Enebakk Historielag

har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Author: Niels (page 1 of 158)

Julehilsen 2017


Bilder fra Olsok 2017

Olsok 30.07-2017

 

 


Knausen

Eiendomsinformasjon
Bestyrerbolig på Bjerke bruk
Knausen
Kjølstadveien 30
6161569.30N    6622653.49E
59.81450° N, 11.19191°E

Her finner du Knausen på kartet

MIDDELALDEREN – PILEGRIMSREISENS GULLALDER

Klikk her for mer informasjon

TUR TIL FETSUND LENSER

BLI MED PÅ TUR TIL FETSUND LENSER

10 juni kl 10.30

Avreise fra p-plass ved Mjærhallen – flere stopp nordover gjennom Enebakk.

Påmelding innen 25 mai til leder@enebakkhistorie.no

Pris kr 395,- inkluderer transport, omvisning og lunsj

   

I FOTEFARENE TIL «GUTTA PÅ SKAUEN»

Fredsmarsj 2016

 søndag 7. mai kl 11 fra Taraldrudhytta 

 I FOTEFARENE TIL «GUTTA PÅ SKAUEN»

Fredsmarsj og interessant opplevelsestur  

Taraldrudåsen med sin praktfulle ut sikt 

gamle boplassen Taraldrud

Bekransing av en ukjent Mil.org. bauta i skogen 

 Ingen påmelding – ingen deltakeravgift – alle blir med

               Vi skal guides av : 

skogbestyrer Reidar Haugen

i området der Mil.org. hadde sine depoter og baser på slutten av krigen i 1944-45.

Vi følger stier over Taraldrudåsen og med småstopp under veis for lokalhistorie og for å nyte utsikten. 

Vi går ikke fortere enn at de fleste kan klare turen, men det er litt stigning på skiftende sti og vei. 

Ta med sitteunderlag for pauser, det er vått i skogen.

2 pauser underveis: Første Matpause underveis. Siste på Taraldrud. Ha medbrakt niste og drikke.

Mer om turen kan du lese i boken ”Til fots i Sørmarka”, tur 18, av Birger Løvland og Reidar Haugen.

 Taraldrud gård  –  og omegn

  

Mil.org.

bauta i  svarteste skogen

Bekransing av denne 

nesten ukjente bautaen  

 minnetale ved

 Tine Linnestad

 Her lå en hemmelige 

base og våpenlager

 (Tine er ”gammelordfører” og medlem i Ski Historielag).

 Det blir ”rast” på Taraldrud gård.

 Husk niste / drikke. Vi får en orientering om gårdens historie. I dette ”dalføret” kommer politiets nye beredskapsområde. Dersom regn kan vi være innendørs.

 Adkomst med bil fra syd E6: E6-nordover, etter viltbroen første avkjøring –Taraldrudveien. Følg på og ta til høyre i rundkjøring inn på Kongeveien. Kjør ca 400 m ta av til høyre inn Fløysbonveien. Følg Fløysbonveien, den skifter over til grus. I T-kryss ved Taraldrudhytta ta til høyre for parkering, følg skilting.

Adkomst med bil fra Vevelstadveien / Paddetjern parkering: Turskiltet gangvei mot Fløysbon, ca 1,7 km til Taraldrudhytta. Fin sykkelvei. Se skilt.

Kort om turtraseen: Start fra Taraldrudhytta kl 11. Vi går gangbroen over E6, følger gangveien ca 400-500 meter, tar av til venstre nordover over Taraldrudåsen. Ned fra Taraldrudåsen over E6 på driftsbroen til Taraldrud gård. Vi merker veien med plastbanner ettersom vi går slik at de som henger litt etter finner frem.

 Fredsmarsjmerket selges under pausen på Taraldrud til de som ønsker merket.

For barn, barnevogn og de som synes løypen blir for lang.

Ved Taraldrudhytta, ikke gå over E6, men følg Fløysbonveien nordover ”langs” E6 frem til samlingsplass. Antakelig vil marsjdeltakerne være her ca kl 12.30 -13.00.

Vis respekt for eiendom og nysådde jorder.  Dersom regn kan vi være innendørs.

Kjenn din lokalhistorie. Under marsjen vil nok flere fortelle litt om hva som skjedde i «skauen» de siste dagene før freden. Morgenen 8. mai 1945 rykket Mil.org. inn i Ski tettsted og Magasinleieren, tyskernes hovedleier i området med feler tusen tyske soldater bevæpnet til tennene, hva skjedde.

Velkommen til deltakelse —  lokalhistorie på sitt beste 

 

Fredsmarsjkomiteen i Ski, Ski Historielag, 

Ski- og omegn Forsvarsforening og Oppegård Historielag.

Alle gangføre er hjertelig velkommen til å delta   på en historisk og spennende vandring.

2 pauser underveis: Matpause underveis, ha medbrakt niste og drikke.  Kaffepause 

Mer om turen kan du lese i boken ”Til fots i Sørmarka”, tur 18 av Birger Løvland og Reidar Haugen.

—————————————————————————————

Slektsforskning i Danmark

Til alle medlemmer i Slekt og Data Oslo/Akershus!

 Vi inviterer til kurset «Slektsforskning i Danmark».

Tid: Lørdag 13. mai 2017 klokka 10.00-15.00

Sted: Kursrommet, Øvre Slottsgate 2B, Oslo

Kursavgift: 800.- (medlemmer) eller 1300.- (ikke medlemmer)

Påmelding: 

Kursavgiften inkluderer det nyreviderte heftet «Slægtsforskning på nettet» og en enkel lunsj med baguette og drikke.

