FORKORTELSER, TIDSINNDELING, MYNT, MÅL, VEKT    12

SPESIELLE ORD OG UTTRYKK                                     18

DALEFJERDINGEN                                                                25

RUD i Dalefjerdingen, gnr. 53                                           56

Eierhistorie, Brukerhistorie                                               57

Nordstua 53/1                                                                            58

Søstua Rud 53/4                                                                         61

Plasser og bruk                                                                            64

Burstad 53/3                                                                                 65

Åsli 53/2                                                                                           66

Parter og parseller                                                                     68

KILLERUD, gnr. 54                                                                      69

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                    70

Nordre Killerud 54/1                                                                   73

Vesle – Sødelen 54/2                                                                    75

Store – Sødelen 54/3, Husmannsplasser                          76

BØLER i Dalefjerdingen, gnr. 55                                           78

Eierhistorie, Brukerhistorie, Søstua Bøler 55/1           82

Nordstua Bøler 55/5                                                                     87

Plasser og husmenn                                                                      90

Åstad, Kjensli                                                                                    91

Fløtten, Fløtten 55/4 og 6                                                         92

Vesthytta, Kølabånn                                                                    93

Bråten, Parter og parseller                                                       94

SAND, gnr. 61                                                                                  95

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                     96

Plasser og husmenn                                                                      101

HVITSTEIN, gnr. 62                                                                     104

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                    106

Store-Hvitstein 62/1                                                                    108

Vesle-Hvitstein 62/2                                                                    111

Husmenn og plasser                                                                     113

ØVRE OG NEDRE JEVIK, gnr. 63 og 64                             115

Eierhistorie Øvre Jevik, Brukerhistorie Øvre Jevik     117

Øvre Jevik 63/2                                                                            121

Nordli 63/1 og 64/2                                                                    123

Plasser og husmenn                                                                    124

Eierhistorie Nedre Jevik                                                          125

Brukerhistorie Nedre Jevik                                                    126

Nedre Jevik 64/1                                                                          129

Sørli 64/2, Plasser og husmenn, Enga                               130

Kjensli, Kvea, Kampen, Segrin, Parter og parseller   131

HEIÅS, gnr. 65                                                                               134

Eierhistorie                                                                                      133

Brukerhistorie                                                                               134

Plasser og husmenn                                                                    139

Heiåsflaen, Kontra                                                                      140

Bakken, Tangen                                                                             142

BORUD, gnr. 66 og 67                                                              143

Eierhistorie Nordre Borud, Brukerhistorie                  146

Nord- Borud 66/1                                                                         148

Mellom-Borud 66/2 og 67/2                                                  149

Borud (Nabben) 66/4                                                                  152

Plasser og husmenn, Vassholen                                            154

Vassholen 66/3                                                                               155

Eierhistorie Søndre Borud, Brukerhistorie                     156

Sø – Borud 67/1                                                                                157

Plasser og husmenn, Grinda                                                     158

ÅSER, gnr. 68                                                                                    160

Eierhistorie                                                                                        161

Brukerhistorie                                                                                  162

Plasser og husmenn, Skauby                                                    166

Skauby 68/3, Stællerud                                                               168

Tarm skog 68/2                                                                                169

FJELL, gnr. 69                                                                              170

Eierhistorie, Brukerhistorie                                               172

Sø-Fjell 69/1 og 2                                                                      174

Nord-Fjell 69/3                                                                           177

Fløtten 69/4                                                                                  179

Plasser og bruk, Perstad                                                         180

Perstad 69/5                                                                                  182

Bråten                                                                                               183

Solli, Parter og parseller                                                          184

SUNDBY i Dalefjerdingen, gnr. 70                                      185

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                    188

Øvre Sundby 70/1                                                                        192

Nedre Sundby 70/3                                                                      193

Plasser og husmenn, Teigen, Nord- Teigen, Sø – Teigen  196 Furuholen                                                                                       197

GLENNE, gnr. 71                                                                        198

Eierhistorie                                                                                    199

Brukerhistorie                                                                              200

ÅRSRUD, gnr. 72                                                                      204

Eierhistorie                                                                                   206

