FORORD    9

LITT OM GARDSNAVN OG SLEKTSNAVN PÅ HAMMEREN MED SKÅKA    12

FORKORTELSER, TIDSINNDELING, MYNT,MÅL,         VEKT…………..          15

SPESIELLE ORD OG UTTRYKK                                                              18

 

ØSTRE OG VESTRE VENG, gnr. 120 og 121                                   25

Eierhistorie Ø. Veng                                                                                       28

Brukerhistorie Ø. Veng, Bruk I                                                                 29

Bruk II                                                                                                                     30

Ø. Veng samlet                                                                                                  32

Ø. Veng (gnr. 121, bnr. 2)                                                                            36

Plasser                                                                                                                   36

Tørrland, Brattås                                                                                             37

Skjegstad                                                                                                             38

Nyland, Tomta                                                                                                  39

Eierhistorie V. Veng                                                                                      40

Brukerhistorie V. Veng                                                                               41

V.Veng, br. I, V. Veng, br. II                                                                            43

V. Veng samlet                                                                                                  45

Plasser V. Veng, Kokkerud                                                                          49

Hagan                                                                                                                       50

Lindeberg                                                                                                              51

TONBØL, gnr. 119                                                                                           52

Eierhistorie Ø. Tobøl, Brukerhistorie Ø. Tobøl                              54

Tobøl (bnr. 1 og 2)                                                                                            60

Plasser husmenn 0. Tobøl                                                                           61

Stigen                                                                                                                     62

Ekornrud, Ekornrud (bnr. 3)                                                                      63

Eierhistorie  V. Brukerhistorie V. Tobøl                                             64

Plasser og husmenn V. Tobøl, Skarpsno, Osplund                      69

Kanten                                                                                                                 70

 

KIRKEBYGDA FRA PRESTEGARDEN OG SØROVER       71

ENEBAKK PRESTEGARD, gnr. 115                                                85

Prester i Enebakk, Brukerhistorie                                                   91

Forpaktere, Løken (bnr. 14)                                                              116

Krokeng (br. 15)                                                                                       117

Fredheim (bnr. 16), Plasser og husmenn på Enebakk Prestegaard      118

Moen, Bakken, Bakken (bnr. 6)                                                                        122

Linshus                                                                                                                           123

Øvre Linshus                                                                                                              124

Øvre Linshus (bnr. 4)                                                                                            125

Nedre Linshus                                                                                                          126

Nedre Linshus (bnr. 5)                                                                                         127

Ødegården                                                                                                                128

Nordre Ødegarden, Nordre Ødegarden (bnr. 7), Søndre Ødegarden                  130

Søndre Ødegarden (bnr. 10), Øvre Ødegarden, Øvre Ødegarden (bnr. 8)         132

Lennestad                                                                                                         133

Lennestad (bnr. 9), Klokkerud                                                              134

Klokkerud (bnr. 3)                                                                                         136

Flåen, Fuglesangen                                                                                      137

Skrabben, Nøysomhet, Solheim, Solheim (bnr.2)                       138

Skredderstad, Nygard (Skredderstad)(bnr. 24)                           140

Klokkerjordet (bnr. 13), Lotterud                                                         144

Lotterud (bnr. 21)                                                                                          145

Engerholm                                                                                                         146

Engerholm (bnr. 26)                                                                                     147

Mjønli                                                                                                                   148

Dammerud                                                                                                        151

Dammerud (bnr. 18)                                                                                    152

Emaus (bnr. 20), Andersrud                                                                    153

Andersrud (bnr. 12), Brua                                                                        154

Svartebekk                                                                                                       155

Svartebekk (bnr. 22)                                                                                   157

Vårrygg                                                                                                              159

Li og Vårrygg (bnr. 17)                                                                              160

Øvre Bekken, Nedre Bekken                                                               161

STØTTUM Gnr. 105                                                                                  162

Eierhistorie Brukerhistorie                                                                   164

Plasser og bruk, Glea                                                                                171

Sorgenfri                                                                                                          172

 

