Enebakk Historielag

har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Søkeresultater: "sollia" (side 1 av 2)

Sollia

Eiendomsinformasjon
0229-91/134 Sollia
59.73875° N, 10.98873°E
611785.00    6623996.10

Tangenveien 117

Her finner du Sollia på kartet

Sollia

Eiendomsinformasjon
0229-7/54 Sollia

622038.41N   6634067.63E

59.82626° N, 11.17679°E

Her finner du Sollia på kartet

Sollia

59.76958° N, 11.15921°E

Her finner du Sollia på kartet

(Solliaveiskille ved krysset mellom sti og vei)

Sollia husmannsplass.

Tufter etter husmannsplass fra ca 1800.

Plassen ble ryddet ca 1790 og ble nedlagt etter 14.

Alle som bodde på Sollia sultet i hjel.

Sollia bilde Sollia 2010

Her kan du se restene etter Sollia. Se på kartet.

17/08-2010 Rydding av tuftene etter husmannsplassen Sollia

Sollia 2010

Enebakk historielag startet denne helgen arbeidet med å rydde tuftene etter husmannsplassen Sollia i Østmarkskollen i Ytterbygda. Sollia og et lite område omkring tuftene ble vernet av Enebakk kommune i 2006. Enebakk historielag har ventet på at byggeprosessen av eneboligene på begge sider skal sluttføres, slik at pynting og rydding på Sollia kunne påbegynnes. Denne helgen startet kulturminnegruppa arbeidet med å rydde sti opp til plassen. Stien skal gruslegges, det skal settes opp en benk på Sollia, samt en plakett som forteller plassens historie. Med dette vil tuftene etter Sollia bli en fin historisk og grønn oase midt i det nye byggefeltet på Østmarkskollen. Prosjektet er planlagt sluttført høsten 2010

 

21/10-2006 Ryddeaksjon på Sollia igangsatt

Sollia1 2006
Rolf Solberg fra kulturminneverngruppa i full gang med opprydding på Sollia.
Foto: Henning Bergersen

Kulturminneverngruppa startet denne uka en ryddeaksjon på husmannsplassen Sollia i Østmarkskollen. Etter tidligere avtale med Block Watne skal nå tuften ryddes før snøen kommer, slik at alt er klart til byggestart våren 2007. Alle busker skal ryddes bort og steinene etter tuften plasseres i kjellerhullet. På denne måten kommer ingenting til skade under sprengningsarbeidene som starter til våren.Vi kommer tilbake med mer info om hvordan det skal se ut på Sollia etterhvert.

25/5-2006 Befaring Sollia

Sollia bilde

Historielagets Esther Reiss, Åse Killerud og Rolf Solberg i full gang med sikringen av Sollia,

Etter en svært konstruktiv befaring på stedet med kulturminneverngruppa, ordfører Tore Tidemann og Block Watne sist fredag, er det nå enighet om at tuftene etter Sollia vil bli bevart for ettertiden. Det viste seg at kommunens plassering av Sollia på kartet var noe feilaktig og at en bevaring derfor vil medføre minimale endringer i den opprinnelige utbyggingsplanen. Block Watne har allikevel gått med pi ytterligere justeringer for å kunne sikre de gamle tuftene. Enebakk historielag berømmer ordføreren for å ha tatt ansvar i denne saken og hans engasjement har vært helt avgjørende. Block Watne har på sin side også vist stor vilje til dialog og kommet med flere konstruktive løsninger. Vi takker også Østmarkas venner og deres leder Steinar Saghaug for verdifull bistand, blant annet for full støtte på lederplass i siste nummer av medlemsbladet «Nytt fra Østmarka”. Sammen med Østmarkas venner og Fortidsminneforeningen håper nå Enebakk historielag at denne saken har vist viktigheten av å få på plass en kulturminneplan for Enebakk kommune.

 

Det vil neppe bli igangsatt arbeid i området der Sollia ligger sommeren 2006, men på oppfordring fra Block Watne har Kulturminnegruppa nå sikret området omkring Sollia med plastbånd, slik at det tydelig går frem hvor tuftene ligger.

 

Innholdfortegnelse Bygdebok III

FORKORTELSER, TIDSINNDELING, MYNT, MÅL, VEKT    12

SPESIELLE ORD OG UTTRYKK                                     18

DALEFJERDINGEN                                                                25

RUD i Dalefjerdingen, gnr. 53                                           56

Eierhistorie, Brukerhistorie                                               57

Nordstua 53/1                                                                            58

Søstua Rud 53/4                                                                         61

Plasser og bruk                                                                            64

Burstad 53/3                                                                                 65

Åsli 53/2                                                                                           66

Parter og parseller                                                                     68

KILLERUD, gnr. 54                                                                      69

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                    70

Nordre Killerud 54/1                                                                   73

Vesle – Sødelen 54/2                                                                    75

Store – Sødelen 54/3, Husmannsplasser                          76

BØLER i Dalefjerdingen, gnr. 55                                           78

Eierhistorie, Brukerhistorie, Søstua Bøler 55/1           82

Nordstua Bøler 55/5                                                                     87

Plasser og husmenn                                                                      90

Åstad, Kjensli                                                                                    91

Fløtten, Fløtten 55/4 og 6                                                         92

Vesthytta, Kølabånn                                                                    93

Bråten, Parter og parseller                                                       94

SAND, gnr. 61                                                                                  95

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                     96

Plasser og husmenn                                                                      101

HVITSTEIN, gnr. 62                                                                     104

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                    106

Store-Hvitstein 62/1                                                                    108

Vesle-Hvitstein 62/2                                                                    111

Husmenn og plasser                                                                     113

