2014

Bilder 1814 jubileet

2013

 Bilder Ignabakke brenner – Bilder etter brannen

2011

Lekkasje på bygdetunet   –  «Kjakan»

2010

Juvel uten tårn   –  Bygdetunet og viksaga bilder – Huset til Sverre Smed brenner  Bygdedagene

2009

Bilder Bygdedagen  –  I dag er det bygdedag  – Turist i egen bygd  – Kulturminneløype i Ytre

 Hjulmaker 2  –  Rusletur Stranda – Rusletur Lysefjell   – Ta med et inne og kom  –  Erling Enger

Ragnhild Jølsenvei

2008

 Skiftet leder  – Ragnhild Jølsen-markeringen  – Medlemmer historielaget  – Opplev bygdetunet

Bilder rusletur Ekeberg gård  – Foredrag om Ekeberg gård  – Maler skomakerverkstedet

 Knut Grinde – til minne  –   Rusletur i Jølsens fotspor  – Historisk rusletur 

Ign og kommunestyret  – Ign Omstridte gaver:  –  Ign Etikk i politikken

  Bilder I Ragnhild Jølsens fotspor   –  Bilder I Ragnhild Jølsens fotspor   – Møtte Jølsen i Ekebergdalen

En kulturdugnad som løftet oss  –  Spennende storsatsing   –  Penger til bok

Nytt æresmedlem på årsmøtet   –  Ves mor» utgis som lydbok  –  Gamle portstolper

2007

Takk for alle bidrag   –  Det spøkte på Holtop

Stopper Bygdebokprosjektet  – Sa nei til lån  –  Verne kulturminner  –  Gå et annet sted

Bilder Rusletur på Flateby  – Politikere, kommune og kulturminner  – Kulturminnene skal vernes

Bygdedagen er avlyst   –   Sollia   – Hjulmaker 1   –  Hjulmaker 3