BØLER I KIRKEBYGDA, gnr. 108                                                     173

Eierhistorie for Nordre Bøler                                                              175

Brukerhistorie for Nordre Bøler                                                                        177

Eierhistorie for Søndre Bøler, Brukerhistorie for Søndre Bøler       185

Søndre og Nordre Bøler samlet                                                                         191

Bøler (bnr. 2), Lastetomta (bnr. 5), Fosser vannfall (bnr. 11), Vern (bnr. 13)   193

Bøler seterrett (bnr. 3), Plasser og husmenn                                 194

Klinkenberg                                                                                                       195

Korsveien                                                                                                           197

Korsveien (bnr. 2 og 7)                                                                              199

Torud                                                                                                                  200

Nedre Torud, Mellomr Torud, Øvre Torud, Torud                 201

Torud (bnr. 8)                                                                                                202

Korporalstad, Fosser                                                                               203

Fosser (bnr. 10 og 12)                                                                             205

Nedre Sletta, Øvre Sletta                                                                     206

Sletta (bnr. 6)                                                                                               207

Gullhaug                                                                                                         208

Knadden                                                                                                         210

Frydenlund, Bølerenga                                                                          211

Krona                                                                                                               212

Krona (bnr. 9), Maurtua, Tangen                                                     213

Haraldstua                                                                                                    214

Haugen, Sagstua, Hytta, Bygningen                                               215

Parter og parseller                                                                                   216

 

BØLERFOSS, gnr. 125                                                                          217

 

BARBØL, gnr. 107                                                                                219

Eierhistorie                                                                                              223

Brukerhistorie                                                                                       224

Barbøl samlet                                                                                         233

Plasser og husmenn, Fjell                                                                236

Haugen                                                                                                      237

Salseng, Skrabben                                                                               238

Østli, Østre Østli                                                                                  239

Vestre Østli, Nedre Østli 107/4, Vestenga                          240

Svertehytta, Bakken («Lyttico»)                                                241

Parter og parseller                                                                            242

 

HOLT, gnr. 106                                                                                   243

Eierhistorie                                                                                           247

Brukerhistorie                                                                                    248

Nordgarden Holt                                                                               250

Ø – Nordgarden Holt, Nord-Nordgarden Holt                 251

Nordgarden Holt samlet, Mellomgarden Holt                 252

Søgarden Holt                                                                                     253

Plasser og husmenn, Fisås, Holtstua, Knatterud            258

Dal                                                                                                              260

Tømmerbråten I                                                                                 261

Tømmerbråten II                                                                                262

Skaugrum, Tømmerbråten III                                                      263

Larsbråten                                                                                              264

 

KIRKEBYGDA VEST FOR PRESTEGARDEN (EIKEBERGDALEN)  265

 

ØSTENBØL, gnr. 104                                                                                                   277

Eierhistorie, Vesle-Østenbøl                                                                                  279

Brukerhistorie Vesle-Østenbøl                                                                            280

Eierhistorie Store-Østenbøl                                                                                  281

Brukerhistorie Store-Østenbøl                                                                           283

Søndre Østenbøl (bnr. 3), Luserud (bnr. 11)                                                293

Sørskogen (bnr. 12), Vestskogen (bnr. 13), Havneskogen (bnr. 14),

Finstad (bnr. 15), Plasser og bruk                                                                     294

Myrvoll (bnr. 4) 297, Voll                                                                                      298

Allermer (bnr. 8), Holdtopp                                                                                304

Voll (bnr. 5), Stolbustad                                                                                        300

Søndre Stolbustad                                                                                                   301

Øvre Stolbustad, Fiensrud                                                                                 302

Holdtopp (bnr. 7), Skjønhaug                                                                           306

Skjønhaug (bnr. 2), Bråten                                                                                 307

Bråten (bnr. 9), Pålsrud                                                                                       308

Roligheta, Rolig- hcta (bnr. 6), Furulund, Furulund (bnr. 10)        309

Ringnes, Parter og parseller                                                                            310

 

EIKEBERG, gnr. 116                                                                                         311

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                                        313

