Enebakk sparebank 200108

Historielagets leder Henning Bergersen (til høyre) og sekretær i lagets styre, Juul Sverre Stener (i midten), takker advokat Sigmund Øien (leder i avviklingsstyret) for den fantastiske pengegaven. Foto: Jan Kolpus, Enebakk avis.

ENEBAKK HISTORIELAG FÅR 145.000 TIL BYGDEBOK FOR ENEBAKK

Styret som har behandlet avviklingen av Enebakk sparebank ønsker at midlene som står igjen skal tilbakeføres til noe allmennyttig i Enebakk kommune. De har derfor besluttet å gi kr 145.000  til Enebakk historielag, spesielt øremerket prosjektet Bygdebok for Enebakk – Bind IV og V. Enebakk historielag takker for den fantastiske gaven, som kommer på et svært gunstig tidspunkt, etter at Enebakk kommune sist høst besluttet å ikke støtte dette prosjektet. Historielagets leder Henning Bergersen forsikrer om at disse pengene vi bli til glede for alle beboerene i Enebakk. Historielaget har med dette også forpliktet seg bl å ta vare på de historiske arkivene etter Enebakk sparebank