FORORD                                                                                                                                    9

FORKORTELSER, TIDSINNDELING, MYNT, MÅL, VEKT                          14

GÅRDS- OG SLEKTSHISTORIE FOR ENEBAKK                                             17

Innledning                                                                                                                                17

Utarbeiding av gards- og slektshistorien                                                              17

Utforming av stoffet                                                                                                          21

Spesielle ord og uttrykk                                                                                                  23

GÅRDS- OG SLEKTSNAVN PÅ STRANDA OG I KIRKEBYGDA         31

 

STRANDA                                                                                                                            34

De eldste navneformene – og navnet                                                                   34

Beliggenhet og naturforhold                                                                                    34

Fjerdingene i Enebakk                                                                                                 35

De første gardene på Stranda                                                                                 36

Stranda i vikingtid og gammelnorsk tid                                                             38

Stranda etter Svartedauden                                                                                    38

Folketallet øker og gardene deles                                                                        39

Husdyr og kornavling på 1600- tallet                                                                 41

1700-tallets Stranda                                                                                                    45

Husdyrhold og utsæd på 1700-tallet                                                                 46

Bønder og husmenn                                                                                                    49

Fra Stranda i 1817                                                                                                      52

Jordbruket på Stranda                                                                                             53

Husmannsplasser og småbruk 1865-1900                                                  57

Stranda på slutten av 1800-tallet                                                                      60

Grannelag – bearlag                                                                                                    69

SORGEN, gnr. 1                                                                                                            73

Eierhistorie                                                                                                                    76

Brukerhistorie                                                                                                              77

Bruk I (siden bnr. 2)                                                                                                   79

Søndre 3ørgen (bnr. 1)                                                                                            81

Nordre Børgen (bnr. 2)                                                                                            83

Bruk II (siden bnr. 10) 54, Børgen (bnr. 11)                                                 85

Bruk III (Bakken)                                                                                                    85

Bruk IIIa (Bakken)                                                                                                   86

Bruk IIIb (Enga)                                                                                                       88

Plasser m.m.                                                                                                              90

Bakkeløkka                                                                                                               91

Børgenbråten                                                                                                            91

Enger (bnr. 14)                                                                                                          92

Parter og parseller                                                                                                    92

RUD PÅ STRANDA, gnr. 2                                                                                  94

Eierhistorie                                                                                                                96

Brukerhistorie                                                                                                          97

Nedre Rud (bnr. 1)                                                                                                99

Rudsjordet bnr. 5)                                                                                                 101

Nedre Rud (bnr. 1 og 5 )                                                                                        101

Øvre Rud (bnr. 2)                                                                                                     102

Mellom Rud (bnr. 3)                                                                                                105

Plasser m.m.                                                                                                               105

Bratteli                                                                                                                          105

Parter og parseller                                                                                                 105

SILJEBØL, gnr. 3                                                                                                     108

Eierhistorie                                                                                                               111

Brukerhistorie                                                                                                          112

Søndre Siljebøl (bnr. 1)                                                                                        114

Midt­re Siljebøl (bnr. 1 og 7)                                                                              114

Nordre Siljebøl (bnr. 8)                                                                                      116

Nordre Siljebøl (bnr. 9) 16, Nordre Siljebøl (bnr. 12 og 13)         117

Østre Siljbeøl (bnr. 6)                                                                                          118

Siljebøl skog                                                                                                             119

Plasser m.m.                                                                                                              121

Sørli                                                                                                                                121

Skau, Siljebøl- haugen, Siljebølåsen                                                             122

Kronstad, Nordhagen                                                                                          123

BERSKOG, gnr. 4                                                                                                   125

Eierhistorie                                                                                                               126

Brukerhistorie                                                                                                          127

Ne – Berskog (bnr. 1)                                                                                             130

Opp – Berskog (bnr. 6)                                                                                          132

Plasser m.m.                                                                                                               133