Plasser og husmenn                                                                                         328

Tangen                                                                                                                    330

Vestre rangen, Østre Tangen                                                                     331

Fråstad, Kvernstua, «Løvestuen», Ramstad, Tuggerud, Tuggerud I  333

Tuggerud II                                                                                                       334

Falla                                                                                                                      335

Eikebergdalen                                                                                                336

Nygard                                                                                                               337

Setra                                                                                                                   339

Smedstad, Støa                                                                                             340

Månebakken, Granum                                                                             341

Fjellstad, Kalve haugen, Bjørnebo                                                    343

 

BØRTER, gnr. 117                                                                                       344

Eierhistorie                                                                                                      351

Brukerhistorie                                                                                               352

Plasser og husmenn                                                                                    362

Kvernstua, Berget, Mullerstua                                                             364

Bekkenstein, Nordre Bekkenstein                                                     365

Søndre Bekkenstein                                                                                    366

Hytta, Hobølsetra, Brattfoss                                                                  368

Furubråten                                                                                                        369

Holdtoppsetra, Kastet                                                                                371

Bjørnebakken, Enga                                                                                     372

Haugen, Nordre Haugen, Søndre Haugen                                      373

Jylland, Moen, Fossen, Bjerkelund                                                      374

Enebakk Cellulosefabrikk (bnr. 2)                                                       375

 

RAKKESTAD, gnr. 118                                                                              376

Eierhistorie                                                                                                       377

Brukerhistorie                                                                                                378

Rakkestad skog (bnr. 16)                                                                          381

Rakkestad- I laug (bnr. 17), Plasser og husmenn                        382

Haukås                                                                                                                383

Øvre Haukås, Nedre Haukås, Haukås (bnr. 9)                             384

Røykås (bnr. 6), Øvre Solbakken (bnr. 14)                                      387

Nedre Solbakken                                                                                           388

Nyborg                                                                                                                 389

Nyborg (bnr. 4)                                                                                                390

Kølabonn (bnr. 11), Sletta, Nedre Sletta                                          391

Søndre Sletta, Sletta (bnr. 25), Hagen                                               392

Vestre Hagen                                                                                                   393

Østre Hagen, Flagen (bnr. 23), Fuglli, Sandbakken, Sandbakken (bnr. 30)      394

Strømsborg, Strømsborg (bnr. 28), Solli                                                                       395

Solli (bnr. 21), Furulund, Furulund (bnr. 58), Sørli                                                 396

Sørli (bnr. 12)                                                                                                                              397

Nedre Solvang, Øvre Solvang                                                                                           398

Solvang (bnr. 26), Parter og parseller av Rakkestad, Norderhaug             399

Lund (bnr. 5), Nyborg skog (bnr. 10), Elverum (bnr. 13 og 18)                      401

Lilleby (bnr. 19), Solhaug (bnr. 20), Måstad (bnr. 22)                                         402

Vesle-Nordby (bnr. 4), Huseby (bnr. 27)                                                                   403

Nordli (bnr. 29), Fredbo (bnr. 31), Nordby bedehus (bnr. 31),

Sønsteby (bnr. 33), Vestre Prestmosen (bnr. 34),

Solborg (bnr. 35), Eikeberg II (bnr. 36)                                                                      404

Nedre Solvang (bnr. 37 og 38), Bråten (bnr. 38) Fuglli (bnr. 40),

Fjellbo (bnr. 41), Åsheim (bnr. 42), Solstad (bnr. 43), Fjell (u. bnr. 1)     405

Berger, Seopp, Brattli                                                                                                      406

Skolebygningen, Bru, Karlstad, Smia, Jonsrud, Smedlia                              407

Nyland                                                                                          408

 

HAMMEREN                                                                            409

 

TORSHOV, gnr. 38                                                                432

Eierhistorie                                                                                 433

Brukerhistorie                                                                          434

Bruk I                                                                                               435

Bruk II, Torshov samlet                                                         436

Bruk I, Bruk II                                                                             438

Bruk III                                                                                           440

Torshov samlet                                                                         441