ØVRE OG NEDRE JEVIK, gnr. 63 og 64                             115

Eierhistorie Øvre Jevik, Brukerhistorie Øvre Jevik     117

Øvre Jevik 63/2                                                                            121

Nordli 63/1 og 64/2                                                                    123

Plasser og husmenn                                                                    124

Eierhistorie Nedre Jevik                                                          125

Brukerhistorie Nedre Jevik                                                    126

Nedre Jevik 64/1                                                                          129

Sørli 64/2, Plasser og husmenn, Enga                               130

Kjensli, Kvea, Kampen, Segrin, Parter og parseller   131

HEIÅS, gnr. 65                                                                               134

Eierhistorie                                                                                      133

Brukerhistorie                                                                               134

Plasser og husmenn                                                                    139

Heiåsflaen, Kontra                                                                      140

Bakken, Tangen                                                                             142

BORUD, gnr. 66 og 67                                                              143

Eierhistorie Nordre Borud, Brukerhistorie                  146

Nord- Borud 66/1                                                                         148

Mellom-Borud 66/2 og 67/2                                                  149

Borud (Nabben) 66/4                                                                  152

Plasser og husmenn, Vassholen                                            154

Vassholen 66/3                                                                               155

Eierhistorie Søndre Borud, Brukerhistorie                     156

Sø – Borud 67/1                                                                                157

Plasser og husmenn, Grinda                                                     158

ÅSER, gnr. 68                                                                                    160

Eierhistorie                                                                                        161

Brukerhistorie                                                                                  162

Plasser og husmenn, Skauby                                                    166

Skauby 68/3, Stællerud                                                               168

Tarm skog 68/2                                                                                169

FJELL, gnr. 69                                                                              170

Eierhistorie, Brukerhistorie                                               172

Sø-Fjell 69/1 og 2                                                                      174

Nord-Fjell 69/3                                                                           177

Fløtten 69/4                                                                                  179

Plasser og bruk, Perstad                                                         180

Perstad 69/5                                                                                  182

Bråten                                                                                               183

Solli, Parter og parseller                                                          184

SUNDBY i Dalefjerdingen, gnr. 70                                      185

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                    188

Øvre Sundby 70/1                                                                        192

Nedre Sundby 70/3                                                                      193

Plasser og husmenn, Teigen, Nord- Teigen, Sø – Teigen  196 Furuholen                                                                                       197

GLENNE, gnr. 71                                                                        198

Eierhistorie                                                                                    199

Brukerhistorie                                                                              200

ÅRSRUD, gnr. 72                                                                      204

Eierhistorie                                                                                   206

Brukerhistorie                                                                             207

Oppistua Arsrud 72/1                                                             208

Oppistua Arsrud 72/1                                                             209

Mellomstua Årsrud 72/2                                                        211

Nestua Årsrud 72/3                                                                  212

Plasser og husmenn, Sandnes                                              214

SILJÅS, gnr. 73                                                                              215

Eierhistorie                                                                                    217

Brukerhistorie                                                                              218

Søstua Siljås 73/1                                                                       220

Nordstua Siljås 73/3                                                                 223

Siljås 73/1 og 3                                                                             225

Plasser og husmenn                                                                   226

JAER I Dalefjerdingen, gnr. 74                                            227

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                 229

Plasser og husmenn, Stubberud                                        232

Kjensli, Kaggerud                                                                        233

NORDRE OG SØNDRE TYSDAL, gnr.     75     og 76  234

Eierhistorie Nordre Tysdal                                                       237

Brukerhistorie Nordre Tysdal                                                238

Nordstua Tysdal 75/1                                                                  239

Nordstua Tysdal 75/2                                                                   241

Østistua Tysdal 75/3                                                                      242

Nordre Tysdal (Skolen) 75/4                                                      243

Haga 75/5, Solbakken 75/6                                                         244

Plasser og husmenn Eierhistorie Søndre Tysdal             246

Brukerhistorie Søndre Tysdal                                                    248

Plasser og bruk, Tonerud                                                              253

Tonerud 76/2                                                                                       254

Bakkeløkka                                                                                           256

KJÆRSRUD, gnr. 77                                                                       258

Eierhistorie                                                                                          259 Brukerhistorie                                                                                   260

Plasser og husmenn, Furuset, Myrer                                   266

Nordli                                                                                                      267

RÅNES OG EINERSTAD, parter av gnr.    73                  268

Eierhistorie Rånes                                                                          271

Husmenn Rånes                                                                               272

Rånes 73/2                                                                                          274

Einerstad Eierhistorie                                                                  275

Einerstad Husmenn                                                                        276

Einerstad 73/4                                                                                  277

YTTERBYGDA med Brevikkroken                                     279

BREVIK, gnr. 78-80                                                                      309

Eierhistorie Søndre Brevik                                                       315

Brukerhistorie Søndre Brevik                                                316

Søndre Brevik, Mellom Brevik                                               317

Søndre Brevik samlet                                                                  318

Mellom Brevik, løpenr. 117                                                     319

Mellom Brevik 78/1                                                                     321

Søndre Brevik, løpenr. 118                                                      322

Søndre Brevik 78/2                                                                      323

Søndre Brevik 78/3 og 4                                                             324

Plasser og husmenn Søndre Brevik, Tømt                        326

Østby, Østby 78/4, Plasser Mellom Brevik, Berg         328

Fjellstad                                                                                                 329

Tangen, Høgda                                                                                  330

Eierhistorie Nordre Brevik                                                         331

Brukerhistorie Nordre Brevik                                                  332

Plasser og bruk, Bermerud                                                         337

Padderud                                                                                               338

Padderud 79/2                                                                                   340

Ødegarden                                                                                           341

Ødegarden 79/3                                                                               342

Steinenga, Myrvoll, Opptangen, Brevikøya                      344

Eierhistorie Vestre Brevik                                                           345