Brukerhistorie                                                                             207

Oppistua Arsrud 72/1                                                             208

Oppistua Arsrud 72/1                                                             209

Mellomstua Årsrud 72/2                                                        211

Nestua Årsrud 72/3                                                                  212

Plasser og husmenn, Sandnes                                              214

SILJÅS, gnr. 73                                                                              215

Eierhistorie                                                                                    217

Brukerhistorie                                                                              218

Søstua Siljås 73/1                                                                       220

Nordstua Siljås 73/3                                                                 223

Siljås 73/1 og 3                                                                             225

Plasser og husmenn                                                                   226

JAER I Dalefjerdingen, gnr. 74                                            227

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                 229

Plasser og husmenn, Stubberud                                        232

Kjensli, Kaggerud                                                                        233

NORDRE OG SØNDRE TYSDAL, gnr.     75     og 76  234

Eierhistorie Nordre Tysdal                                                       237

Brukerhistorie Nordre Tysdal                                                238

Nordstua Tysdal 75/1                                                                  239

Nordstua Tysdal 75/2                                                                   241

Østistua Tysdal 75/3                                                                      242

Nordre Tysdal (Skolen) 75/4                                                      243

Haga 75/5, Solbakken 75/6                                                         244

Plasser og husmenn Eierhistorie Søndre Tysdal             246

Brukerhistorie Søndre Tysdal                                                    248

Plasser og bruk, Tonerud                                                              253

Tonerud 76/2                                                                                       254

Bakkeløkka                                                                                           256

KJÆRSRUD, gnr. 77                                                                       258

Eierhistorie                                                                                          259 Brukerhistorie                                                                                   260

Plasser og husmenn, Furuset, Myrer                                   266

Nordli                                                                                                      267

RÅNES OG EINERSTAD, parter av gnr.    73                  268

Eierhistorie Rånes                                                                          271

Husmenn Rånes                                                                               272

Rånes 73/2                                                                                          274

Einerstad Eierhistorie                                                                  275

Einerstad Husmenn                                                                        276

Einerstad 73/4                                                                                  277

YTTERBYGDA med Brevikkroken                                     279

BREVIK, gnr. 78-80                                                                      309

Eierhistorie Søndre Brevik                                                       315

Brukerhistorie Søndre Brevik                                                316

Søndre Brevik, Mellom Brevik                                               317

Søndre Brevik samlet                                                                  318

Mellom Brevik, løpenr. 117                                                     319

Mellom Brevik 78/1                                                                     321

Søndre Brevik, løpenr. 118                                                      322

Søndre Brevik 78/2                                                                      323

Søndre Brevik 78/3 og 4                                                             324

Plasser og husmenn Søndre Brevik, Tømt                        326

Østby, Østby 78/4, Plasser Mellom Brevik, Berg         328

Fjellstad                                                                                                 329

Tangen, Høgda                                                                                  330

Eierhistorie Nordre Brevik                                                         331

Brukerhistorie Nordre Brevik                                                  332

Plasser og bruk, Bermerud                                                         337

Padderud                                                                                               338

Padderud 79/2                                                                                   340

Ødegarden                                                                                           341

Ødegarden 79/3                                                                               342

Steinenga, Myrvoll, Opptangen, Brevikøya                      344

Eierhistorie Vestre Brevik                                                           345

Brukerhistorie Vestre Brevik, Bruk I                                     347

Bruk II                                                                                                      349

Bruk III, Vestre Brevik samlet                                                    350

Vestre Brevik 80/1                                                                          351

Lund 80/3                                                                                              353

Plasser og bruk, Stakkerud                                                         356

Stakkerud 80/2                                                                                  358

Åsli 359, Åsli 80/4, Hølvika                                                        360

Skjeggelia 361, Slora                                                                      362

Haga, Haga 80/5                                                                               364

Vestenga, Sandås                                                                             365

Stakkerudhytta, Parter og parseller                                     366

RUSTAD ved Lyseren, gnr. 81                                              367

Eierhistorie                                                                                      368

Brukerhistorie                                                                               369

Søndre Rustad 81/12                                                                371

Søndre Rustad 81/2                                                                   372

