har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Kategori: 2008 (Side 1 av 3)

11/12-2008 Årsmøte

Jan Svartebekk 2008

Jan Svartebekk ble høytidelig utnevnt til æresmedlem.

 Sammen med Åse Killerud (2005) og Rolf Solberg (2006) er han lagets tredje æresmedlem.
Foto: Gro Arneberg Thoresen.

Årsmøtet i Enebakk historielag ble avholdt på Holtop i Ekebergdalen, torsdag 11. desember 2008, med 30 stemmeberettige medlemmer til stede. Avtroppende arrangementsleder Arne Østerby og møteleder Juul Sverre Stenerl ledet de fremmøtte gjennom de sedvanlige årsmøtesaker på en fin måte. Leder Henning Bergersen redegjorde for arbeidet med 5 års planen og handlingsplan for 2009. Kasserer Eva Kristoffersen redegjorde for regnskap og budsjett. Etter at innkalling, årsmelding og regnskap var gjennomgått og godkjent, var det pause med kaffe, gløgg og bakst, før valget av leder og nytt styre ble gjennomført. Etter valget var det tid for en bildekavalkade over lagets aktiviteter i 2008 ved Henning Bergersen. Jan Svartebekk avsluttet det hele med et glimrende foredrag om Enebakkdalen og virksomheten der. Takk og blomster gikk til Arne Østerby, som nå går ut av styret, samt Rolf Solberg som gikk ut av valgkomiteen. Avtroppende varamedlem Yvonne Sariberget var ikke til stede på årsmøtet.

Til slutt ble Jan Svartebekk høytidelig utnevnt til æresmedlem i Enebakk historielag. Jan Svartebekk er en av de som arbeider i det stille, men har siden midten av 1980-tallet vært en svært viktig person i laget. Han jobbet sammen med Ulf Oppegaard fra ca. 1987 til 1995, med kartlegging av virksomheten langs elva Ign. Svartebekk var også en av de som startet med rusleturer i 1988 og har ledet flere av disse, sist i mai 2007. Han har holdt en rekke foredrag, særlig om elva IGN og om dampbåtrafikken på Øyeren. Jan jobbet også tett med Ole Weng på bygdetunet i mange år og var den som utarbeidet forslag til vedtekter og driftsavtale i 1996 (etter maler fra Rælingen Bygdetun). Han ble i 1997 historielagets bygdetunansvarlige og fortsatte med det frem til 2002. Siden 2006 har han vært aktiv i bygdetungruppa og er hovedmannen bak det nye omviserheftet på bygdetunet. Jan Svartebekk satt som kasserer i styret i perioden 1988 – 1992. I 1993 var han nestleder. Han tok deretter en pause, men kom tilbake som nestleder i perioden 1997-1998. Han har også sittet i valgkomiteen i flere runder, senest i 2005.

Det nyvalgte styret for 2009 består av:
Henning Bergersen (leder) – nyvalgt, for 1 år.
Svenn Johansen – Ikke på valg, 1 år igjen.
Esther Reiss – Ikke på valg, 1 år igjen.
Nils Butenschøn – Ikke på valg, 1 år igjen.
Åse Killerud – Ikke på valg, 1 år igjen.
Juul Sverre Stener – Nyvalgt, for 2 år.
Eva Kristoffersen – Gjenvalgt, for 2 år.

Vararepresentanter er:
Bjørnar Thoresen – 1. vara, nyvalgt for 2 år.
Håkon Kjelstrup – 2. vara, nyvalgt for 2. år.
Inger Anne Steffensen – Nyvalgt, for 1. år
(går inn for Yvonne Sariberget, som går ut av styret etter 1 år.)

Det nye styret vil konstituere seg på første styremøte etter nyttår.

Arne Østerby var eneste styremedlem som gikk ut av styret. Østerby har sittet som styremedlem siden 2007 og gjort en fantastisk jobb som arrangementsleder. Varamedlem Yvonne Sariberget gikk også ut av styret, etter å ha sittet siden 2007.

