Sollia 2010

Enebakk historielag startet denne helgen arbeidet med å rydde tuftene etter husmannsplassen Sollia i Østmarkskollen i Ytterbygda. Sollia og et lite område omkring tuftene ble vernet av Enebakk kommune i 2006. Enebakk historielag har ventet på at byggeprosessen av eneboligene på begge sider skal sluttføres, slik at pynting og rydding på Sollia kunne påbegynnes. Denne helgen startet kulturminnegruppa arbeidet med å rydde sti opp til plassen. Stien skal gruslegges, det skal settes opp en benk på Sollia, samt en plakett som forteller plassens historie. Med dette vil tuftene etter Sollia bli en fin historisk og grønn oase midt i det nye byggefeltet på Østmarkskollen. Prosjektet er planlagt sluttført høsten 2010