Knurrestad 81/4                                                                          373

Plasser og bruk, Lyserbråten                                               374

Lyserbråten 81/3, Vika                                                            375

Vika 81/6                                                                                          376

SULERUD, gnr. 82                                                                      377

Eierhistorie                                                                                    379

Brukerhistorie                                                                             380

Sulerud 82/5                                                                                 381

Søndre Sulerud 82/6, Bråten, Skogsbråten 82/3    382

Nordre Sulerud 82/7, Østre Sulerud 82/3 og 7       383

Plasser og bruk 384, Killingnosa                                       385

Nosa 82/1                                                                                       386

Sulerudhytta                                                                                 387

Haraldstad                                                                                     388

Haraldstad 82/8                                                                          389

Roligheta 391, Sulerud (Roligheta) 82/2                       392

Myrer, Myrer 82/4                                                                      393

Parter og parseller                                                                       394

JAER i Ytterbygda, gnr. 83                                                    395

Eierhistorie                                                                                     396

Brukerhistorie                                                                              397

Nedre Jaer, Øvre Jaer                                                               398

Jaer samlet, Øvre (Søndre) Jaer 83/5                              399

Nedre Jaer 83/1                                                                             402

Plasser og bruk, Ødegarden                                                    403

Søndre Ødegarden, Søndre Ødegarden 83/2               404

Nordre Ødegarden, Nordre Ødegarden 83/3              406

Kjensli 83/6 408, Kaggerud, Svenskerud                        409

Østre Bjerkelund (Svenskerud) 83/7                                 410

Myra                                                                                                       411

Måsan, Måsan 83/4, Hagan                                                       412

Nesar, Nesa 83/9, Olberg, Bråten                                          413

Parter og parseller                                                                           414

MULERUD, gnr. 84                                                                           415

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                        416

Plasser og husmenn, Mulerudøgarden                                 421

Myra                                                                                                          422 Tjennsdalen                                                                                           423

ØSTBY, gnr. 85                                                                                  424

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                       426

Nordre Østby 85/1                                                                          429

Søndre Østby 85/2                                                                         431

Plas­ser og husmenn                                                                      432

Skau 433, Sø-Skau                                                                         434

Nord-Skau, Danmark                                                                   435

Danmark 85/4                                                                                 436

Juterud                                                                                                437

Skåne                                                                                                    438

Vikeby, Gruberud                                                                         440

Nabben, Solli, Nullestad                                                            441

MJERSKAUG, gnr. 86                                                              442

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                  444

Plasser og husmenn, Haugen, Hytta                                 449

Kampenhaug, Plassen                                                              450

Kampenhaug, Måsan, Sørli, Lybekk                                 451

Granlund                                                                                         452

UBBERUD, gnr. 87                                                                     453

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                  454

Plasser og husmenn                                                                   459

Tangen, Roås                                                                                 460

Dammen                                                                                          461

Bråten                                                                                               462

Dal                                                                                                       463

Solli                                                                                                    464

NES i Ytterbygda, gnr. 88                                                       467

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                  469

Plasser og bruk, Kongell                                                           473

Kongell 88/8, Mjærhaugen 88/9                                         476

Sangen 88/2, Sandvik 88/4                                                     477

Enga, Enga 88/3                                                                              478

Bråten, Fjell­stad, Hagan, Strandnes                                    479

Strandly 88/5, Åsland 88/6, Ravnås 88/7                        480

Eierhistorie                                                                                         481 Brukerhistorie                                                                                   482

Plasser og husmenn, Stubberud                                              488

Hamborg                                                                                               489

Hamborg 89/2, Altona                                                                 491

VESTBY, gnr. 90                                                                         493

Eierhistorie                                                                                    496

Brukerhistorie                                                                             498

Plasser og bruk, Kjellgard                                                      511

Østre Kjellgard, østre Kjellgard 90/7                             513

Vestre Kjellgard, Vestre Kjellgard 90/9                        515

Vollene                                                                                              516

Vollene 90/8, Øgarden                                                            517

Nordre Øgarden, Nordre Øgarden 90/4                       520

Søndre Øgarden                                                                           521