Skau                                                                                                                                134

Utsikt (bnr. 12)

Berskogmyra (bnr. 11)                                                                                             137

Berskogenga (bnr. 5)                                                                                                138

Berskogbråten (bnr. 3), Berskogløkka                                                           139

Berskogløkka (bnr. 7)                                                                                              140

Berskoghaugen (Høgda), Dammen (bnr. 6)                                               141

Finnhaugen (bnr. 13), Solberg (bnr. 8)                                                         142

Tangen, Solli, Parter og parseller                                                                   143

HAUG, gnr. 5                                                                                                             145

Eierhistorie                                                                                                                146

Brukerhistorie                                                                                                         147

Store – Haug (bnr. 1)                                                                                             149

Mellom – Haug (bnr. 3)                                                                                        150

Plasser m.m.                                                                                                              152

Sandhølet, Parter og parseller                                                                       152

MELGARD, gnr. 6                                                                                                  154

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                                               156

Melgard (bnr. 1), Renna (bnr. 1), Vestre Melgard (bnr. 2)                 159

Østre Melgard (løpenr. 10c), Østre Melgard (bnr. 5 og 6)                160

Melgard (bnr. 7)                                                                                                          161

Plasser m.m.                                                                                                                  162

Småtta, Småtta (bnr. 18)                                                                                        163

Hyttebråten, Hyttebråten (bnr. 8 og 11)                                                     164

Hagagrinda, Ne – Hagen                                                                                         165

Hagen (bnr. 13), Nedre Hagen (bnr. 13 og 16)                                          166

Opp-Hagen, Hagagrinda (bnr. 15)                                                                    167

Øvre Hagen (bnr. 4 og 15), Nygard (bnr. 17), Tajet                                168

Stubberud (bnr. 20), Brattås                                                                                170

FLATEBY, gnr. 7                                                                                                     171

Eierhistorie                                                                                                                178

Brukerhistorie                                                                                                         185

Store-Flateby (bnr. 8 og 9)                                                                               188

Vesle-Flateby (bnr. 7 og 20)                                                                            190

Plasser m.m.                                                                                                              191

Vesle-Haug                                                                                                                192

Vesle-Haug (bnr. 15, 16 og 17)                                                                      193

Kjenn                                                                                                                            193

Kjensli                                                                                                                           194

Kjensli (bnr. 23)                                                                                                       195

Setra (Skauen)                                                                                                          196

Skauen (Setra, bnr. 1)                                                                                           197

Flatebydalen                                                                                                              198

Flatebydalen (bnr. 14), Småtta                                                                        199

Småtta (bnr. 2, 3 og 6)                                                                                            201

Dam, Dam (bnr. 6)                                                                                                    202

Modellen 203, Modellen (bnr. 10 og 11)                                                    204

Muserud, Måsan, Einerud                                                                                   205

Kjona, Tina, Høgås, Kleiva                                                                                   206

Vestby                                                                                                                             207

Øvre, Flatebyenga, Åsen                                                                                      208

Stubberud, Parter og parseller                                                                         209

SUNDBY PÅ STRANDA, gnr. 8                                                                       211

Eierhistorie                                                                                                                  212

Brukerhistorie                                                                                                           214

Øvre Sundby (bnr. 1)                                                                                              220

Nedre Sundby (bnr. 7)                                                                                           221

Sundby landhandel (bnr. 19), Sundby forretning                                 223

Plasser m.m.                                                                                                               224

Setra, Vesle – Sundby, Sangen                                                                         225

Sangen (bnr. 2), Holtet (bnr. 3), Teigen                                                       226

Østli, Østli (bnr. 15), Sletta, Sundby –  hytta, Sletta (bnr. 14)         227

HAUGSTEIN, gnr. 9                                                                                               228

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                                             230

Nordstua Haugstein                                                                                             232

Søstua Haugstein                                                                                                   233

