HJELP OSS Å REDDE BJERKELY! 29. juni 2010

Bjerkely

Bjerkely er en av bygdas flotteste og tidligste sveitser hus, bygget i 1861 som den første faste skolen i Ytterbygda. Huset er senere påbygget med andre etasje og ble i 1899 erstattet av ny skolebygning nede ved Mjær. Etter kommunens overtakelse har huset i all hovedsak forfalt.
Enebakk kommune har nå tilbudt historielaget å overta den gamle skolebygningen. Kommunens ønske er at historielaget skal eie bygningen og besørge oppussing/vedlikehold. Kommunens alternativ er rivning eller videre forfall. Vi er glade for at kommunen ønsker å finne en løsning, men dette setter historielaget i en vanskelig situasjon. Riktignok har fylkeskommunen uttalt seg kraftig imot rivning, så det er tvilsomt at kommunen vil gjennomføre dette, men alternativet er at den flotte sveitservillaen blir stående å forfalle ytterligere. Historielaget ønsker selvfølgelig å bevare bygningen, men har hverken økonomiske midler eller nok folk til å gjennomføre oppussing og drift alene. Derfor ønsker vi nå å appellere til næringsliv og privatpersoner i Ytre Enebakk. Hjelp oss å redde Bjerkely!
Kommunen har tidligere estimert en rehabilitering til nærmere 2 millioner kroner, men etter en befaring med bygningsekspert Ola H. Fjeldheim fra Fortidsminneforeningen har historielaget fått brakt på det rene at man kommer veldig langt med 500 000. Kommunens estimat er basert på rehabilitering av kommunale bygninger og da må man oppfylle blant annet krav til universell utforming. Dette er krav som et historielag ikke trenger å ta hensyn til. Det mest prekære er en råtten bunnstokk på baksiden, som på grunn av kommunens asfaltering helt inntil huset har gått i stykker. Deretter må taket undersøkes og eventuelt repareres. Utover dette er det trolig kun overfladiske mangler og malings arbeide som kan gjøres på dugnad og over tid.
Enebakk historielag har tilgang til ekspertise på slike gamle bygninger og vi kan bistå med både dugnadsinnsats og søknad om midler. Kommunen har også gitt signaler om at de kan støtte prosjektet med den summen det ville kostet å rive bygningen – ca. 200 000. Teoretisk sett kan historielaget stå som eier av bygningen, men vi kan ikke gjennomføre dette prosjektet alene. Vi håper derfor nå at flere aktører kan komme på banen, slik at vi blir sterke nok til å redde den gamle skolebygningen på Bjerkely. Tidlig i høst vil historielaget og kommunen innkalle til et åpent informasjonsmøte om Bjerkely.
Vi har tanker om at restaurert Bjerkely vil kunne brukes til for eksempel Frivillighetsentral, kafe for både yngre og eldre eller kontor og møtelokaler for lag og foreninger. Mulighetene er mange! Har du innspill, ideer eller ønsker å hjelpe til! Kontakt oss på leder@enebakkhistorielag.no.


 HISTORIELAGET HAR BYGGET NY BRU VED HAUGDAMMEN 10. juni 2010
2010_haugdammen_bru
Den siste uka i mai ferdigstilte kulturminnegruppa ved Bjørnar Thoresen, Geir Tøråsen og Juul Sverre Stener en ny bru over bekken på oversida av Haugdammen på Stranda. Prosjektet er et samarbeid med Enebakk Kommune. Historielaget har gjort arbeidet og kommunen har betalt for materialene.


 FLOTT UTFLUKT TIL ÅRNESTANGEN I RÆLINGEN 8. juni 2010
Årnestangen
Det ble en flott tur på Årnestangen i går. 30 fremmøtte startet fra bedehuset på Heknersletta og fulgte kulturminneløypa ut til Årnestangen hvor vi tok kaffepause. Vi fikk høre om Rælings-øyene tilbake til   1300-tallet. Det var svært varmt og svært mye mygg. Turleder var Hans Kristian Halvorsen Monsrud fra Rælingen.


 BLI MED PÅ UTFLUKT I RÆLINGEN 7. juni 2010

Rælingen
Torsdag 10. juni, kl. 18:00 er det duket for utflukt til vår nabokommune Rælingen. Vi møtes ved bedehuset på Hekner-sletta. Turen følger en del av kulturminneløypa i Rælingen, ut til Årnestangen og   alteret hvor vi tar kaffepause. Vi får høre om Rælings-øyene tilbake til   1300-tallet. Vi følger oldtidsveien/kongeveien, som fortsetter ut gjennom Enebakk. Turleder er Hans Kristian Halvorsen Monsrud fra Rælingen.