Vi ere en Nation vi med,

vi Smaa, en Alen lange:

et Fædreland vi frydes ved;

og Vi Vi ere mange.

Vort Hjerte veed, vort Øje seer,

hvor godt og vakkert Norge er,

vor Tunge kan en Sang blandt fleer

af Norges Æressange.

Det er mai, og det er flere dager å feire, ikke minst vår grunnlovsdag. Store og små vil nok være ute å feire 17 mai. Vi har alle forskjellige 17.mai minner og er det noe du husker spesielt vil vi gjerne høre din historie. Enebakk Historielag bistår Akershus museum i å samle disse minnene, så er det noe du vil dele med flere, ta kontakt på leder@enebakkhistorie.no

Norske flagg