Brukerhistorie Vestre Brevik, Bruk I                                     347

Bruk II                                                                                                      349

Bruk III, Vestre Brevik samlet                                                    350

Vestre Brevik 80/1                                                                          351

Lund 80/3                                                                                              353

Plasser og bruk, Stakkerud                                                         356

Stakkerud 80/2                                                                                  358

Åsli 359, Åsli 80/4, Hølvika                                                        360

Skjeggelia 361, Slora                                                                      362

Haga, Haga 80/5                                                                               364

Vestenga, Sandås                                                                             365

Stakkerudhytta, Parter og parseller                                     366

RUSTAD ved Lyseren, gnr. 81                                              367

Eierhistorie                                                                                      368

Brukerhistorie                                                                               369

Søndre Rustad 81/12                                                                371

Søndre Rustad 81/2                                                                   372

Knurrestad 81/4                                                                          373

Plasser og bruk, Lyserbråten                                               374

Lyserbråten 81/3, Vika                                                            375

Vika 81/6                                                                                          376

SULERUD, gnr. 82                                                                      377

Eierhistorie                                                                                    379

Brukerhistorie                                                                             380

Sulerud 82/5                                                                                 381

Søndre Sulerud 82/6, Bråten, Skogsbråten 82/3    382

Nordre Sulerud 82/7, Østre Sulerud 82/3 og 7       383

Plasser og bruk 384, Killingnosa                                       385

Nosa 82/1                                                                                       386

Sulerudhytta                                                                                 387

Haraldstad                                                                                     388

Haraldstad 82/8                                                                          389

Roligheta 391, Sulerud (Roligheta) 82/2                       392

Myrer, Myrer 82/4                                                                      393

Parter og parseller                                                                       394

JAER i Ytterbygda, gnr. 83                                                    395

Eierhistorie                                                                                     396

Brukerhistorie                                                                              397

Nedre Jaer, Øvre Jaer                                                               398

Jaer samlet, Øvre (Søndre) Jaer 83/5                              399

Nedre Jaer 83/1                                                                             402

Plasser og bruk, Ødegarden                                                    403

Søndre Ødegarden, Søndre Ødegarden 83/2               404

Nordre Ødegarden, Nordre Ødegarden 83/3              406

Kjensli 83/6 408, Kaggerud, Svenskerud                        409

Østre Bjerkelund (Svenskerud) 83/7                                 410

Myra                                                                                                       411

Måsan, Måsan 83/4, Hagan                                                       412

Nesar, Nesa 83/9, Olberg, Bråten                                          413

Parter og parseller                                                                           414

MULERUD, gnr. 84                                                                           415

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                        416

Plasser og husmenn, Mulerudøgarden                                 421

Myra                                                                                                          422 Tjennsdalen                                                                                           423

ØSTBY, gnr. 85                                                                                  424

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                       426

Nordre Østby 85/1                                                                          429

Søndre Østby 85/2                                                                         431

Plas­ser og husmenn                                                                      432

Skau 433, Sø-Skau                                                                         434

Nord-Skau, Danmark                                                                   435

Danmark 85/4                                                                                 436

Juterud                                                                                                437

Skåne                                                                                                    438

Vikeby, Gruberud                                                                         440

Nabben, Solli, Nullestad                                                            441

MJERSKAUG, gnr. 86                                                              442

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                  444

Plasser og husmenn, Haugen, Hytta                                 449

Kampenhaug, Plassen                                                              450

Kampenhaug, Måsan, Sørli, Lybekk                                 451

Granlund                                                                                         452

UBBERUD, gnr. 87                                                                     453

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                  454

Plasser og husmenn                                                                   459

Tangen, Roås                                                                                 460

Dammen                                                                                          461

Bråten                                                                                               462

Dal                                                                                                       463

Solli                                                                                                    464

NES i Ytterbygda, gnr. 88                                                       467

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                  469

Plasser og bruk, Kongell                                                           473

Kongell 88/8, Mjærhaugen 88/9                                         476

Sangen 88/2, Sandvik 88/4                                                     477

Enga, Enga 88/3                                                                              478

Bråten, Fjell­stad, Hagan, Strandnes                                    479

Strandly 88/5, Åsland 88/6, Ravnås 88/7                        480

Eierhistorie                                                                                         481 Brukerhistorie                                                                                   482

Plasser og husmenn, Stubberud                                              488

Hamborg                                                                                               489

Hamborg 89/2, Altona                                                                 491

VESTBY, gnr. 90                                                                         493

Eierhistorie                                                                                    496

Brukerhistorie                                                                             498

Plasser og bruk, Kjellgard                                                      511

Østre Kjellgard, østre Kjellgard 90/7                             513

Vestre Kjellgard, Vestre Kjellgard 90/9                        515

Vollene                                                                                              516

Vollene 90/8, Øgarden                                                            517

Nordre Øgarden, Nordre Øgarden 90/4                       520

Søndre Øgarden                                                                           521

Søndre Øgarden 90/6, Grasholt                                        523

Grasholt 90/12                                                                              524

Vestby klokkergard, Ytre Enebakk skole 90/2           526

Møllerstua                                                                                         527

Sagstua, Bygningen, Kastellet                                               529

Nylenda, Nylenda 90/5                                                              530 Bånn                                                                                                      531

Bånn 90/11, Spangen, Parter og parseller                      532

VIK, gnr. 91                                                                                       533

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                    536

Vik 91/28                                                                                           541

Nordskogen Vik 91/463, Plasser og bruk                      542

Grav                                                                                                     543

Øvre Grav                                                                                       544

Øvre Grav 91/23                                                                        545

Vestre Grav                                                                                   546

Nedre Grav 91/5, Lygodt (Lygått)                                   547

Holdtopp                                                                                       548

