Haugdammen (Stranda)

07.04.2007 JS   Flateby (3)

I løpet av 2011 ønsker vi å få fortgang i rehabilitering av Haugdammen på Stranda. Vi har hatt løpende kontakt med kommunen i denne saken siden 2007 og høsten 2009 var vi på befaring med kommunen ved Haugdammen. Vi håper at startskuddet for en restaurering av dammen går i 2011. Ansvarlig: Kulturminnegruppa ved Juul Sverre Stener.

_______________________________________________________________________

Vesle-Auen (Stranda)

05.12.2006 JS

Presten Aars skriver i ministerialboken for Enebakk i 1810 at Vesle-Auen (nåværende hovedbygning) ble bygget tidlig på året 1808 av John Collett som en del av Flatebygodset og innredet som fast almueskole for Strandens fjerding. Skolen hadde et særdeles smukt lokale med bolig for læreren, der ble lønnet av Fladebys eiere. Den daværende, dugelige og virksomme lærer, Ole Jensen, underviste fra 50 til 70 barn i lesning, skrivning, religion mm. Lærer Jensen drev også med opplæring/undervisning av andre lærere. Bruksskolen ble opprettet vinteren 1807-1808 og hadde tilhold første året i en sidebygning på hovedgården på Flatebygodset, flyttet så over til Vesle-Auen når denne skolebygning ble ferdig. Vesle-Auen var antagelig skolebygning for Strandens fjerding frem mot 1856 da gården Blinderen ble kjøpt som skolebygning. Etter dette har Vesle-Auen vært i privat eie.

Enebakk historielag satte fokus på den unike bygningen allerede i 2006, men prosessen har vært lang. I 2009 har dette prosjektet endelig kommet i gang for alvor. I januar 2009 var fortidsminneforeningen og kulturminnefondet, samt en rekke fagfolk på befaring på Vesle-Auen. Alle var positive til videre arbeid med den unike bygningen. Antikvarisk murer Espen Marthinsen møtte på Vesle-Auen 24. april for en grundig forundersøkelse av grunnmur og murvegger. Han fulgte opp med en ny undersøkelse sent i juni. I juni 2009 har vi også hatt antikvariske snekkere på befaring på Vesle-Auen. Tilstandsvurderinger fra alle disse forelå sommeren 2009. På bakgrunn av disse rapportene skal prosjektet vurderes pånytt og deretter skal det søkes om økonomisk støtte til rehabilitering. Ansvarlig: Kulturminnegruppa
_______________________________________________________________________

Husmannsplassen Sollia (Ytterbygda)

sollia_oktober

I løpet av 2011 skal vi ferdigstille tuftene etter husmannsplassen Sollia i Østmarkskollen i Ytterbygda, med skilt og benk. Ansvarlig: Kulturminnegruppa ved Rolf Solberg og Henning Bergersen.

_______________________________________________________________________

Gamle-skolen på Bjerkely (Ytterbygda)

2010_bjerkely
_______________________________________________________________________

Husmannsplassen Kvernstua (Ytterbygda)

kvern1
Enebakk historielag vil nå trappe opp aktiviteten for å få på plass en god bruksløsning for den gamle husmannsplassen i Ytterbygda. Makeskifteavtale mellom kommunen og Block Watne er nå på plass og med kommunen som grunneier kan man forhåpentligvis få på plass en god løsning, som både ivaretar fornuftig bruk og bevaring av plassens historiske og bygningsmessige verdier. Ansvarlig: Kulturminnegruppa ved Henning Bergersen.

_______________________________________________________________________

Aksel Bråthens hjulmakerverksted (Ytterbygda)

hjulmakerverkstedet

Nok et samarbeid med Enebakk kommune. Hjulmakerverksted ble i 2008 gitt i gave til kommunen og i februar 2009 kom en driftsavtale med historielaget på plass. Historielaget skal drifte og holde omvisninger både for skoleklasser og privatpersoner. Det arbeides også med en bokutgivelse om hjulmakerverkstedet. Hjulmakerverkstedet åpnet i september 2009. På sikt er det et sterkt ønske om å sette opp hjulmakerverkstedet på sin opprinnelige tomt ved Tangenelva i Ytterbygda. Ansvarlig: Skolegruppa ved Åse Killerud.

_______________________________________________________________________

Tangenelva (Ytterbygda)

tangenelva_oktober07

Denne arbeidsgruppa samarbeider med Enebakk kommune om å ruste opp og vedlikeholde området langs Tangenelva i Ytterbygda. Ansvarlig: Kulturminnegruppa ved Rolf Solberg.

_______________________________________________________________________

Kulturminneløyper

Et nytt samarbeid med Enebakk kommune i forbindelse med kulturminneåret 2009. De to kulturminneløypene i Enebakk er nå å finne på nett, men vi ønsker også å få på plass skilting langs traseene, samt utbedring av stier etc. Vi skal også arrangere rusleturer langs de to løypene høsten 2009. Ansvarlige: Kulturminnegruppa ved Henning Bergersen (Ytterbygda) og Juul Sverre Stener (Stranda)

_______________________________________________________________________

Skilting og rydding av husmannsplasser og tufter

Et av de store kulturminneprosjektene i 2010 vil bli å opprette en «ryddegruppe» som skal gå i gang med å rydde og merke gamle husmannsplasser i Enebakkskogen. Ansvarlige: Kulturminnegruppa ved Henning Bergersen (Ytterbygda) og Juul Sverre Stener (Stranda)

______________________________________________________________

Innsamling av historisk materiale
Den nystartede arkiv og minneinnsamlingsgruppa skal i 2010 fortsette sin rundtur i Enebakk og intervjue gamle Enebakkinger. Vi er svært fornøyd med at dette prosjektet endelig er på beina. Innsamling av slikt materiale skulle vært påbegynt for mange år siden, men nå ser det endelig ut til at vi er i gang. Ansvarlig: Arkiv og minneinnsamlingsgruppa ved Inger Hilde Killerud og Gro Arneberg Thoresen.

_______________________________________________________________________

I tillegg vil vi i 2010 følge opp kulturminner i utbyggingsområdet øverst i Våglia og utarbeide et forslag omkring Maribråtlia i Ytterbygda. Og selvfølgelig er vi svært spente på den nye kulturminneplanen vi forventer skal ut på høring i løpet av 2010.