logotekst

I styremøte 15. april ble det fattet et historisk vedtak i Enebakk historielag. Styret ble endelig enige om utformingen av en ny logo og nå er det grafiske resultatet klart. Diskusjonen om en logo har vært pågående helt fra starten av laget i 1955, men på midten av 1980-tallet endte dette i et kompromissvedtak om å benytte dørbeslaget fra Enebakk kirke som logo. Det sittende styret syntes denne logoen var en dårlig løsning, da den faktisk tilhører Enebakk kirke og ikke direkte har noe med vårt historielag å gjøre. Vi utlyste derfor en logo-konkuranse våren 2007 og fikk inn mange gode forslag. Styret konkluderte imidlertid med at ingen av forslagene pekte seg ut som det rette. Etter en befaring på Auen tidligere i vinter, kom våre to styremedlemmer på Flateby, Juul Sverre Stener og Bjørnar Thoresen på at man kanskje skulle benytte dørbeslagene fra Flatebygodset som utgangspunkt for en logo. Disse finner man også på Auen. Leder Henning Bergersen utformet deretter flere grafiske forslag og til slutt endte man altså med logoen man ser ovenfor.