Ny valgkomite kom også på plass. Den består av:
Håkon Tysdal (leder) – 1 år igjen
Egil Thoresen – 1 år igjen.
Arne Østerby – Nyvalgt, for 2 år.
Vara – Andreas Bøhler – nyvalgt, for 1 år

Årsmøtet valgte Ivar Vardeberg til revisor for 2008.

Eva Kristoffersen 2008

Eva Kristoffersen redegjør for regnskapet 2008

…. Tilbake til toppen

3/12-2008 Historielaget med splitter nytt hefte fra Ulf Oppegaard“Fra vann og foss til lys og kraft” ble skrevet i 1994, bare noen måneder før Oppegaard gikk bort. Dette manuskriptet er en fortsettelse av hans hefte “Igna” fra 1964 og aldri tidligere utgitt. I samarbeid med familien Oppegaard har vi også funnet frem en rekke gamle (og nyere) fotografier som ikke tidligere er publisert. Heftet er på 28 sider i farger og koster kr 100,- For medlemmer av Enebakk historielag koster heftet kr 75,-

Enebakk historielag ønsker å gjøre Ulf Oppegaards skrifter tilgjengelige påny. Når denne serien fullføres på hundreårsdagen for Ulf Oppegaards fødsel i 2011 vil den omfatte alle hans utgivelser, samt flere ikke tidligere publiserte skrifter.

Enebakk historielag vil selge dette og sine andre utgivelser på JULEVEIEN 2008 på Vik gård i Ytterbygda. Åpningstider er fra kl. 11.00 til 15.30 på lørdag og fra kl. 12.00 til 16.00 på søndag.

13/11-2008 Temamøte «Fra spretthopp til Lotterudbakken»

Fra spretthopp 2

Enebakk historielag ønsker velkommen til
TEMAMØTE PÅ HOLTOP: “Fra spretthopp til Lotterudbakken”
Torsdag 13. november, kl. 19.00.

Vi tar turen tilbake til dengang «Gubberennet» trakk over tusen mennesker til sine hopprenn i Kirkebygda. Andreas Bøhler og Ragnar Stensli viser film, fotografier og fortellerer om hoppsporten i Enebakk. Gratis entre. Salg av kaffe og bakst. Utlodning.


Fra spretthopp

Ragnar Stensli forteller om gubberenn i Enebakk. Foto: Juul Sverre Stener.

Torsdag 13 november 2008 hadde hele 45 presoner møtt frem på Holtop for å høre Andreas Bøhler og Ragnar Stensli fortelle om hoppsporten i Enebakk etter krigen og frem til det populære Gubberennet som ble arrangert fra 1986 og frem til 1991. Andreas Bøhler fortalte først litt om tiden i barneåra i Kirkebygda hvor de bygde hoppbakker rundt om på jordene og i skråningene hvor forholdene lå til rette. Det var en hel gjeng som etter skoletid og i helgene møttes med en gang snøen hadde lagt seg og bygde spretthopp. Det fantes knapt et jorde i Kirkebygda hvor det ikke var skispor og spretthopp, og tilsvarende var det også i de andre bygdene i Enebakk. Etter hvert som de vokste til ble bakkene større, men det var fortsatt løypeski de brukte, det var få som hadde hoppski. Andreas fortalte og viste på kart hvor de forskjellige bakkene i Enebakk lå og litt også om bakkerekordene. Han var også innom de bakkene som var bygget tidligere på 1900-tallet. Bakkerekordholdere var (er) blant annet Tom Levorstad og Gunder Gundersen i to av bakkene. Flesteparten av bakkene er nå nedlagt for lenge siden, kun Østby-bakkene er vel i full drift.

