger. Vi er svært fornøyd med at dette prosjektet endelig er på beina. Innsamling av slikt materiale skulle vært påbegynt for mange år siden, men nå ser det endelig ut til at vi er i gang.

I tillegg ønsker vi i løpet av 2009 å ferdigstille tuftene etter husmannsplassen Sollia i Ytterbygda, med et skilt og en benk. Videreutvikling av området langs Tangenelva i Ytterbygda står også på tapetet. I tillegg vil vi se nærmere på kulturminner i utbyggingsområdet øverst i Våglia og utarbeide et forslag omkring Maribråtlia i Ytterbygda. Og selvfølgelig er vi svært spente på den nye kulturminneplanen vi forventer skal ut på høring i løpet av 2009.

Og videre fram:
Det store kulturminneprosjektet i 2010 vil bli å opprette en «ryddegruppe» som skal gå i gang med å rydde gamle husmannsplasser i Enebakkskogen