TRANGT OM PLASSEN UNDER BOKLANSERING PÅ SOLBAKKEN

29. mars 2008

08_mars_boklansering1

Det ble en svært trivelig og vellykket boklansering på Solbakken i Ekebergdalen fredag på Ragnhild Jølsens fødselsdag 28. mars. Hele 80 personer møtte frem for å høre om boka «Fra Ign til Fontana di trevi» og treffe forfatter Håkon Tysdal. Det ble svært trangt i stuene på Solbakken, men folk var tålmodige på tross av alt for få sitteplasser. Historielagets leder Henning Bergersen åpnet med å takke husets eier Solveig Svendsen for at hun åpnet dørene for et slikt arrangement. Historielagets nestleder Esther Reiss snakket deretter litt om bokens innhold, før forfatter Håkon Tysdal slapp til. Etterpå var det tid for spørsmål, før de fremmøtte i puljer tok turen opp i 2. etasje for å se Ragnhild Jølsens arbeidsrom på Solbakken. Hun bodde her i sine siste leveår og døde her 28. januar 1908. Etter kaffe og kaker mottok Håkon Tysdal blomster fra Enebakk bibliotek ved biblioteksjef Jytte Toft Nielsen. Dette arrangementet var en del av Enebakk kommunes Jølsenmarkering i 2008.

«Fra Ign til Fontana di Trevi» er historielagets første utgivelse siden 2005. Den koster kr 300 i butikken, men historielagets medlemmer kan kjøpe den for kr 200,-

Boka har fått behørig omtale i media idag, blant annet i Romerikes Blad og Østlandets Blad. Les artikkelen «Jølsens siste leveår» fra Østlandets Blad.

_________________________________________________________________________

NY BOK FRA ENEBAKK HISTORIELAG – BOKLANSERING FREDAG 28. MARS

17. mars 2008

fontana_bok

«Fra Ign til Fontana Di Trevi» er en reportasjebok om Ragnhild Jølsens siste leveår. Dette var et begivenhetsrikt år for Ragnhild Jølsen. Gjennom mange av hennes kunstnervenners beskrivelser følger vi henne i Roma, i Den Skandinaviske Forening og på kafe i sene nattetimer. Her følte hun en frihet hun kanskje ikke hadde gjort siden ungdomsårene i Kristiania. Hennes reisebrev til aviser og blader i Norge forteller litt om hva hun var opptatt av, og brev hjem til familien og til kjæresten Karl Dørnberger forteller om stemninger og følelser.

”Fra Ign til Fontana Di Trevi” er et journalistisk grep på lokalhistorien, og i dette tilfelle også på litteraturhistorien. Reportasjepreget styrkes ikke minst av mange nye fotografier, både fra Roma og Enebakk, tatt 100 år etter at Ragnhild Jølsen besøkte stedene.

Andre del av boka gjengir en del av Ragnhild Jølsens tekster i faksimile. Dette er delvis tekster som aldri tidligere har vært publisert, eller som i dag bare er tilgjengelige på mikrofilm i Nasjonalbiblioteket. Henning Bergersen har også funnet frem en rekke unike fotografier som ikke tidligere er publisert.

Boka er på 160 sider med mer enn 100 illustrasjoner – en spennende layout og gjennomført fargebruk fra første til siste side.

”Fra Ign til Fontana di Trevi” er den første bokutgivelsen fra Enebakk historielag siden høsten 2005, da laget utga en faksimileutgave av Dr. Aas bygdebok fra 1928.

Vi ønsker velkommen til BOKLANSERING PÅ SOLBAKKEN – Kl. 18.30 – fredag 28. mars

Her presenterer Enebakk historielag og forfatter Håkon Tysdal utgivelsen.

Presentasjonen finner sted på Solbakken i Ekebergdalen (Solbakkveien 8), hvor Ragnhild Jølsen tilbrakte sine siste leveår og hvor hun døde 28. januar 1908. NB! Vær tidlig ute. Her er det trangt om plassen.

NB! SPESIALTILBUD TIL HISTORIELAGETS MEDLEMMER:

For medlemmer er prisen kun kr 200,- pr. stk. Ordinær utsalgspris i butikken vil bli kr 300,- – så her er det penger å spare! Send bestilling i posten til: Enebakk historielag, Lotterudveien 9, 1912 ENEBAKK, eller på e-post: medlem@enebakkhistorielag.no

(For medlemmer som bor utenfor Enebakk kommer porto i tillegg)

_________________________________________________________________________

IGN UT TIL KOMMUNESTYRET

16. mars 2008

redaktor_stor

I november 2007 vedtok styret i Enebakk historielag at opplaget av IGN

(fra første nummer i 2008) skulle økes med 50 eksemplarer, slik at man i 2008 kan distribuere bladet gratis til samtlige kommunestyrerepresentanter.