Søstua Haugstein (bnr. 1)                                                                                  235

Nordstua Haugstein (bnr. 2), Haugstein (bnr. 1 og 2)                       236

Plasser m.m.                                                                                                              237

Moen                                                                                                                             238

Haugstein- skrabben                                                                                           239

Finnland, Plassen, Klingenberg                                                                     240

Sandås                                                                                                                         241

VESLE- OG STORE-AUEN, gnr. 10 og 11                                              243

Eierhistorie for Vesle – Auen                                                                         246

Brukerhistorie for Vesle – Auen                                                                   247

Vesle – Auen (bnr. 1)                                                                                            249

Plasser m.m.                                                                                                              251

Matserud                                                                                                                    252

Auenhagen, Auenskrabben                                                                             253

Øvre Skrabben, Nedre Skrabben, Parter og parseller

Eierhistorie for Store-Auen, Brukerhistorie for Store-Auen       256

Store-Auen (bnr. 1)                                                                                               259

Blindern (bnr. 4)                                                                                                     260

Plasser m.m.                                                                                                              263

Jansberg                                                                                                                      263

Blindern                                                                                                                       264

Dammen                                                                                                                      265

Stubberud, Tina                                                                                                      266

 

SIKKEBØL, gnr. 12                                                                                               267

Eierhistorie                                                                                                               269

Brukerhistorie                                                                                                         270

Opp – Sikkebøl (bnr. 1 og 6)                                                                             273

Øvre Sikkebøl (bnr. 1 og 6)                                                                              273

Øvre Sikkebøl (bnr. 2 og 7)                                                                              274

Nedre Sikkebøl (bnr. 1 og 6)                                                                            274

Ne – Sikkebøl skog                                                                                                 279

Plasser m.m.                                                                                                              279

Apalstad, Sandbekken, Lia, Stordamtangen, Stordamtangen (bnr. 3)     281

Porstronddammen, Bråten                                                                              282

GJESTANG, gnr. 13                                                                                               283

Eierhistorie                                                                                                                 286

Brukerhistorie                                                                                                           287

Gjestang (bnr. 1)                                                                                                       294

Gjestang (bnr. 3)                                                                                                       295

Stensrud (bnr. 2)                                                                                                       296

Plasser m.m.                                                                                                                297

Ripa (Ripastua)                                                                                                          298

Oppi – Moen                                                                                                               299

Ne – Moen                                                                                                                   300

Sandbakken og Moen (bnr. 5)                                                                         302

Lia                                                                                                                                   302

Linnerud                                                                                                                     303

Langli                                                                                                                           304

Vardshytta (Arbeidslyst), Bråten                                                               305

Sandbakken                                                                                                            306

FOSSUM, gnr. 14                                                                                              307

Eierhistorie                                                                                                          311

Brukerhistorie                                                                                                    312

Oppistua Fossum (bnr. 1)                                                                            313

Nordstua Fossum (bnr. 5)                                                                           314

Søstua Fossum (bnr. 9 og 10)                                                                     315

Nordgarden Fossum (bnr. 3 og 4)                                                            318

Ospelund (bnr. 6)                                                                                               319

Vesleenga (bnr. 12)                                                                                           320

Plasser m.m.                                                                                                          320

Ødegarden, Enger                                                                                             321

Andersrud, Haugen, Svensrud, Ospelund, Fossumvika.             322

OMBERG PÅ STRANDA, gnr. 15                                                            323

Eierhistorie                                                                                                           325

Brukerhistorie                                                                                                    326

Omberg (bnr. 1)                                                                                                 331

Pettersud med skog (bnr. 3, 4 og 5)                                                       333

Omberg skog (bnr. 6), Sag i Flateby- dalen (bnr. 9)                       334

Plasser m.m.                                                                                                         334

Pettersrud                                                                                                            336

Østre Pettersrud (bnr. 4)                                                                             337

