Sollia1 2006
Rolf Solberg fra kulturminneverngruppa i full gang med opprydding på Sollia.
Foto: Henning Bergersen

Kulturminneverngruppa startet denne uka en ryddeaksjon på husmannsplassen Sollia i Østmarkskollen. Etter tidligere avtale med Block Watne skal nå tuften ryddes før snøen kommer, slik at alt er klart til byggestart våren 2007. Alle busker skal ryddes bort og steinene etter tuften plasseres i kjellerhullet. På denne måten kommer ingenting til skade under sprengningsarbeidene som starter til våren.Vi kommer tilbake med mer info om hvordan det skal se ut på Sollia etterhvert.