Plasser og husmenn                                                               444

Hølestad                                                                                        446

Lystad (bnr. 2), Haugen                                                         449

Tittut, Holen                                                                                451

Nordli                                                                                              452

 

SOLBERG PÄ HAMMEREN,      gnr.   39                      454

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                455

Plasser og husmenn, Haugen                                              456

Lystad                                                                                                457

Skrabben                                                                                          458

 

NES PÅ HAMMEREN, gnr.40     og      41                                        459

Eierhistorie Nordre Nes                                                                          461

Brukerhistorie Nordre Nes                                                                   463

Plasser og husmenn, Råkkåstøa u. Nes                                           468

Eierhistorie Søndre Nes, Brukerhistorie Søndre Nes            469

Søgarden Nes 41/1                                                                                     472

Plasser og husmenn, Vestenga u. S. Nes, Mellomgarden Nes 41/2      476

Plasser og husmenn, Skredderhytta u. M. Nes                                                  479

 

KROKSTAD, gnr. 42                                                                                                          480

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                                                           482

Nordstua Krokstad (bnr. 1)                                                                                             486

Søstua Krokstad (bnr. 2), Krokstad (bnr. 1)                                                           487

Plasser og bruk, Grinda u. Krokstad                                                                            488

Nord-Grinda u. Nordstua  Krokstad, Sø-Grinda u. Søstua Krokstad,

Grinda u. Krokstad                                                                                                                 489

Grinda (bnr. 5), Svingen u. Krokstad, Svingen (bnr. 4),

Parter og parseller, Gran (bnr. 3)                                                                                   490

Hammerstad (bnr. 7)                                                                                                            491

 

SLETTE, gnr. 43                                                                                                                       492

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                                                            493

Slette I                                                                                                                                         495

Slette II                                                                                                                                       496

Slette samlet                                                                                                                           497

Nordstua Slette (bnr. 2), Søstua Slette (bnr. 1)                                                   499

Slette samlet                                                                                                                           500

Parter og parseller av Slette, Husmenn, Skrabben                                          501

 

RUD PÅ HAMMEREN, gnr. 44                                                                                    502

Eierhistorie                                                                                                                             503

Brukerhistorie                                                                                                                     504

Rud I, Rud II, Rud samlet                                                                                                505

Søgarden Rud (bnr. 1)                                                                                                      507

Nordgarden Rud (bnr. 2)                                                                                               510

Plasser og husmenn, Lang- holen                                                                             514

Rudshytta, Parter og parseller                                                                                   515

 

NORDRE OG SØNDRE BY, gnr. 45 og 46                                                           516

Eierhistorie Nordre By, Brukerhistorie Nordre By                                         519

Plasser og husmenn,Skjønhaug                                                                                    525

Grønslett u. Nordre By, Grønlia u. Nordre By                                                      527

Flateby u. Nordre By, Parter og parseller, Grønslett (gnr. 45, bnr. 2)     528

Nordby (bnr. 3), Flateby (bnr. 4). Parsell 1 (bnr. 5)                                              529

Eierhistorie Søndre By                                                                                                        530

Brukerhistorie Søndre By                                                                                                 531

Søgarden By (gnr. 46, bnr. 4), Mellomgarden By (gnr. 46, bur. I)                534

Plasser og bruk, Ulvestigen u. Søndre By, Ulvestigen (bnr. 6)                      535

Grønbakk u Søndre By, Grønbakk (bnr. 3)                                                               536

Smådal, Smådal (bnr. 2)                                                                                                       537

Parter og parseller av Søndre By                                                                                  538

 

VESTRE OG ØSTRE VENJEVÅL, gnr. 47 og 48                                                   540

Eierhistorie Vestre Venjevål, Brukerhistorie Vestre Venjevål                   541

Sletta (gnr. 47, hui 2), Åsen (bnr. 3), Plasser og bruk, Lund                            546

Lund (gnr. 48, bnr. 2)                                                                                                            547

Eierhistorie Østre Venjevål, Brukerhistorie Østre Venjevål                      548

 