Søndre Øgarden 90/6, Grasholt                                        523

Grasholt 90/12                                                                              524

Vestby klokkergard, Ytre Enebakk skole 90/2           526

Møllerstua                                                                                         527

Sagstua, Bygningen, Kastellet                                               529

Nylenda, Nylenda 90/5                                                              530 Bånn                                                                                                      531

Bånn 90/11, Spangen, Parter og parseller                      532

VIK, gnr. 91                                                                                       533

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                    536

Vik 91/28                                                                                           541

Nordskogen Vik 91/463, Plasser og bruk                      542

Grav                                                                                                     543

Øvre Grav                                                                                       544

Øvre Grav 91/23                                                                        545

Vestre Grav                                                                                   546

Nedre Grav 91/5, Lygodt (Lygått)                                   547

Holdtopp                                                                                       548

Holdtopp 91/11                                                                        549

Tangen                                                                                           550

Tangen 91/12, Langskog                                                     552

Langskog 91/13                                                                        554

Søndre Råkan                                                                             555

Søndre Råkan 91/10                                                              556

Nordre Råkan, Nordre Råkan 91/26                            557

Nygard                                                                                           558

Nygard 91/15                                                                            559

Bakken                                                                                            560

Bakken 91/7, Setra 562, Setra 91/8, Myra                564

Myra 91/16, Allermer                                                            567

Fjellstad 91/14                                                                           568

Bråten                                                                                              569

Vestre Bråten, Østre Bråten, Bergsvik 91/3             570

Kvernstua                                                                                       571

Kvernstua 91/6                                                                           572

Bjørnholt                                                                                         573

Durud                                                                                               574

Durud 91/25                                                                                 577

Sagbakken, Bakkebråten                                                      578

Garverstua, Dreierhytta, Bjerkeland                             579

Bjerkeland 91/9, Tåjet                                                            580

Tåjet 91/4, Svensken, Gran, Andersrud                       581

Andersrud 91/17, Vikseiet                                                  582

Parter og parseller   RUSTAD ved Langen, gnr. 92    585

Eierhistorie                                                                                   587

Brukerhistorie                                                                              588

Vestre Rustad 92/1, Vestre Rustad 92/2                     590

Plasser og husmenn, Hellerud                                             591

Moskau, Vittenberg                                                                    593

FOSS, gnr. 93                                                                                  594

Eierhistorie                                                                                      596

Brukerhistorie, Øvre Foss                                                      597

Nedre Foss eller Sagastua 93/1                                          600

Nedre Foss 93/6                                                                            603

Plasser og bruk, Sagstua                                                            605

Korsveien                                                                                           606

Korsveien 93/57, Nordli, Bråten                                          607

Bråten 93/4                                                                                       608

Buttelbakken                                                                                     609

Ulvetangen, Svenskerud, Sloreby, Parter og parseller   610

GJEVELSRUD, gnr. 94                                                            613

Eierhistorie                                                                                   614

Brukerhistorie                                                                            615

Nedre Gjevelsrud                                                                      616

Gjevelsrud skog 94/1, Skrabben 94/4                           617

Ramstad 94/9, Skrabben skog 94/11,

Østre Gjevelsrud, Østre Gjevelsrud 94/2                    618

Mellom Gjevelsrud (Mellomgarden) 94/5                    620

Øvre Gjevelsrud                                                                           621

Haugen av Gjevelsrud 94/7                                                   622

Svenskeby, Svenneby 94/3                                                    624

Plasser og husmenn, Tangen                                                 625

Bråten, Signedalen                                                                       626

BJERKE, gnr. 95                                                                          628

Eierhistorie                                                                                    630

Brukerhistorie                                                                              631

Bruk I                                                                                                  632

Bruk II                                                                                                633

Bjerke samlet                                                                                635

Hansebråten 95/3, Plasser og bruk, Bjerkebakken    641 Logn                                                                                                        643

Grinda                                                                                                   644

Logn 95/2                                                                                            645

Oversikt over plasser som hørte til Bjerke-godset   646

KJEPPERUD, gnr. 96                                                                    647

