har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Kategori: 2010 (Side 1 av 2)

Program for 2010

Onsdag 20. januar, kl. 19:00

TEMAMØTE I RAGNHILDSROM  «Utvandringen til Hawaii»

Foredrag ved Torbjørn Greipsland

program_hawaii


Søndag 21. februar, kl. 12:00 – 15:00

RUSLETUR BJERKE BRUK

Turledere: Hans og Nils Butenschøn og Rolf Solberg.

Etter turen blir det bakst gløgg og kaffe i historielaget’s hus.

Bjerke bruk


Fredag 5. mars, kl. 20:00 – 22:00

LA MEG BLI SOM LEOPARDEN

En forestilling i ord, bilder og toner om Ragnhild Jølsens liv.

Moys

Enebakk kultursenter, Kirkebygda (bygningen med Viksaga)

Med Arnhild Skre, Håkon Tysdal og bandet Moys.

Salgsutstilling av malerier med Jølsen-motiver av Helga Bosten.

Entre:  Kr. 100,-

Forhåndsbestilling av Biletter:

Sett inn kr. 100,- på kontonr. 1503.15.04004, Kontoeiers navn er Moys da, Lyngveien 11, 1911 Flateby. Husk også bestillers navn, så vi vet hvem som har betalt. NB! Kun 70 plasser, så vær raske. Frist for forhåndsbestilling er 2. mars. Billetter kan kjøpes også i døren, med forbehold om at  forestillingen ikke blir utsolgt.


Søndag 18. april,  kl. 12:00 – 15:00

RUSLETUR LANGS VÅG

Vi møtes ved Vågsenteret og rusler forbi Vestby og ut til Kjellgård.

Turleder: Rolf Solberg

Vollene Ytre Enebakk


Søndag 9. mai, kl. 13:00 – 15:00

RUSLETUR I RAUSJØ

Turleder: Henning Bergersen

Rausjø skole


Torsdag 10. juni, kl. 18:00 – 21:00

UTFLUKT til Årnestangen i Rælingen

Vi møte ved bedehuset på Heknersletta. Turen følger en del av kulturminneløypa i Rælingen, ut til Årnestangen og alteret hvor vi tar kaffepause. Vi får høre om Rælingsøyrene tilbake til 1300-tallet. Vi følger oltids-/kongeveien, som fortsetter ut igjennom Enebakk.

Turleder: Hans Kristian Halvorsen Monsrud fra Rælingen.

Rælingen flyfoto


Søndag 20. juni, kl. 12:00

OMVISNING PÅ ENEBAKK BYGDETUN (1 av 3)

Bygdetunet  Foto Gunnleik Seierstad


Søndag 11. juli, kl. 12:00

OMVISNING PÅ ENEBAKK BYGDETUN (2 av 3)

Bygdetunet  Foto Gunnleik Seierstad


Søndag 1. august

OLSOK-GUDSTJENESTE PÅ BYGDETUNET

Bygdetun olsok


Søndag 8. august, kl. 12:00

OMVISNING PÅ ENEBAKK BYGDETUN (3 av 3)

Bygdetunet  Foto Gunnleik Seierstad


Søndag 22. august, kl. 13:00 – 16:00

RUSLETUR I KULTURMINNELØYPA PÅ STRANDA – ØVRE DEL

Turledere: Bjørnat Thoresen, Juul Sverre Sterner og Amund Ruud.

Stranda kultur


Søndag 5. september, kl. 13:00 – 17:00

RUSLETUR TIL HUSMANNSPLASSER I EKEBERGSKOGEN

Turledere: Håkon Kjelstrup og Trond Glesaaen.

Husmannsplasser Ekeberg


Søndag 12. september

BYGDEDAGEN 2010

Enebakk historielag markerer Kulturminnedagen 2010 på bygdetunet.

Bygdedagen 09 2008 FotoTorunn Solberg 47


Torsdag 14. oktober,  kl. 19:00

TEMAMØTE PÅ ENEBAKK PRESTEGÅRD – OM ENEBAKKPRESTEN KNICK

Foredrag ved Nils Voje Johasnsen

Presten Knick


Onsdag 3. november, kl. 19:00

TEMAMØTE PÅ STREIFINN – FLATEBY CELLULOSEFABRIKK

Foredrag ved Harald Løbak Thoresen

Fabrikken Flateby


Torsdag 9. desember, kl. 19:00

ÅRSMØTE I ENEBAKK HISTORIELAG

rr1


Vi ønsker velkommen til årets arrangementer og håper på godt fremmøte.