NORDRE OG SØNDRE MYSEN, gnr. 49 og 50                                                   552

Eierhistorie Nordre Mysen, Brukerhistorie Nordre Mysen                        554

Nordre Mysen (Løpenr. 75), Nordre Mysen (løpenr. 76)                              557

Nordgarden Mysen (gnr. 49, bnr. 1)                                                                          558

Plasser og husmenn, Bakk u. Nordre Mysen                                                       560

Bakk (gnr. 49, bnr. 2)                                                                                                         562

Kølabonn u. Nordre Mysen, Sundhytta u. Nordre Mysen,

Parter og parseller Nordre Mysen                                                                         563

Eierhistorie Søndre Mysen                                                                                         564

Brukerhistorie Søndre Mysen                                                                                  565

Bruk 1 567, Bruk 1 a, Bruk 1 b                                                                                  569

Bruk 1.samlet, Bruk II                                                                                                   570

Bruk III                                                                                                                                   571

Mellomgarden Mysen (gnr. 50, bnr. 1)                                                               572

Søgarden Mysen (gnr. 50, bnr. 2)                                                                          575

Plasser og husmenn til Søndre Mysen, Fjerdingen u. Mellomgarden Mysen    578

 

SALTVET, gnr. 51                                                                                          579

Eierhistorie                                                                                                       581

Brukerhistorie                                                                                                582

Bruk I                                                                                                                   583

Bruk II                                                                                                                 584

Bruk III, Bruk IV, Bruk V                                                                           586

Saltvet (bnr. 1)                                                                                               587

Plasser og husmenn                                                                                   592

Tåjet                                                                                                                    593

Grubberud, Gullstigen                                                                             595

Lybekk                                                                                                              596

Nyeng, Nyeng (bnr. 3)                                                                              597

Bakken, Mersenga, Sørli (bnr. 4), Parter og parseller           598

 

HEIER, gnr. 52                                                                                                599

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                                   600

Bruk I 602, Bruk II, Heier samlet                                                          603

Bruk I, Bruk II, Heier samlet                                                                    604

Plasser og husmenn, Fløtten                                                                   607

Fløtten (bnr. 2)                                                                                                 608

Kroken                                                                                                                  609

Haugen, Berget                                                                                                610

Heierbråten, Enebakk Meieri, Hjørnerud                                        611

Parter og parseller av Heier                                                                     612

 

HUSERUD, gnr. 56                                                                                          613

Eierhistorie, Brukerhistorie                                                                       615

Plasser og husmenn, Logn, Kleiva, Hagen                                          620

 

ØVRE OG NEDRE BUER, gnr. 57 og 58                                              621

Eierhistorie Øvre Buer                                                                                  623

Brukerhistorie Øvre Buer                                                                            625

Øvre Buer (gnr. 57, bnr. 1)                                                                            627

Øvre Buer (bnr. 2)                                                                                              628

Plasser og husmenn Øvre Buer                                                                  632

Eierhistorie Nedre Buer                                                                                  633

Brukerhistorie Nedre Buer                                                                            634

Bruk I, Bruk II, Nedre Buer samlet                                                             635

Bruk I, Bruk II                                                                                                         636

Nedre Buer samlet                                                                                              637

Bruk I, Bruk II, Nedre Buer samlet                                                             638

Plasser og husmenn, Buerhytta                                                                   641

 

ØVRE OG NEDRE RANDUM, gnr. 59 og 60                                        643

Eierhistorie Øvre Randum                                                                              644

Brukerhistorie Øvre Randum                                                                       645

Øvre Randum (gnr. 59, bnr. 1)                                                                      648

Nordre Randum (bnr. 2)                                                                                   649

Eierhistorie Nedre Randum, Brukerhistorie Nedre Randum    650

Bruk I, Bruk II, Nedre Randum samlet                                                     652

Randum (gnr. 60, bnr. 2)                                                                                   655

Parter og parseller, Plasser og husmenn, Randumsvangen        657

 

REGISTER                                                                                                                 658

TILLEGG OG RETTELSER TIL BIND I                                                      691