Ragnar Stensli overtok og fortalte først litt om skibakkene på Flateby før han gikk over til Gubberennet. Gubberennet oppstod ved at en gjeng av ”gamlekarene” mimret om tiden i gamle dager og en av de kom på ideen med å arrangere et ”Gubberenn”. Ideen fenget og i løpet av kort tid var en ivrig arrangementskomite i full gang og vinteren 1986 ble det første rennet arrangert i Lotterudbakken. Dette ble mer og mer populært og på det meste var det hele tusen tilskuere til stede for å bivåne gamle helter. Hopplengdene varierte litt etter hvor høyt de turte ta tilløpet oppe mellom trærne, men de lengste hoppene var nesten 20 meter lange. Gubberennet ble arrangert i årene 1986 – 1987 -1988 og med avslutningsrenn i 1991. I årene 1989 og 1990 var det snøfritt i Kirkebygda, og i stedet for Gubberenn ble det arrangert tur til skimuseet på Kongsberg i 1989 og tur til OL-anleggene på Lillehammer i 1990.

Det ble under foredragene vist fotografier og tegninger, mens temakvelden ble avsluttet med film fra Gubberennene. Arrangementsjef i historielaget, Arne Østerbø, takket begge foredragsholderne for innsatsen ved å overrekke blomster. Han fremhevet at både for de av tilhørerne som hadde deltatt/vært til stede på Gubberenn-arrangement og oss andre hadde det vært en meget vellykket kveld.

(Juul Sverre Stener)

 

24/10-2008. Men Jølsenmarkeringen var ikke død

Arnhild Skree Håkon Tysdal 2008

Torsdag 23. oktober, kl. 19.00 ønsker Enebakk historielag og Enebakk bibliotek velkommen til temamøte på Holtop i Ekebergdalen. Forfatterne Arnhild Skre og Håkon Tysdal kåserer og diskuterer omkring Ragnhild Jølsens tid i Roma,

Dette er det siste arrangementet i regi av JØLSENMARKERINGEN 2008.

Gratis Entre! Salg av kaffe, bakervarer og litteratur.

Det blir også tid til utlodning.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en trivelig kveld på Holtop!

Arnhild Skree  åkon Tysdal 2008
Håkon Tysdal og Arnhild Skre holdt et fantastisk foredrag på Holtop i går kveld.
Foto: Henning Bergersen.

Det ble en storartet avslutning på JØLSENMARKERINGEN 2008, da historielaget og Enebakk bibliotek inviterte til temamøte på Holtop, torsdag 23. oktober. Kveldens foredragsholdere var forfatterne Arnhild skre og Håkon Tysdal og tema var Ragnhild Jølsen i Roma. Hele 40 engasjerte personer fra hele Follo trosset uværet og fant veien til Holtop denne kvelden. Stemningen var upåklagelig når Tysdal og Skre gjennomgikk Jølsens måneder i Roma, mer eller mindre kronologisk. Etterpå var det diskusjon og debatt ledet av arrangementssjef Arne Østerby. Både biblioteksjef Jytte Toft Nielsen, historielagets leder Henning Bergersen og kulturkonsulent Aslaug Tidemann fra Enebakk kommune, benyttet anledningen til å si noen velvalgte ord. Aslaug Tidemann takket historielaget for insatsen i JØLSENMARKERINGEN 2008 og mente kveldens foredrag var en verdig avslutning på en begivenhetsrik markering.

…. Tilbake til toppen

12/10-2008 Dugnad på Vesle-Auen

Auen 2008

  Dugnadsgjengen samlet foran hovedbygningen på Vesle-Auen. Fra venstre: Juul Sverre Stener, Nils Butenschøn, Arne Østerby, Håkon Tysdal, Bjørnar Thoresen, Esther Reiss og Nils Sikkerbøl. Foto: Gro Arneberg Thoresen, Enebakk Avis.