 

 

 

 

 

10/12-2010 Årsmøtet

ÆRESMEDLEMSKAP OG LEDERSKIFTE PÅ ÅRSMØTET 10. desember 2010

Avtroppende leder Henning Bergersen overrekker æresmedlemskapet til Håkon Tysdal. Foto: Gro Arneberg Thoresen.

37 stemmeberettigede medlemmer møtte frem i lagshuset Ragnhilds Rom til årsmøte i Enebakk historielag, torsdag 9. desember 2010.

Avtroppende leder Henning Bergersen ønsket velkommen og deretter ble man loset gjennom årsmøtesakene av styrets sekretær, Juul Sverre Stener. Willy Klein ble valgt til referent og Andreas Bøhler og Håkon Tysdal ble protokollvitner. Årsmelding 2010, Arbeidsplan for 2011 ble vedtatt av årsmøtet med noen tilføyelser.

Styret hadde ikke foreslått noen økning i kontingenten. Regnskap for 2010 og budsjett for 2011 ble også vedtatt. Eva Kristoffersen redegjorde.

Følgende styre ble enstemmig valgt for 2011.     Styret vil konstitueres over nyttår.

Leder: Amund Ruud, 1911 Flateby (Ny, 1 år)     Juul Sverre Stener, 1911 Flateby (Gjenvalg, 2 år)     Nils Butenschøn, 1914 Ytre Enebakk (Ikke på valg, 1 år igjen)     Heidi Wattum, 1912 Enebakk (Ikke på valg, 1 år igjen)     Mari Ringnes, 1912 Enebakk (Ikke på valg, 1 år igjen)     Willy Klein, 1911 Flateby (Ny, 2 år)     Inger Hilde Killerud, 1400 Ski (Ny, 1 år)

Varamedlem 1: Håkon Kjelstrup, 1914 Ytre Enebakk (Gjenvalgt, 2 år)     Varamedlem 2: Petter Mogens Oppegaard, 1912 Enebakk (Ny, 2 år)     Varamedlem 3: Nils Knagenhjelm, 1912 Enebakk (Ny, 1 år)

Revisor ble gjenvalgt for 1 år.

Ny valgkomite for 2011 ble Åse Killerud (leder), Esther Reiss og Henning Bergersen (ny). Vara: Eva Kristoffersen (ny).

Henning Bergersen, Eva Kristoffersen og Bjørnar Thoresen gikk ut av styret, etter henholdsvis 4, 7 og 4 år. Bergersen har sittet som leder de siste tre årene. Alle ble behørig takket for sin innsats. Det ble også Arne Østerby, som nå trer ut av valgkomiteen. Østerby var ikke til stede på årsmøtet.

Påtroppende leder Amund Ruud takker av Eva Kristoffersen etter 7 år i styret. 

Foto: Gro Arneberg Thoresen.

Årsmøtedelen ble avsluttet med at Håkon Tysdal ble tildelt æresmedlemskap i Enebakk historielag. Begrunnelsen for tildelingen var todelt. Tysdal har de siste ti årene vært svært aktiv i historielaget, gjennom et kontinuerlig og ustoppelig arbeid for utgivelse av lokalhistorisk litteratur, ikke minst arbeidet med bygdehistorien. Han har også vært en av de mest aktive foredragsholdere og turledere laget har hatt. Men først og fremst  er Håkon Tysdal mannen som har sørget for at Enebakk har et eget lokalhistorisk skrift – IGN.

Etter pausen med gløgg og kaker hadde skuespiller Roy Gudmundsen et humoristisk innslag om etableringen av ”Enebakks historiske lag” til stor jubel fra de fremmøtte.

Skuespiller og komiker Roy Gudmundsen underholder på årsmøtet. Foto: Henning Bergersen.

Nyutnevnt æresmedlem Håkon Tysdal holdt deretter et tankevekkende innlegg om forholdet til Romerike historielag, før Henning Bergersen gjennomførte en bildekavalkade over årene 2009 og 2010, samt en kort gjennomgang av sine tre år som leder.

Påtroppende leder Amund Ruud avsluttet kvelden med noen velvalgte ord.

