har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Søk: “sollia” (Side 1 av 2)

Vi fant 18 resultater for dit søk.

Sollia

Eiendomsinformasjon 0229-91/134 Sollia 59.73875° N, 10.98873°E 611785.00    6623996.10 Tangenveien 117 Her finner du Sollia på kartet

Sollia

Eiendomsinformasjon 0229-7/54 Sollia 622038.41N   6634067.63E 59.82626° N, 11.17679°E Her finner du Sollia på kartet

Sollia

59.76958° N, 11.15921°E Her finner du Sollia på kartet (Solliaveiskille ved krysset mellom sti og vei)

Sollia husmannsplass.

Tufter etter husmannsplass fra ca 1800. Plassen ble ryddet ca 1790 og ble nedlagt etter 14. Alle som bodde på Sollia sultet i hjel. Her kan du se restene etter Sollia. Se på kartet.

17/08-2010 Rydding av tuftene etter husmannsplassen Sollia

Enebakk historielag startet denne helgen arbeidet med å rydde tuftene etter husmannsplassen Sollia i Østmarkskollen i Ytterbygda. Sollia og et lite område omkring tuftene ble vernet av Enebakk kommune i 2006. Enebakk historielag har ventet på at byggeprosessen av eneboligene på begge sider skal sluttføres, slik at pynting og rydding på Sollia kunne påbegynnes. Denne […]

21/10-2006 Ryddeaksjon på Sollia igangsatt

Rolf Solberg fra kulturminneverngruppa i full gang med opprydding på Sollia. Foto: Henning Bergersen Kulturminneverngruppa startet denne uka en ryddeaksjon på husmannsplassen Sollia i Østmarkskollen. Etter tidligere avtale med Block Watne skal nå tuften ryddes før snøen kommer, slik at alt er klart til byggestart våren 2007. Alle busker skal ryddes bort og steinene etter […]

25/5-2006 Befaring Sollia

Historielagets Esther Reiss, Åse Killerud og Rolf Solberg i full gang med sikringen av Sollia, Etter en svært konstruktiv befaring på stedet med kulturminneverngruppa, ordfører Tore Tidemann og Block Watne sist fredag, er det nå enighet om at tuftene etter Sollia vil bli bevart for ettertiden. Det viste seg at kommunens plassering av Sollia på […]

Innholdfortegnelse Bygdebok III

FORKORTELSER, TIDSINNDELING, MYNT, MÅL, VEKT    12 SPESIELLE ORD OG UTTRYKK                                     18 DALEFJERDINGEN                                                                25 RUD i Dalefjerdingen, gnr. 53                                           56 Eierhistorie, Brukerhistorie                                               57 Nordstua 53/1                                                                            58 Søstua Rud 53/4                                                                         61 Plasser og bruk                                                                            64 Burstad 53/3                                                                                 65 Åsli 53/2                                                                                           66 Parter og parseller                                                                     68 KILLERUD, gnr. 54                                                                      69 Eierhistorie, Brukerhistorie                                                    70 Nordre Killerud 54/1 […]

Innholdsfortegnelse Bygdebok I

FORORD                                                                                                                                    9 FORKORTELSER, TIDSINNDELING, MYNT, MÅL, VEKT                          14 GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR ENEBAKK                                             17 Innledning                                                                                                                                17 Utarbeiding av gards- og slektshistorien                                                              17 Utforming av stoffet                                                                                                          21 Spesielle ord og uttrykk                                                                                                  23   GÅRDS- OG SLEKTSNAVN PÅ STRANDA OG I KIRKEBYGDA         31   […]

Enebakk avis

2014 Bilder 1814 jubileet 2013  Bilder Ignabakke brenner – Bilder etter brannen 2011 Lekkasje på bygdetunet   –  «Kjakan» 2010 Juvel uten tårn   –  Bygdetunet og viksaga bilder – Huset til Sverre Smed brenner  Bygdedagene 2009 Bilder Bygdedagen  –  I dag er det bygdedag  – Turist i egen bygd  – Kulturminneløype i Ytre  Hjulmaker 2  –  Rusletur Stranda – Rusletur Lysefjell   – Ta med […]

« Eldre innlegg