Vestre Pettersrud (bnr. 10), Svensrud                                                339

Hvilestaen, Engebråten (Bråten)                                                            340

Engebråten (bnr. 6), Svingen (bnr. 2)                                                    341

Sødelen, Sødelen (bnr. 8), Slette                                                              342

Parter og parseller                                                                                           343

STANG, gnr. 16                                                                                                   344

Eierhistorie                                                                                                            345

Brukerhistorie                                                                                                     346

Bruk I                                                                                                                         347

Bruk II                                                                                                                       349

Stang samlet                                                                                                         350

Søstua Stang                                                                                                         350

Nordstua Stang                                                                                                   352

Plasser m.m.                                                                                                          354

Stangstangen, Karlstad, Stangshagen                                                   355

Stangshagen (bnr. 5)                                                                                        356

Fløtten                                                                                                                     357

Fløtten (bnr. 2), Stangsgrinda (bnr. 4)                                                   358

Parter og parseller                                                                                            360

KÅTERUD, gnr. 17                                                                                             362

Eierhistorie                                                                                                             364

Brukerhistorie                                                                                                       365

Plasser m.m.                                                                                                            368

Skura                                                                                                                           369

Skura (bnr. 5)                                                                                                          371

Smådal                                                                                                                        372

Smådal (bnr. 3)                                                                                                       373

Løkka (bnr. 1)                                                                                                          374

Norum (nr. 4)                                                                                                           376

Nygard                                                                                                                        377

Ødegarden, Haugen (bnr. 6), Over – Ødegarden (bnr. 7)              379

Ner – Ødegarden (bnr. 8), Fubberud                                                         381

Enga                                                                                                                              382

Haugen                                                                                                                       383

Linnås (bnr. 10), Parter og parseller                                                          384

KIRKEBYGDA                                                                                                        385

KIRKEBYGDA NORD FOR PRESTEGARDEN                                  389

De eldste gardene                                                                                               385

Etter Svartedauden                                                                                            389

Folketallet på 1600- tallet                                                                              389

Husdyr og Kornavling på 1600-tallet                                                      393

Militærruller                                                                                                           398

Utviklingen på 1700-tallet                                                                             401

Åkerbruk og husdyrhold                                                                                  405

Bønder og husmenn                                                                                           408

Jordbruket på 1800-tallet                                                                              411

Granner og bearlag omkring 1900                                                             415

 

DEGRUM, gnr. 18                                                                                                  419

Eierhistorie                                                                                                                422

Brukerhistorie, Bruk I                                                                                          423

Bruk II                                                                                                                            424

Degrum samlet, Nedre Degrum (bnr. 1)                                                    428

Øvre Degrum (bnr. 2)                                                                                            431

Plasser m.m.                                                                                                                432

Smedsrud                                                                                                                     433

Stubberud                                                                                                                    434

Fredrikstad                                                                                                                  435

Degnes                                                                                                                           436

Degrumsødegarden, Hagen                                                                              437

Holmen, Vika, Degrumsskæbba                                                                      438

SOLBERG I KIRKEBYGDA, gnr. 19                                                                440

Eierhistorie, Brukerhistorie, Søndre Solberg (bnr. 1)                          443

Nordre Solberg (bnr. 7)                                                                                          448

Flaen (bnr. 2)                                                                                                                451

Vaslestad (bnr. 3 og 8)                                                                                            453

Solbergskrabben (bnr. 4)                                                                                      454

Skjæret (bnr. 6)                                                                                                           455

Plasser m.m.                                                                                                                 456

Flaen                                                                                                                                457

Vaslestad, Spellås                                                                                                    458

London                                                                                                                           459

Skjæret, Reina, Solbergskræbba, Parter og parseller                        460

SKØYEN, gnr. 20                                                                                                    462

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                                             465

Ulverud (bnr. 2), Skåne (bnr. 3)                                                                      474