… Tilbake til toppen

3/11-2010 Temamøte om «Flateby Cellulosefabrikk

Flateby Cellulose a

Kl. 19:00 er det duket for temamøte på Streifinn på Flateby om Flateby Cellulosefabrikk. Harald Løbak Thoresen har i flere år arbeidet med å avdekke historien rundt et av Enebakks største Industrieventyr fra første halvdel av 1900-tallet. Han har blant annet funnet frem mengder av ny informasjon om menneskene som arbeidet på fabrikken. Møt opp på Streifinn å få med dere denne fantastiske historien. Det blir loddsalg og Kaffe/bakst i pausen. Fri entre. Kaffespleis Kr. 30,-. Møtet er åpent for alle.

Flateby Cellulose

Harald Løbak Thoresen forteller om Flateby Cellulosefabrikk for et fullsatt Streifinn.   Foto: Amund Ruud

Hele 100 personer tok turen til Streifinn på Stranda onsdag for å høre på Harald Løbak Thoresen foredra om arbeiderne på Flateby Cellulosefabrikk. Det er tydelig at gode arrangementer på Stranda trekker folk.

 

14/10-2010. Temamøte om Enebakkpresten Peder Knick(1691 – 1757)

TEMAMØTE OM ENEBAKKPRESTEN PEDER KINCK (1691 – 1757)


Kl. 19.00 torsdag 14. oktober inviterer Enebakk historielag til foredrag ved Nils Voje Johansen i Enebakk prestegård.

Foredraget omhandler Peder Kinck (1691 – 1757) som var sokneprest i Enebakk i tiden 1719 – 1750.

Etter   å ha avlagt en glimrende teologisk eksamen ved Københavns universitet i 1713, var han noen år lærer på Latinskolen i Christiania, og fra 1716 feltprest i Østfold og senere skipsprest ved viseadmiral Rosenpalms skadre under den store nordiske krig. I 1719 ble han utnevnt til sogneprest i Enebakk, og fra 1731 også til prost for Nedre Romerike, inntil han trakk seg tilbake i 1751 og levde sine siste år i Fredrikstad. Peder Kinck var kjent som en lærd og vitenskapelig   interessert mann, og i 1729 ble han etter anbefaling fra James Theobald, engelsk forretningsmann og naturhistoriker, innvalgt i det engelske vitenskapsakademiet, The Royal Society, visstnok som den første   nordmann, et medlemskap han beholdt inntil 1753. Både før og under sitt medlemskap sendte han flere brev til akademiet som ble opplest, bl.a. om folkeliv, meterologiske observasjoner, samt om dyreliv og zoologi. Hans brev til akademiet om de finske innvandrere i Norge skal være den første folkelivsskildring av denne folkegruppe i Norge, og ble trykket i akademiets skriftserie Philosophical Transactions i 1727. Peder Kinck var tipp-tipp-oldefar til forfatteren Hans E. Kinck.

13/9-2010 Befaring Ytterbygda

HISTORIELAGETS STYRE PÅ BEFARING 13. september 2010

Befaring Ytterbygda 2010

Varamedlem Håkon Kjelstrup og styremedlem Juul Sverre Stener befarte historielagets samling av gamle landbruksgjenstander.

Foto: Henning Bergersen.

I forbindelse med dagens styremøte var styret på befaring i Ytterbygda. Først besøkte man historielagets samling av gamle landbruksgjenstander. Deretter gikk turen til Tangenelva og tuftene etter Aksel Braathens hjulmakerverksted. Befaringen ble avsluttet på husmannsplassen Kvernstua.

12/9-2010 Bygdedagen

2010_bygdedag1

Varaordfører Tonje Anderson Olsen (H) får forklart hvordan man brenner tjære på gamlemåten av Rolf Solberg, Oddvar Hønsi, Egil Holstad og Kåre Halvorsen. Styremedlem Mari Ringnes og varamedlem Willy Klein følger nøye med.

2010_bygdedag9

Enebakk spellemannslag foran hovedhuset på bygdetunet

2010_bygdedag10

Mari Ringnes og Willy Klein trampet takten.

2010_bygdedag8
Heidi Wattum fra arrangementsgruppa i historielaget solgte kaffe og vafler.

2010_bygdedag11
Kåre Halvorsen og Rolf Solberg fra kulturminnegruppa i samtale med varamedlem Willy Klein.

2010_bygdedag4
Så ble det fyr på tjæreovnen.

2010_bygdedag2
Egil Holstad og Kåre Halvorsen passet godt på ilden.
2010_bygdedag3

Tjærebrennerne blir intervjuet av Enebakk Avis.
2010_bygdedag5

Vaffelsalget gikk unna.