Bakgrunnen for vedtaket er å gi de folkevalgte en bedre mulighet til å holde seg orientert om hvilke saker historielaget arbeider med til enhver tid, samt et ønske om å bidra til at de folkevalgte holdes oppdatert om kommunens kulturminner og andre lokalhistoriske tema. ”Lokalhistorie gir tilhørighet”, som vi sier i Enebakk historielag.

De folkevalgte vil få utdelt hele tre nummer av IGN etter kommunestyremøtet

31. mars 2008.

_________________________________________________________________________

ARBEIDSGRUPPE FOR BEVARING AV AUEN OPPRETTET PÅ STYREMØTE

13. mars 2008

Det ble på styremøte i Enebakk historielag 12. mars vedtatt å opprette en midlertidig arbeidsgruppe for bevaring av Auen. Denne gruppa går inn under kulturminneverngruppa og består av Åse Killerud, Juul Sverre Stener, Bjørnar Thoresen, Håkon Tysdal, Henning Bergersen og Esther Reiss. Leder Henning Bergersen foreslo å opprette et forprosjekt med formål å utrede hvor mye arbeid og kostnader en eventuell restaurering ville komme på. Han la frem forslag om at Enebakk Historielag koster dette forprosjektet med inntil kr 10 000,-. Dette ble enstemmig vedtatt. Eventuell restaurering bør iverksettes i 2009. Ole Jakob Holt vil lage forslag på en kort, punktvis fremdriftplan for Auen. Dette skal gjennomgås og diskuteres videre med grunneier i et møte senere på våren.

På dette møtet var Ole Jakob Holt invitert for å orientere om sitt arbeid med kulturminneplanen i Enebakk Kommune. Det ble fulgt samme opplegg som han hadde benyttet ved utarbeidelse av kulturminneplaner i andre kommuner tidligere. Planen var oppdelt i delområder med lokalisering til de forskjellige områder i kommunen. Hvert enkelt område bestod av en kort historikk, de forskjellige registreringer (fornminner, kulturminner), vernestatus, begrunnelse for vern, forslag til forvaltning, inndeling i bevaringskategorier, og beskrivelse av hvert enkelt fornminne/kulturminne med vernekategori. Styret i Enebakk Historielag var meget tilfreds med orienteringen fra Ole Jakob Holt. De hadde ingen forslag til eventuelle forandringer og gav han sin fulle støtte til å fortsette i samme spor med planen.

_________________________________________________________________________

ENEBAKK HISTORIELAG OVERTAR ARKIVET ETTER ENEBAKK TREKKSPILLKLUBB

9. mars 2008

2008holtop

Bjørn Myhrer overrekker nestleder Esther Reiss klubbens protokoller. Foto: Enebakk Avis.

Det var et lystig gravøl på Holtop, lørdag 8. mars da Enebakk trekkspillklubb (1974 – 2008) gikk over i historien. På vegne av Enebakk historielag ble nestleder Esther reiss overrakt klubbens protokoller til arkivering for ettertiden.

________________________________________________________________

VELLYKKET TEMAMØTE OM SARABRÅTEN PÅ HOLTOP

7. mars 2008

2008_mars_heftye1

Christine Cappelen Heftye holdt et flott foredrag på Holtop. Foto: Lise Henriksen.

Vårens første møte på Holtop gikk av stabelen torsdag 6. mars og tema denne gangen var «Livet på Sarabråten». 30 personer hadde møtt frem for å høre Christine Cappelen Heftyes glitrende foredrag om Sarabråten og bestefaren, konsul Thomas Heftye.

______________________________________________________________________

BYGDEBOK-SAKEN RULLER VIDERE

6. mars 2008

Bygdebok-saken i Enebakk ruller videre og i gårsdagens Østlandets Blad var det et større oppslag
omkring dette. På tross av den noe «lettvindte» overskriften, var det viktig for styret (representert ved leder Henning Bergersen) å få presisert at kommunestyrets forvirring omkring søknadens navn ikke skyldtes historielaget selv, men kommunens egen saksbehandler, som endret navnet på søknaden før den ble fremlagt kommunestyret. Styret i historielaget har forståelse for at dette skapte forvirring i kommunestyret, men mener bakgrunnen for dette altså ligger hos kommuneadministrasjonen og ikke hos historielaget. Siden vedtaket i kommunestyret i november 2007 har publiseringsgruppa med Håkon Tysdal i spissen jobbet videre med alternative finansielle løsninger.

Enebakk kommune er pr. idag trolig den eneste kommunen i landet som IKKE støtter utgivelsen av en bygdebok med økonomiske midler og dette mener vi er meget beklagelig.