Holdtopp 91/11                                                                        549

Tangen                                                                                           550

Tangen 91/12, Langskog                                                     552

Langskog 91/13                                                                        554

Søndre Råkan                                                                             555

Søndre Råkan 91/10                                                              556

Nordre Råkan, Nordre Råkan 91/26                            557

Nygard                                                                                           558

Nygard 91/15                                                                            559

Bakken                                                                                            560

Bakken 91/7, Setra 562, Setra 91/8, Myra                564

Myra 91/16, Allermer                                                            567

Fjellstad 91/14                                                                           568

Bråten                                                                                              569

Vestre Bråten, Østre Bråten, Bergsvik 91/3             570

Kvernstua                                                                                       571

Kvernstua 91/6                                                                           572

Bjørnholt                                                                                         573

Durud                                                                                               574

Durud 91/25                                                                                 577

Sagbakken, Bakkebråten                                                      578

Garverstua, Dreierhytta, Bjerkeland                             579

Bjerkeland 91/9, Tåjet                                                            580

Tåjet 91/4, Svensken, Gran, Andersrud                       581

Andersrud 91/17, Vikseiet                                                  582

Parter og parseller   RUSTAD ved Langen, gnr. 92    585

Eierhistorie                                                                                   587

Brukerhistorie                                                                              588

Vestre Rustad 92/1, Vestre Rustad 92/2                     590

Plasser og husmenn, Hellerud                                             591

Moskau, Vittenberg                                                                    593

FOSS, gnr. 93                                                                                  594

Eierhistorie                                                                                      596

Brukerhistorie, Øvre Foss                                                      597

Nedre Foss eller Sagastua 93/1                                          600

Nedre Foss 93/6                                                                            603

Plasser og bruk, Sagstua                                                            605

Korsveien                                                                                           606

Korsveien 93/57, Nordli, Bråten                                          607

Bråten 93/4                                                                                       608

Buttelbakken                                                                                     609

Ulvetangen, Svenskerud, Sloreby, Parter og parseller   610

GJEVELSRUD, gnr. 94                                                            613

Eierhistorie                                                                                   614

Brukerhistorie                                                                            615

Nedre Gjevelsrud                                                                      616

Gjevelsrud skog 94/1, Skrabben 94/4                           617

Ramstad 94/9, Skrabben skog 94/11,

Østre Gjevelsrud, Østre Gjevelsrud 94/2                    618

Mellom Gjevelsrud (Mellomgarden) 94/5                    620

Øvre Gjevelsrud                                                                           621

Haugen av Gjevelsrud 94/7                                                   622

Svenskeby, Svenneby 94/3                                                    624

Plasser og husmenn, Tangen                                                 625

Bråten, Signedalen                                                                       626

BJERKE, gnr. 95                                                                          628

Eierhistorie                                                                                    630

Brukerhistorie                                                                              631

Bruk I                                                                                                  632

Bruk II                                                                                                633

Bjerke samlet                                                                                635

Hansebråten 95/3, Plasser og bruk, Bjerkebakken    641 Logn                                                                                                        643

Grinda                                                                                                   644

Logn 95/2                                                                                            645

Oversikt over plasser som hørte til Bjerke-godset   646

KJEPPERUD, gnr. 96                                                                    647

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                      648

Østre (Nedre) Kjepperud 96/1                                               651

Vestre (Øvre) Kjepperud 96/2                                                654

Plasser og husmenn, Øgarden, Kjepperudvollen, Sollia 656

KJØLSTAD, gnr. 97                                                                       658

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                     660

Plasser og husmenn, Karlstad                                                 665

Hytta                                                                                                     666

NORDBY, gnr. 98                                                                         667

Eierhistorie                                                                                      669

Brukerhistorie                                                                               670

Nordby, løpenr. 142                                                                   671

Nordby, løpenr. 143                                                                   673

Nordby 98/1, Nordby 98/2, Plasser og husmenn, Skinnfellrud 674

Granerud 98/3                                                                             676

Kamperud                                                                                        677

Kjensli                                                                                                678

Kjensli 98/2                                                                                     679

Moseby, Slora                                                                                680

Tangen, Jordet                                                                             682

Jordet 98/4                                                                                     683  

HUSEBY, gnr. 99                                                                        684

Eierhistorie                                                                                    685

Brukerhistorie                                                                              686

Nedre Huseby                                                                               688

Øvre Huseby                                                                                   689

Huseby 99/1, Nedre Huseby 99/2                                     690

Kroken 99/3, Søndre Huseby 99/4, Øvre Huseby 99/6   692

Ås 99/7 693, Plasser og husmenn, Husebyhytta                  694

Pettersborg, Husebyhytta, Husebyplassen, Kronborg     695

Vagram, Vagram 99/5                                                             696

BERGER, gnr. 100                                                                      697

Eierhistorie                                                                                   699

Brukerhistorie, Øvre Berger 100/1                              700

Nedre Berger 100/2                                                              701

Berger 100/1 og 2                                                                   703

Bjerklund, Vestre Bjerklund 100/4                                705

Østre Bjerklund 100/5                                                           706  

SOLBERG i Ytterbygda, gnr.     101                               707

Eierhistorie, Brukerhistorie                                              708

S. Solberg 101/1, S. Solberg 101/2, S. Solberg 101/1 og 2     712

Plasser og husmenn, Korsveien                                     713

Sandem                                                                                         714

Kleiva                                                                                            715  

OMBERG i Ytterbygda, gnr. 102                                717

Eierhistorie, Brukerhistorie                                          718

Bruk I                                                                                            719

Bruk II                                                                                          720

Omberg 102/1                                                                        721

Plasser og husmenn Holstad                                          724

N. Holstad, S. Holstad                                                        725

Holstad 102/3                                                                        726

