Årsmøte Romerike 2008

 Stor stemning blant vår delegasjon på årsmøtet. Fra venstre: Bjørnar Thoresen, Arne Østerby, Henning Bergersen (bak kamera), Inger Hilde Killerud, Gro Arneberg Thoresen, Esther Reiss, Håkon Tysdal, Åse Killerud og Juul Sverre Stener (med ryggen til).

83 delegater fra hele Romerike var i kveld samlet i idrettshallen på Aursmoen i Aurskog for å avvikle årsmøtet i Romerike historielag. Aurskog historielag var vertskap for det som skulle vise seg å bli en svært så begivenhetsrik og turbulent aften. Enebakk stilte med alle sine 9 delegater, som denne kvelden var leder Henning Bergersen, nestleder Esther Reiss, Sekretær Juul Sverre Stener, Styremedlem Arne Østerby, Styremedlem Åse Killerud, varamedlem Bjørnar Thoresen og grupperapportør Håkon Tysdal, samt Gro Arneberg Thoresen og Inger Hilde Killerud fra redaksjonen i IGN. Delegasjonen fra Enebakk var definitivt den delegasjonen med lavest snittalder på årsmøtet.

Enebakk historielag hadde to mål for kvelden: Å markere sitt stadig voksende ønske om at Romerike historielag skal utvikle seg til en mer velfungerende og dynamisk overbygning for de 17 lokallagene på Romerike, samt å få inn 4 nye og konkrete punkter i handlingsplanen for 2008. Begge disse målene ble til gangs innfridd, selv om man dessverre måtte ty til temmelig kraftige virkemidler. Våre 4 punkter til handlingsplanen ble, etter noe turbulens, enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Eivind Strømman mottok hederstegnet og gikk av etter en rekke år som leder. Han overlot stafettpinnen til mangeårig nestleder Tom Halvorsen. Enebakk historielag gratulerer Tom Halvorsen og tror dette lederskiftet vil være positivt for Romerike historielag.

Håkon Tysdal ble valgt inn som nytt styremedlem etter to år som varamedlem og blir dermed den første enebakking på svært mange år som har fått en plass i styret i Romerike historielag. Åse Killerud ble valgt inn som medlem i valgkomiteen.