Lørdag 11. oktober var det dugnad på Vesle-Auen på Stranda. Bakgrunnen for dugnaden var klargjøring til en grundig undersøkelse av antikvarisk murer og det første skrittet på vei mot en restaurering av den flotte bygningen. Siden høsten 2006 har Enebakk historielag arbeidet for å få på plass en god løsning for det unike huset på Vesle-Auen og nå har man i samarbeid med grunneier laget en god fremdriftsplan. I løpet av oktober inngås en langtids leiekontrakt og man vil deretter starte det møysommelige arbeid med å tilbakeføre Vesle-Auen til sin fordums storhet. Historielaget vil i første runde (i samarbeid med grunneier) sette i gang en prosess med å skaffe tilveie midler til restaurering. Laget vil også foreta en del nødvendig oppussing innendørs, slik at man på sikt kan ta i bruk huset som møtelokale, lokalhistorisk arkiv og etterhvert også bruke det til lokalhistorisk formidling. Huset på Vesle-Auen ble bygget i mur av familien Collett omkring 1800 og var en del av det berømte Flatebygodset. Vesle-Auen er den eneste gjenværende bygningen fra Flatebygodset på Stranda og Enebakk historielag mener derfor bygningen må bevares der den står. Vesle-Auen har mange likhetstrekk med Markerud i Nittedal, som også var eid av familien Collett. Markerud har de siste årene har gjennomgått en omfattende og forbilledlig restaurering.

28/9-2008. Historielaget fikk kommunens kulturpris.

Det er med stor glede vi kan melde at hovedutvalg for kultur, oppvekst og skole i møte  19. august fattet vedtak om å tildele Enebakk historielag ENEBAKK KOMMUNES KULTURPRIS FOR 2008. Kommunens kulturpris tildeles en person, lag/forening eller gruppe av personer, organisasjoner, amatører eller profesjonelle som har ytt kulturinnsats ut over det vanlige for kulturlivet i kommunen. Mer info om denne gledelige nyheten kommer senere.

Hederspris 2008

 Foto: Hedvig Lien.

Ordfører Dag Bjerke overrekker blomster til leder Henning Bergersen og resten av styret i Enebakk historielag. Det ble en flott sermoni  lørdag kveld da Enebakk historielag mottok Enebakk kommunes kulturpris for 2008. Leder Henning Bergersen tok med seg hele styret opp for å motta prisen og holdt deretter en tale hvor han påpekte at dette er en pris som tildeles alle de aktive medlemmene i laget og alle de som siden starten i 1955 har jobbet for lokalhistorien i Enebakk. Leder for KOS-utvalget, Jan Tolnes overrakte laget en sjekk på 20 000 kroner og en flott plakett. Andre talere var ordfører Dag Bjerke og Ole Jakob Holt, som representerte Fortidsminneforeningen på Romerike. Leder av Romerike historielag, Tom Halvorsen, var også på plass og delte ut Romerike historielags hederstegn til Rolf Solberg. Enebakk kommune sto for den fine markeringen på Holtop i Ekebergdalen.

Rolf hederspris 2008

 Foto: Henning Bergersen.

Leder i Romerike historielag, Tom Halvorsen overrekker Rolf Solberg Romerike historielags hederstegn.

Det er med stor glede vi kan melde at hovedutvalg for kultur, oppvekst og skole i møte  19. august fattet vedtak om å tildele Enebakk historielag ENEBAKK KOMMUNES KULTURPRIS FOR 2008. Kommunens kulturpris tildeles en person, lag/forening eller gruppe av personer, organisasjoner, amatører eller profesjonelle som har ytt kulturinnsats ut over det vanlige for kulturlivet i kommunen. Mer info om denne gledelige nyheten kommer senere.

