Gamle gjenstander 2010

 

I forbindelse med at historielaget fikk tilbud om å få overta gamle redskaper og liknende fra Børgenbråten på Flateby i sommer, var en del av styret der ned og fikk en oversikt over hvilke gjenstander som historielaget kunne overta. Grunnen til gaven var at eierne som hadde benyttet stedet som feriested i mange år, nå ønsket å selge stedet. Historielaget mottok med glede ei høyvogn, møkkakjerre, noen ploger, verktøy mm. og ved vellvillig bistand av Arne Borgen og Leif Skjæret fikk de også fraktet dette kostnadsfritt til vårt lager i Ytterbygda