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                      648

Østre (Nedre) Kjepperud 96/1                                               651

Vestre (Øvre) Kjepperud 96/2                                                654

Plasser og husmenn, Øgarden, Kjepperudvollen, Sollia 656

KJØLSTAD, gnr. 97                                                                       658

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                     660

Plasser og husmenn, Karlstad                                                 665

Hytta                                                                                                     666

NORDBY, gnr. 98                                                                         667

Eierhistorie                                                                                      669

Brukerhistorie                                                                               670

Nordby, løpenr. 142                                                                   671

Nordby, løpenr. 143                                                                   673

Nordby 98/1, Nordby 98/2, Plasser og husmenn, Skinnfellrud 674

Granerud 98/3                                                                             676

Kamperud                                                                                        677

Kjensli                                                                                                678

Kjensli 98/2                                                                                     679

Moseby, Slora                                                                                680

Tangen, Jordet                                                                             682

Jordet 98/4                                                                                     683  

HUSEBY, gnr. 99                                                                        684

Eierhistorie                                                                                    685

Brukerhistorie                                                                              686

Nedre Huseby                                                                               688

Øvre Huseby                                                                                   689

Huseby 99/1, Nedre Huseby 99/2                                     690

Kroken 99/3, Søndre Huseby 99/4, Øvre Huseby 99/6   692

Ås 99/7 693, Plasser og husmenn, Husebyhytta                  694

Pettersborg, Husebyhytta, Husebyplassen, Kronborg     695

Vagram, Vagram 99/5                                                             696

BERGER, gnr. 100                                                                      697

Eierhistorie                                                                                   699

Brukerhistorie, Øvre Berger 100/1                              700

Nedre Berger 100/2                                                              701

Berger 100/1 og 2                                                                   703

Bjerklund, Vestre Bjerklund 100/4                                705

Østre Bjerklund 100/5                                                           706  

SOLBERG i Ytterbygda, gnr.     101                               707

Eierhistorie, Brukerhistorie                                              708

S. Solberg 101/1, S. Solberg 101/2, S. Solberg 101/1 og 2     712

Plasser og husmenn, Korsveien                                     713

Sandem                                                                                         714

Kleiva                                                                                            715  

OMBERG i Ytterbygda, gnr. 102                                717

Eierhistorie, Brukerhistorie                                          718

Bruk I                                                                                            719

Bruk II                                                                                          720

Omberg 102/1                                                                        721

Plasser og husmenn Holstad                                          724

N. Holstad, S. Holstad                                                        725

Holstad 102/3                                                                        726

Ombergstua                                                                             727

Haslerud 102/7                                                                      728

Nyland                                                                                          729

Nyland 102/5, Frydenberg                                              730

Frydenberg 102/4, Parter og parseller                     731

OPPSAL, gnr. 103                                                                  732

Eierhistorie, Brukerhistorie                                            734

Plasser og bruk                                                                        738

Slora                                                                                              739

Slora 103/5                                                                                741

Kopås                                                                                            742

Kopås 103/3                                                                             743

Myra                                                                                              745

Myra 103/4, Oppsalstua, Enga                                      746

Grinda, Parter og parseller                                              748

SVINES, del av gnr. 108                                                      749

Eierhistorie                                                                                750

Husmenn på Svines                                                               751

Svines 108/4                                                                             753

RAUSJØ(Enebakk allmenning), gnr. 126                754

Eierhistorie                                                                               758

Husmenn og andre                                                               759

Bygningen, Øversaga                                                          762

Mellomsaga                                                                              763

Nersaga                                                                                       765

Dammen                                                                                     766

Skolen                                                                                          767

Bråten                                                                                          770

Kjørestua, Låtabråten, Høytomt . Vangen              772

Øvre Vangen, Nedre Vangen, Nabben                      773

Bøvelstad, Myrsetra                                                              774

Tingen, Bysetra                                                                          776

Skjelbreia                                                                                       777

Svarthol                                                                                          780

Langbråten                                                                                    782

Holdtoppsetra u. Børter                                                        783

Nessetra u. Børter                                                                      784

SETRER I RAUSJØ SKOG                                                        786

RETTELSER OG NYE OPPLYSNINGER til bind I og II  788

REGISTER                                                                                  793