Ombergstua                                                                             727

Haslerud 102/7                                                                      728

Nyland                                                                                          729

Nyland 102/5, Frydenberg                                              730

Frydenberg 102/4, Parter og parseller                     731

OPPSAL, gnr. 103                                                                  732

Eierhistorie, Brukerhistorie                                            734

Plasser og bruk                                                                        738

Slora                                                                                              739

Slora 103/5                                                                                741

Kopås                                                                                            742

Kopås 103/3                                                                             743

Myra                                                                                              745

Myra 103/4, Oppsalstua, Enga                                      746

Grinda, Parter og parseller                                              748

SVINES, del av gnr. 108                                                      749

Eierhistorie                                                                                750

Husmenn på Svines                                                               751

Svines 108/4                                                                             753

RAUSJØ(Enebakk allmenning), gnr. 126                754

Eierhistorie                                                                               758

Husmenn og andre                                                               759

Bygningen, Øversaga                                                          762

Mellomsaga                                                                              763

Nersaga                                                                                       765

Dammen                                                                                     766

Skolen                                                                                          767

Bråten                                                                                          770

Kjørestua, Låtabråten, Høytomt . Vangen              772

Øvre Vangen, Nedre Vangen, Nabben                      773

Bøvelstad, Myrsetra                                                              774

Tingen, Bysetra                                                                          776

Skjelbreia                                                                                       777

Svarthol                                                                                          780

Langbråten                                                                                    782

Holdtoppsetra u. Børter                                                        783

Nessetra u. Børter                                                                      784

SETRER I RAUSJØ SKOG                                                        786

RETTELSER OG NYE OPPLYSNINGER til bind I og II  788

REGISTER                                                                                  793

Innholdsfortegnelse Bygdebok I

FORORD                                                                                                                                    9

FORKORTELSER, TIDSINNDELING, MYNT, MÅL, VEKT                          14

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR ENEBAKK                                             17

Innledning                                                                                                                                17

Utarbeiding av gards- og slektshistorien                                                              17

Utforming av stoffet                                                                                                          21

Spesielle ord og uttrykk                                                                                                  23

 

GÅRDS- OG SLEKTSNAVN PÅ STRANDA OG I KIRKEBYGDA         31

 

STRANDA                                                                                                                            34

De eldste navneformene – og navnet                                                                   34

Beliggenhet og naturforhold                                                                                    34

Fjerdingene i Enebakk                                                                                                 35

De første gardene på Stranda                                                                                 36

Stranda i vikingtid og gammelnorsk tid                                                             38

Stranda etter Svartedauden                                                                                    38

Folketallet øker og gardene deles                                                                        39

Husdyr og kornavling på 1600- tallet                                                                 41

1700-tallets Stranda                                                                                                    45

Husdyrhold og utsæd på 1700-tallet                                                                 46

Bønder og husmenn                                                                                                    49

Fra Stranda i 1817                                                                                                      52

Jordbruket på Stranda                                                                                             53

Husmannsplasser og småbruk 1865-1900                                                  57

Stranda på slutten av 1800-tallet                                                                      60

Grannelag – bearlag                                                                                                    69

SORGEN, gnr. 1                                                                                                            73

Eierhistorie                                                                                                                    76

Brukerhistorie                                                                                                              77

Bruk I (siden bnr. 2)                                                                                                   79

Søndre 3ørgen (bnr. 1)                                                                                            81

Nordre Børgen (bnr. 2)                                                                                            83

Bruk II (siden bnr. 10) 54, Børgen (bnr. 11)                                                 85

Bruk III (Bakken)                                                                                                    85

Bruk IIIa (Bakken)                                                                                                   86

Bruk IIIb (Enga)                                                                                                       88

Plasser m.m.                                                                                                              90

Bakkeløkka                                                                                                               91

Børgenbråten                                                                                                            91

Enger (bnr. 14)                                                                                                          92

Parter og parseller                                                                                                    92

RUD PÅ STRANDA, gnr. 2                                                                                  94

Eierhistorie                                                                                                                96

Brukerhistorie                                                                                                          97

Nedre Rud (bnr. 1)                                                                                                99

Rudsjordet bnr. 5)                                                                                                 101

Nedre Rud (bnr. 1 og 5 )                                                                                        101

Øvre Rud (bnr. 2)                                                                                                     102

Mellom Rud (bnr. 3)                                                                                                105

Plasser m.m.                                                                                                               105

Bratteli                                                                                                                          105

Parter og parseller                                                                                                 105

SILJEBØL, gnr. 3                                                                                                     108

Eierhistorie                                                                                                               111

Brukerhistorie                                                                                                          112

Søndre Siljebøl (bnr. 1)                                                                                        114

 

Midt­re Siljebøl (bnr. 1 og 7)                                                                              114

Nordre Siljebøl (bnr. 8)                                                                                      116

Nordre Siljebøl (bnr. 9) 16, Nordre Siljebøl (bnr. 12 og 13)         117

Østre Siljbeøl (bnr. 6)                                                                                          118

Siljebøl skog                                                                                                             119

Plasser m.m.                                                                                                              121

Sørli                                                                                                                                121

Skau, Siljebøl- haugen, Siljebølåsen                                                             122

Kronstad, Nordhagen                                                                                          123

 

 

BERSKOG, gnr. 4                                                                                                   125

Eierhistorie                                                                                                               126

Brukerhistorie                                                                                                          127

Ne – Berskog (bnr. 1)                                                                                             130

Opp – Berskog (bnr. 6)                                                                                          132

Plasser m.m.                                                                                                               133

Skau                                                                                                                                134

Utsikt (bnr. 12)

Berskogmyra (bnr. 11)                                                                                             137