Vår kursleder Gitte Christensen kommer fra DIS-Danmark, for å gi en introduksjon til hvordan vi kan finne fram i de danske kildene på internett. Hun har holdt lignende kurs for oss to ganger tidligere.

Kursinnhold:

  • Danske aner
  • Lær å bruke danske kirkebøker og folketellinger og finn danske aner tilbake til 1600- og 1700-tallet. Vi vil dog arbeide mest med 1800-tallet denne lørdagen.
  • Hvilke sogn og amt hører sammen? Og hvordan finner du ut av, i hvilket amt du skal lete etter dine aner.
  • Hvor finner du kilder som skifter, skjøter og legdsruller.

Dessverre bliver det bare en kort introduksjon, men mange kilder er blitt digitalisert de siste årene.

Det blir øvelser, slik at du får praktisk erfaring med å bruke de danske kirkebøker og folketellinger.

Ta med deg en laptop, om du har – det er strømuttak og trådløst internett i kursrommet.

Med vennlig hilsen

Kursansvarlig Slekt og Data Oslo/Akershus
Liv Ofsdal

E-post: kurs@oa.slektogdata.no

Web: http://oa.disnorge.no/kurs-2017

Mobil: 41766432

 

HVOR GAMMEL ER ENEBAKK KIRKE? av Knut Grinde

La det være sagt med en gang at sikker tidfesting av året den ble innviet, er det umulig å finne fram til. Men datoen er kjent: Enebakk kirke ble viet St. Botolf på pave Gregors dag, den 12. mars.

Men det finnes noen opptegnelser og omstendigheter som kan gi noen holdepunkter for å komme fram til årstallet.

I heftet om ENEBAKK KIRKE av Sigrid og Håkon Christie, står det på side 4:

«Kirken har stått ferdig med skip og kor en gang» omkring 1200.

Til dette er det å bemerke at borgerkrigene begynte i 1130, og hærfolk ble flere ganger rekruttert på Østlandet. Det er således lite sannsynlig at man beskjeftiget seg med å bygge ny kirke i krigsårene. Man hadde jo en tømmerkirke fra før. Den må derfor være bygget før 1130.

I heftet av N.P. Krogsbøl om ENEBAK I GAMLE DAGE, står det under avsnitt II:

«Den ældste beretning jeg har om Enebak findes i kong Øistein Magnussens saga optegnet av P.A. Munk og R. Keiser. Der heter det: En vinter drog kong Øistein med en Fylking Stridsmænd over Ryenbergene,Asker, Skeid, Hangabol og Spyattaberg til Lysefjeld, for at fordrive en Flok Røvere og

Ildjerningsmænd, som fra Are, Øde og Marker havde paa Tømmerflaater sat over Øiavatten og  slaatt sig ind paa Lysefjeld, hvorfra de drog op mod  Folkene i Ignabak og for der frem med Mordbrand, Rov og  Drap.  Dette må antagelig være vinteren 1115 straks efter kong Olavs død; ti Snorre forteller i Magnus Sønners saga s. 18, at Øisteins bror, kong Olav døde den 22de desember 1115 og umiddelbart deretter, at kong Øistein var en vinter øster i landet, men Sigurd var nord i landet.

I DET NORSKE FOLKS LIV OG HISTORIE bind II, side 61 står det:

Utgangspunktet er kirkebygningene. Ordet sogn – sokn – betyr alle de som søker et bestemt felles midtpunkt, altså kirken, og det er betegnende for hvordan sognene er blitt til, at nesten alle norske kirkesogn har sitt navn efter gården kirken står på, ikke efter bygden.

 

I ENEBAKK HERRED av N.R. Aas står det på side 16:

Navnet har helt sikkert sin opprinnelse fra den gamle » prestegård, der het Ignarbakki.

Det vil altså si at det ikke fantes noe sogn som hette Ignabak før kirken var hygget. Det følger av dette at dersom kong Øistein Magnussens saga er tidstro, var det bygget en Enebakk kirke i 1115.

Så er det den lille eiendommelighet ved innvielsesdatoen: Hvorfor er kirken innviet 12. mars og ikke på St. Botolfs dag, 17. Juni?

Gregor den store var den største helgen på den tid, og hans årsdag ble markert hvert år. Og selvsagt var 100 -års dager gjevere. Men det år kirken ble ferdig, må det ha vært noe svært spesielt, kanskje en 500 -års dag for hans død i 604.

 

Enebakk kirke kan være innviet 12. mars 1104.

Årsmøte 2017

Innkalling årsmøte 2017

Årsmelding 2016

Regnskap 2016

Handlingsplan 2017

Handlingsplan 2017 – 2021

Valgkomiteens innstilling

 

Historier og Skrømt

Historie og skrømt

Torsdag den 16/2-2017 Kl 19:00

Skjer det på Granly i Dalefjerdingen.

Adresse:  Dalefjerdingen 224, 1912 Enebakk.

Da kommer Harald Johnsen

Hit for å fortelle gode historier.

Han får assistanse av

Niels J. Knagenhjelm som har

litt av hvert fra Enebakk.

Velkommen skal dere være.

Inngangspenger kr. 50,-

Servering av kaffe og kaker.

Older posts

© 2018 Enebakk Historielag

Theme by Anders NorenUp ↑