Tidligere vinnere av kulturprisen for Enebakk:

2007 – Margrete og Erik Koren Batt
2006 – Nils Wiik
2005 – Turbofjøla
2004 – Johan Østvåg
2003 – Toril og Jan Tolnæs
2002 – Kjell Matheussen
2001 – Stig Adolfsen
2000 – Ytre Enebakk og Vikskroken sanitetsforening

1999 – Leikny Derlick
1998 – Enebak Dramatiske Sælskab
1997 – Knut Grinde
1996 – Kåre Myhre
1995 – Ingen tildelning
1994 – Flateby kino
1993 – Barthold A. Butenschøn
1992 – Frisk luft
1991 – Ingar Pedersen
1990 – Ragnhild Butenschøn

1989 – Ole Weng
1988 – Arild Degrum
1987 – Enebakk trekkspillklubb
1986 – Håvard Oudenstad

…. Tilbake til toppen

21/9-2008 Vellykka bygdedag for sjuande gang

Bygdedag 2008
Styremedlem Åse Killerud og nestleder Esther Reiss kikker på gamle postkort fra Enebakk. De var utstilt i hovedbygningen på tunet. Foto: Henning Bergersen.

Dagens bygdedag var den sjuende i rekka og må kunne si å være en suksess. I 2007 ble det ikke arrangert noen bygdedag og det virker som den har vært savnet. Enebakk historielag var på plass på bygdetunet med boksalg, salg av kaffe og bakst, omvisninger, natursti, utstilling av gamle postkort og fotografier fra Enebakk. I tillegg sto historielaget for gjennomføringen av Enebakkmesterskapet i hesteskokasting 2008. Rolf Solberg ble mester for andre gang på rad.

…. Tilbake til toppen

18/9-2008. Lydboklansering på biblioteket

lydbok_forside_middels

Torsdag 18. september, kl. 18.00 inviterer Enebakk historielag til
LYDBOKLANSERING I   ENEBAKK BIBLIOTEK
Det vil bli enkel servering og presentasjon av lydboka ”Ves mor”.
Arrangementet blir ledet av Esther Reiss, Håkon Tysdal og skuespiller Ane Hoel.
Arrangementet er et samarbeid med Enebakk bibliotek.

Lydbok 2008

Foto: Gro Arneberg Thoresen.

Fra venstre: Biblioteksjef Jytte Toft Nielsen, Nestleder Esther Reiss, Håkon Tysdal og skuespiller Ane Hoel. 


Til tross for kun 15 fremmøtte i Enebakk bibliotek i kveld, ble det en fin lydboklansering. Nestleder Esther Reiss kåserte om Ragnhild Jølsen og Ane Hoel leste fra boka «Ve’s mor» og fortalte om prosessen frem mot den ferdige lydboka. Håkon Tysdal loset oss gjennom kvelden. Dette arrangementet var et samarbeid mellom Enebakk bibliotek og Enebakk historielag.

…. Tilbake til toppen

14/9-2008. Kulturminnedag på Spigerverket

Velkommen til markeringen av kulturminnedagen 2008

Kukturminnedagen 2008

Søndag 14. september kl. 14:00 inviterer Historielaget til markeringen av kulturminnedagen 2008. Årets tema er «Mangfoldig fritid».

Historielaget markerer kulturminnedagen 2008 på Spigerverkets feriehjem ved Lyseren i ytterbygda. Rolf Solberg kåserer om Spigerverkets historie. Innslag ved Else og Nils Wiik. Salg av grillmat, kaffe og mineralvann i strandkanten. Håkon Tysdal og Esther Reiss leder oss gjennom programmet.

Velkommen til en trivelig og familievennlig markering av kulturminnedagen ved Lyserens bredder. Arrangementet er gratis!

Spikerverket 2008

Søndag 14. september møtte 28 personer frem på Spigerverkets feriehjem ved Lyseren for å være med på historielagets markering av KULTURMINNEDAGEN 2008. Rolf Solberg loset oss gjennom feriehjemmets historie og Esther Reiss leste fra Roy Jacobsens bok «Seierherrene» Håkon Tysdal ledet møtet. I pausen var det salg av hamburgere og kaffe.

…. Tilbake til toppen

 

« Eldre innlegg