Plasser m.m.                                                                                                              475

Fløtten                                                                                                                          476

Ulverud                                                                                                                        479

Tangen                                                                                                                         480

RUSTAD I KIRKEBYGDA, gnr. 112                                                            481

Eierhistorie                                                                                                                482

Brukerhistorie                                                                                                          483

Nordre Rustad (bnr. 1)                                                                                         485

Søndre Rustad (bnr. 2)                                                                                         486

Plasser                                                                                                                           488

Tørrland

KROSSBØL, gnr. 109                                                                                            489

Eierhistorie                                                                                                                 492

Brukerhistorie                                                                                                          494

Bruk I                                                                                                                              498

Bruk II                                                                                                                            499

Krossbøl samlet                                                                                                      501

Stubberud (bnr. 2)                                                                                                 504

Mæli (bnr. 4)                                                                                                             506

Plasser                                                                                                                         507

Sørli, Mæli                                                                                                                 508

Stubberud                                                                                                                 509

Haugen                                                                                                                       510

Logn                                                                                                                              511

Jørnrud                                                                                                                      513

Sollia, Furuholen, Enga                                                                                     514

Leira                                                                                                                            515

 

NEDRE OG ØVRE HOBØL, gnr. 110 og 111                                       516

Eierhistorie for Nedre Hobøl                                                                        517

Brukerhistorie                                                                                                       518

Eierhistorie for Øvre Hobøl, Brukerhistorie                                       526

Plasser                                                                                                                       529

Hobølsbråten u. N. Hobøl                                                                              531

Stigen u. N. Hobøl, Åsli                                                                                    532

Vidtomkring, Løkka u. Ø. Hobøl 533

SØNDRE OG NORDRE DÆLI, gnr. 113 og 114                                           534

Eierhistorie                                                                                                                        536

Brukerhistorie for Søndre Dæli                                                                            537

Plasser                                                                                                                                 541

Sollia                                                                                                                                     542

Monsrud                                                                                                                            544

Eierhistorie for Nordre Dæli                                                                                 544

Brukerhistorie                                                                                                               545

Mellom Dæli (114/1)                                                                                                546

Nordre Dæli (114/2)                                                                                                 549

Plasser                                                                                                                              552

Dælihaugen, Dæliholen, Dælibråten                                                             553

Sørlia (Sollia)                                                                                                                 554

Svensrud                                                                                                                        555

 

GUSLUND, gnr. 123                                                                                               556

Eierhistorie                                                                                                                  557

Brukerhistorie                                                                                                           558

Østre Guslund                                                                                                           559

Vestre Guslund                                                                                                         561

Guslund samlet, Østre Guslund (123/1)                                                    563

Vestre Guslund (123/2)                                                                                       566

Plasser                                                                                                                           566

Lilleby                                                                                                                             567

TUKKEBØL, gnr. 124                                                                                            568

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                                              570

Bruk I, Bruk II, Tukkebøl samlet                                                                      572

Plasser                                                                                                                            575

Jensrud, Søndre Jensrud                                                                                     576

Nordre Jensrud, Åsen                                                                                            577

GLOMMA, del av gnr. 115                                                                                 579

Husmannshistorie                                                                                                   579

Østre Glomma                                                                                                           581

Vestre Glomma                                                                                                         582

Glomma (115/11)                                                                                                    583

ORDERUD, gnr. 122                                                                                             585

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                                             587

Bruk I                                                                                                                             589

Bruk II, Orderud samlet                                                                                      590

Orderud (122/2)                                                                                                      591

Orderud skog (122/1), Orderud skog og Bilitt (122/3), Brynjulstad (122/4)     595

Bilitt (122/5), Erikstad (122/6)                                                                       596

Plasser                                                                                                                           596

Brynjulstad                                                                                                                 597

Bilitt, Erikstad                                                                                                           599

Klemma, Hølet                                                                                                          600