Berskogenga (bnr. 5)                                                                                                138

Berskogbråten (bnr. 3), Berskogløkka                                                           139

Berskogløkka (bnr. 7)                                                                                              140

Berskoghaugen (Høgda), Dammen (bnr. 6)                                               141

Finnhaugen (bnr. 13), Solberg (bnr. 8)                                                         142

Tangen, Solli, Parter og parseller                                                                   143

 

HAUG, gnr. 5                                                                                                             145

Eierhistorie                                                                                                                146

Brukerhistorie                                                                                                         147

Store – Haug (bnr. 1)                                                                                             149

Mellom – Haug (bnr. 3)                                                                                        150

Plasser m.m.                                                                                                              152

Sandhølet, Parter og parseller                                                                       152

 

MELGARD, gnr. 6                                                                                                  154

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                                               156

Melgard (bnr. 1), Renna (bnr. 1), Vestre Melgard (bnr. 2)                 159

Østre Melgard (løpenr. 10c), Østre Melgard (bnr. 5 og 6)                160

Melgard (bnr. 7)                                                                                                          161

Plasser m.m.                                                                                                                  162

Småtta, Småtta (bnr. 18)                                                                                        163

Hyttebråten, Hyttebråten (bnr. 8 og 11)                                                     164

Hagagrinda, Ne – Hagen                                                                                         165

Hagen (bnr. 13), Nedre Hagen (bnr. 13 og 16)                                          166

Opp-Hagen, Hagagrinda (bnr. 15)                                                                    167

Øvre Hagen (bnr. 4 og 15), Nygard (bnr. 17), Tajet                                168

Stubberud (bnr. 20), Brattås                                                                                170

 

FLATEBY, gnr. 7                                                                                                     171

Eierhistorie                                                                                                                178

Brukerhistorie                                                                                                         185

Store-Flateby (bnr. 8 og 9)                                                                               188

Vesle-Flateby (bnr. 7 og 20)                                                                            190

Plasser m.m.                                                                                                              191

Vesle-Haug                                                                                                                192

Vesle-Haug (bnr. 15, 16 og 17)                                                                      193

Kjenn                                                                                                                            193

Kjensli                                                                                                                           194

Kjensli (bnr. 23)                                                                                                       195

Setra (Skauen)                                                                                                          196

Skauen (Setra, bnr. 1)                                                                                           197

Flatebydalen                                                                                                              198

Flatebydalen (bnr. 14), Småtta                                                                        199

Småtta (bnr. 2, 3 og 6)                                                                                            201

Dam, Dam (bnr. 6)                                                                                                    202

Modellen 203, Modellen (bnr. 10 og 11)                                                    204

Muserud, Måsan, Einerud                                                                                   205

Kjona, Tina, Høgås, Kleiva                                                                                   206

Vestby                                                                                                                             207

Øvre, Flatebyenga, Åsen                                                                                      208

Stubberud, Parter og parseller                                                                         209

SUNDBY PÅ STRANDA, gnr. 8                                                                       211

Eierhistorie                                                                                                                  212

Brukerhistorie                                                                                                           214

Øvre Sundby (bnr. 1)                                                                                              220

Nedre Sundby (bnr. 7)                                                                                           221

Sundby landhandel (bnr. 19), Sundby forretning                                 223

Plasser m.m.                                                                                                               224

Setra, Vesle – Sundby, Sangen                                                                         225

Sangen (bnr. 2), Holtet (bnr. 3), Teigen                                                       226

Østli, Østli (bnr. 15), Sletta, Sundby –  hytta, Sletta (bnr. 14)         227

 

HAUGSTEIN, gnr. 9                                                                                               228

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                                             230

Nordstua Haugstein                                                                                             232

Søstua Haugstein                                                                                                   233

Søstua Haugstein (bnr. 1)                                                                                  235

Nordstua Haugstein (bnr. 2), Haugstein (bnr. 1 og 2)                       236

Plasser m.m.                                                                                                              237

Moen                                                                                                                             238

Haugstein- skrabben                                                                                           239

Finnland, Plassen, Klingenberg                                                                     240

Sandås                                                                                                                         241

 

VESLE- OG STORE-AUEN, gnr. 10 og 11                                              243

Eierhistorie for Vesle – Auen                                                                         246

Brukerhistorie for Vesle – Auen                                                                   247

Vesle – Auen (bnr. 1)                                                                                            249

Plasser m.m.                                                                                                              251

Matserud                                                                                                                    252

Auenhagen, Auenskrabben                                                                             253

Øvre Skrabben, Nedre Skrabben, Parter og parseller

Eierhistorie for Store-Auen, Brukerhistorie for Store-Auen       256

Store-Auen (bnr. 1)                                                                                               259

Blindern (bnr. 4)                                                                                                     260

Plasser m.m.                                                                                                              263

Jansberg                                                                                                                      263

Blindern                                                                                                                       264

Dammen                                                                                                                      265

Stubberud, Tina                                                                                                      266

 

SIKKEBØL, gnr. 12                                                                                               267

Eierhistorie                                                                                                               269

Brukerhistorie                                                                                                         270

Opp – Sikkebøl (bnr. 1 og 6)                                                                             273

Øvre Sikkebøl (bnr. 1 og 6)                                                                              273

Øvre Sikkebøl (bnr. 2 og 7)                                                                              274

Nedre Sikkebøl (bnr. 1 og 6)                                                                            274

Ne – Sikkebøl skog                                                                                                 279

Plasser m.m.                                                                                                              279

Apalstad, Sandbekken, Lia, Stordamtangen, Stordamtangen (bnr. 3)     281

Porstronddammen, Bråten                                                                              282

 

GJESTANG, gnr. 13                                                                                               283

Eierhistorie                                                                                                                 286