2010_bygdedag7
Enebakkmesterskapet i hesteskokasting var i gang og nok en gang var det Rolf Solberg som gikk av med seieren.
2010_bygdedag6

Willy Klein sørget for korrekte målinger.

Foto: Henning Bergersen
© Enebakk historielag 2010

6/9-2010 Rusletur i Ekebergskogen

Rusletur Ekebergskogen  09 2010a

 Vi besøker husmannsplassene Tangen, Fella, Tuggerud og Setra. Første stopp er en 8 meter djup og hemmelige hule.

Siste stopp er Holmetjern, hvor vi raster. Frammøte Holstad gård i Ytre Enebakk. Merket avkjøring fra sykehjemmet ved Kopås.

På hjemturen er det muligheter for både sopp og tyttebær.

NB! Ta med godt fottøy og niste. Turen kan ta opp til 4 timer.

Turleder er Trond Glesaaen.

Rusletur Ekebergskogen  09 2010

Turlederne Håkon Kjelstrup og Trond Glesaaen. Foto: Henning Bergersen.

I strålende sensommersol møtte 65 turvandrere opp på Holstad i Ytterbygda søndag 5. september for å være med historielagets Håkon Kjelstrup og Trond Glesaaen på en fantastisk vandring gjennom Ekebergsskogen. Leder Henning Bergersen ønsket velkommen og deretter bar det avgårde til Sprangshula, en 8-10 meter djup hule i fjellet bak Holstad gård. Derfra gikk turen om husmannsplassene vestre og østre Tangen, Fella, Tuggerud og Sætra. På veien var vi innom Brennevinsplassen ved Tuggerud.

Rusleturen ble avsluttet med kafferast og niste ved Holmetjern.

22/8-2010 Rusletur i kulturminneløypa på Stranda

022

Foto: Amund Ruud

Høsten 2009 arrangerte historielaget en rusletur i den nedre delen av kulturminneløypa på Stranda. Søndag den 22. august tar vi for oss øvre del. Vi besøker plasser som Klingenberg, Slettenga, Dammen og Stubberud.

Turledere er Amund Ruud, Juul Sverre Stener og Bjørnar Thoresen.

Fremmøte og parkering ved Stranda skole. Ta med niste og godt fottøy.

Turen starter på Stranda skole.

IMG_9767

 Kafferast ved Porsstrandammen. Foto: Amund Ruud.

Til tross for at vi gikk omtrent den samme turen i 2007, møtte det i dag frem 30 deltagere på Stranda skole for å følge den øvre delen av kulturminneøypa på stranda. Dette var høstens første rusletur. Turen gikk over Damsbakken opp til «grendesenteret» fra 1890-åra, derfra over Sundbygårda til husmannsplassene Sangen, Sletteenga, Klingenberg, forbi Mærratjenn opp til Porsstranddammen. Her tok vi nistepause. Etterpå fortsatte vi videre til Stordamtangen, Stubberud, Bråten, demningsrestene i Stordammen, forbi gården Haugstein, Haugsteinsaga, de forsvunnede plassene Haugsteinskrabben og Ovindskrabben og tilbake til skolen. Turen var på litt over tre timer.
Turledere var Amund Ruud, Juul Sverre Stener og Bjørnar Thoresen.

17/08-2010 Rydding av tuftene etter husmannsplassen Sollia

Sollia 2010

Enebakk historielag startet denne helgen arbeidet med å rydde tuftene etter husmannsplassen Sollia i Østmarkskollen i Ytterbygda. Sollia og et lite område omkring tuftene ble vernet av Enebakk kommune i 2006. Enebakk historielag har ventet på at byggeprosessen av eneboligene på begge sider skal sluttføres, slik at pynting og rydding på Sollia kunne påbegynnes. Denne helgen startet kulturminnegruppa arbeidet med å rydde sti opp til plassen. Stien skal gruslegges, det skal settes opp en benk på Sollia, samt en plakett som forteller plassens historie. Med dette vil tuftene etter Sollia bli en fin historisk og grønn oase midt i det nye byggefeltet på Østmarkskollen. Prosjektet er planlagt sluttført høsten 2010

 

8/8-2010 Omvisning på bygdetunet


Bygdetun 2010

Søndag 8. august avhold Enebakk historielag sommerens tredje og siste omvisning på bygdetunet. Esther Reiss og Eva Kristoffersen var guider. Interessen for disse omvisningen har dessverre vært dalende både i 2009 og i 2010. Styret har nå gått i tenkeboksen for å utvikle disse omvisningene til sommeren 2011.

 

« Eldre innlegg