Brukerhistorie                                                                                                           287

Gjestang (bnr. 1)                                                                                                       294

Gjestang (bnr. 3)                                                                                                       295

Stensrud (bnr. 2)                                                                                                       296

Plasser m.m.                                                                                                                297

Ripa (Ripastua)                                                                                                          298

Oppi – Moen                                                                                                               299

Ne – Moen                                                                                                                   300

Sandbakken og Moen (bnr. 5)                                                                         302

Lia                                                                                                                                   302

Linnerud                                                                                                                     303

Langli                                                                                                                           304

Vardshytta (Arbeidslyst), Bråten                                                               305

Sandbakken                                                                                                            306

 

FOSSUM, gnr. 14                                                                                              307

Eierhistorie                                                                                                          311

Brukerhistorie                                                                                                    312

Oppistua Fossum (bnr. 1)                                                                            313

Nordstua Fossum (bnr. 5)                                                                           314

Søstua Fossum (bnr. 9 og 10)                                                                     315

Nordgarden Fossum (bnr. 3 og 4)                                                            318

Ospelund (bnr. 6)                                                                                               319

Vesleenga (bnr. 12)                                                                                           320

Plasser m.m.                                                                                                          320

Ødegarden, Enger                                                                                             321

Andersrud, Haugen, Svensrud, Ospelund, Fossumvika.             322

 

OMBERG PÅ STRANDA, gnr. 15                                                            323

Eierhistorie                                                                                                           325

Brukerhistorie                                                                                                    326

Omberg (bnr. 1)                                                                                                 331

Pettersud med skog (bnr. 3, 4 og 5)                                                       333

Omberg skog (bnr. 6), Sag i Flateby- dalen (bnr. 9)                       334

Plasser m.m.                                                                                                         334

Pettersrud                                                                                                            336

Østre Pettersrud (bnr. 4)                                                                             337

Vestre Pettersrud (bnr. 10), Svensrud                                                339

Hvilestaen, Engebråten (Bråten)                                                            340

Engebråten (bnr. 6), Svingen (bnr. 2)                                                    341

Sødelen, Sødelen (bnr. 8), Slette                                                              342

Parter og parseller                                                                                           343

 

STANG, gnr. 16                                                                                                   344

Eierhistorie                                                                                                            345

Brukerhistorie                                                                                                     346

Bruk I                                                                                                                         347

Bruk II                                                                                                                       349

Stang samlet                                                                                                         350

Søstua Stang                                                                                                         350

Nordstua Stang                                                                                                   352

Plasser m.m.                                                                                                          354

Stangstangen, Karlstad, Stangshagen                                                   355

Stangshagen (bnr. 5)                                                                                        356

Fløtten                                                                                                                     357

Fløtten (bnr. 2), Stangsgrinda (bnr. 4)                                                   358

Parter og parseller                                                                                            360

 

KÅTERUD, gnr. 17                                                                                             362

Eierhistorie                                                                                                             364

Brukerhistorie                                                                                                       365

Plasser m.m.                                                                                                            368

Skura                                                                                                                           369

Skura (bnr. 5)                                                                                                          371

Smådal                                                                                                                        372

Smådal (bnr. 3)                                                                                                       373

Løkka (bnr. 1)                                                                                                          374

Norum (nr. 4)                                                                                                           376

Nygard                                                                                                                        377

Ødegarden, Haugen (bnr. 6), Over – Ødegarden (bnr. 7)              379

Ner – Ødegarden (bnr. 8), Fubberud                                                         381

Enga                                                                                                                              382

Haugen                                                                                                                       383

Linnås (bnr. 10), Parter og parseller                                                          384

 

KIRKEBYGDA                                                                                                        385

 

KIRKEBYGDA NORD FOR PRESTEGARDEN                                  389

De eldste gardene                                                                                               385

Etter Svartedauden                                                                                            389

Folketallet på 1600- tallet                                                                              389

Husdyr og Kornavling på 1600-tallet                                                      393

Militærruller                                                                                                           398

Utviklingen på 1700-tallet                                                                             401

Åkerbruk og husdyrhold                                                                                  405

Bønder og husmenn                                                                                           408

Jordbruket på 1800-tallet                                                                              411

Granner og bearlag omkring 1900                                                             415

 

DEGRUM, gnr. 18                                                                                                  419

Eierhistorie                                                                                                                422

Brukerhistorie, Bruk I                                                                                          423

Bruk II                                                                                                                            424

Degrum samlet, Nedre Degrum (bnr. 1)                                                    428

Øvre Degrum (bnr. 2)                                                                                            431

Plasser m.m.                                                                                                                432

Smedsrud                                                                                                                     433

Stubberud                                                                                                                    434

Fredrikstad                                                                                                                  435

Degnes                                                                                                                           436

Degrumsødegarden, Hagen                                                                              437

Holmen, Vika, Degrumsskæbba                                                                      438

 

SOLBERG I KIRKEBYGDA, gnr. 19                                                                440

Eierhistorie, Brukerhistorie, Søndre Solberg (bnr. 1)                          443

Nordre Solberg (bnr. 7)                                                                                          448

Flaen (bnr. 2)                                                                                                                451

Vaslestad (bnr. 3 og 8)                                                                                            453

Solbergskrabben (bnr. 4)                                                                                      454

Skjæret (bnr. 6)                                                                                                           455

Plasser m.m.                                                                                                                 456

Flaen                                                                                                                                457

Vaslestad, Spellås                                                                                                    458

London                                                                                                                           459

Skjæret, Reina, Solbergskræbba, Parter og parseller                        460

 

SKØYEN, gnr. 20                                                                                                    462

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                                             465

Ulverud (bnr. 2), Skåne (bnr. 3)                                                                      474

Plasser m.m.                                                                                                              475

Fløtten                                                                                                                          476

Ulverud                                                                                                                        479

Tangen                                                                                                                         480

 

RUSTAD I KIRKEBYGDA, gnr. 112                                                            481

Eierhistorie                                                                                                                482

Brukerhistorie                                                                                                          483

Nordre Rustad (bnr. 1)                                                                                         485

Søndre Rustad (bnr. 2)                                                                                         486

Plasser                                                                                                                           488

Tørrland

 

KROSSBØL, gnr. 109                                                                                            489

Eierhistorie                                                                                                                 492

Brukerhistorie                                                                                                          494

Bruk I                                                                                                                              498

Bruk II                                                                                                                            499

Krossbøl samlet                                                                                                      501

Stubberud (bnr. 2)                                                                                                 504

Mæli (bnr. 4)                                                                                                             506

Plasser                                                                                                                         507

Sørli, Mæli                                                                                                                 508

Stubberud                                                                                                                 509

Haugen                                                                                                                       510

Logn                                                                                                                              511

Jørnrud                                                                                                                      513

Sollia, Furuholen, Enga                                                                                     514

Leira                                                                                                                            515

 

NEDRE OG ØVRE HOBØL, gnr. 110 og 111                                       516

Eierhistorie for Nedre Hobøl                                                                        517

Brukerhistorie                                                                                                       518

Eierhistorie for Øvre Hobøl, Brukerhistorie                                       526

Plasser                                                                                                                       529

Hobølsbråten u. N. Hobøl                                                                              531

Stigen u. N. Hobøl, Åsli                                                                                    532

Vidtomkring, Løkka u. Ø. Hobøl 533

 

SØNDRE OG NORDRE DÆLI, gnr. 113 og 114                                           534

Eierhistorie                                                                                                                        536

Brukerhistorie for Søndre Dæli                                                                            537

Plasser                                                                                                                                 541

Sollia                                                                                                                                     542

Monsrud                                                                                                                            544

Eierhistorie for Nordre Dæli                                                                                 544

Brukerhistorie                                                                                                               545

Mellom Dæli (114/1)                                                                                                546

Nordre Dæli (114/2)                                                                                                 549

Plasser                                                                                                                              552

Dælihaugen, Dæliholen, Dælibråten                                                             553

Sørlia (Sollia)                                                                                                                 554

Svensrud                                                                                                                        555

 

GUSLUND, gnr. 123                                                                                               556

Eierhistorie                                                                                                                  557

Brukerhistorie                                                                                                           558

Østre Guslund                                                                                                           559

Vestre Guslund                                                                                                         561

Guslund samlet, Østre Guslund (123/1)                                                    563

Vestre Guslund (123/2)                                                                                       566

Plasser                                                                                                                           566

Lilleby                                                                                                                             567

 

TUKKEBØL, gnr. 124                                                                                            568

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                                              570

Bruk I, Bruk II, Tukkebøl samlet                                                                      572

Plasser                                                                                                                            575

Jensrud, Søndre Jensrud                                                                                     576

Nordre Jensrud, Åsen                                                                                            577

 

GLOMMA, del av gnr. 115                                                                                 579

Husmannshistorie                                                                                                   579

Østre Glomma                                                                                                           581

Vestre Glomma                                                                                                         582

Glomma (115/11)                                                                                                    583

 

ORDERUD, gnr. 122                                                                                             585

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                                             587

Bruk I                                                                                                                             589

Bruk II, Orderud samlet                                                                                      590

Orderud (122/2)                                                                                                      591

Orderud skog (122/1), Orderud skog og Bilitt (122/3), Brynjulstad (122/4)     595

Bilitt (122/5), Erikstad (122/6)                                                                       596

Plasser                                                                                                                           596

Brynjulstad                                                                                                                 597

Bilitt, Erikstad                                                                                                           599

Klemma, Hølet                                                                                                          600

Enebakk avis

2014

Bilder 1814 jubileet

2013

 Bilder Ignabakke brenner – Bilder etter brannen

2011

Lekkasje på bygdetunet   –  «Kjakan»

2010

Juvel uten tårn   –  Bygdetunet og viksaga bilder – Huset til Sverre Smed brenner  Bygdedagene

2009

Bilder Bygdedagen  –  I dag er det bygdedag  – Turist i egen bygd  – Kulturminneløype i Ytre

 Hjulmaker 2  –  Rusletur Stranda – Rusletur Lysefjell   – Ta med et inne og kom  –  Erling Enger

Ragnhild Jølsenvei

2008

 Skiftet leder  – Ragnhild Jølsen-markeringen  – Medlemmer historielaget  – Opplev bygdetunet

Bilder rusletur Ekeberg gård  – Foredrag om Ekeberg gård  – Maler skomakerverkstedet

 Knut Grinde – til minne  –   Rusletur i Jølsens fotspor  – Historisk rusletur 

Ign og kommunestyret  – Ign Omstridte gaver:  –  Ign Etikk i politikken

  Bilder I Ragnhild Jølsens fotspor   –  Bilder I Ragnhild Jølsens fotspor   – Møtte Jølsen i Ekebergdalen

En kulturdugnad som løftet oss  –  Spennende storsatsing   –  Penger til bok

Nytt æresmedlem på årsmøtet   –  Ves mor» utgis som lydbok  –  Gamle portstolper

2007

Takk for alle bidrag   –  Det spøkte på Holtop

Stopper Bygdebokprosjektet  – Sa nei til lån  –  Verne kulturminner  –  Gå et annet sted

Bilder Rusletur på Flateby  – Politikere, kommune og kulturminner  – Kulturminnene skal vernes

Bygdedagen er avlyst   –   Sollia   – Hjulmaker 1   –  Hjulmaker 3

 

 

« Eldre innlegg