har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Kategori: 2014 (Side 1 av 3)

6/11-2014 Strafferett og kriminalitet i senmiddelalderen og tidlig nytid

På Holtop møtte det frem 25 interesserte  tilhørere for å høre på Ferdinand, som fortalte om endringene i strafferett og kriminalitet.

Her kan du lese om grunnlaget for Ferdinand’s foredrag.

Strafferett og kriminalitet i senmiddelalderen og tidlig nytid.

Her kan du lese hele foredraget Ferdinand holt.

Strafferett og kriminalitet i norsk middelalder.

Videoklipp fra møtet.

Strafferett og kriminalitet i senmiddelalderen og tidlig nytid 1 av 4

Strafferett og kriminalitet i senmiddelalderen og tidlig nytid 2 av 4

Strafferett og kriminalitet i senmiddelalderen og tidlig nytid 3 av 4

Strafferett og kriminalitet i senmiddelalderen og tidlig nytid 4 av 4

 

23/10-2014 Prøysen og Bye i 100 og 10

   Visekveld 23.10

Du kan åpne plakaten ved å klikke på den.

Foreløpig program for kvelden.

Prøysen og Bye i 110, Holtop 23.10.14

 1. Alf                                                                                   Kjell, Fred
 2. Jørgen Hattemaker                                              Allsang, Oddbjørn, Kjell, Fred
 3. Griskokktrøsta                                                       Oddbjørn, Kjell, Fred
 4. Narrevise                                                                   Kjell S., Kjell, Fred
 5. Solskinnstrall                                                           Allsang, Kjell, Fred
 6. Even, Even, Even                                                    Kjell, Fred
 7. Spikerjinte                                                                Ole Martin
 8. Jordbær                                                                     Ole Martin
 9. Husmannspolka                                                    Oddbjørn, Kjell, Fred
 10. Kjærest på en stol                                                Kjell S., Kjell, Fred
 11. Å, den som hadde seg ei lita jinte                Kjell
 12. Ungkarssalme                                                        Ole Martin
 13. Visa hennes Staslin                                             Oddbjørn, Kjell, Fred
 14. Du og jeg og dompapen                                    Allsang, Kjell, Fred
 15. Stridens eple                                                           Kjell
 16. Trassvisa hennes Tora                                       Åse
 17. Pa’s gone to market                                            Kjell, Oddbjørn, fredag
 18. Så spiller vi harmonica                                      Kjell, Fred
 19. Du ska’ få en dag i mårå                                    Allsang, Oddbjørn, Kjell, Fred

Reserver:

 • Klype, klype                                                           Kjell, Fred
 • Vårherres klinkekule                                       Kjell, Fred

 

DANSEDANSE DOKKA MI: Fred Finsen fra Ytre på bass (bak til venstre), Oddbjørn Rosendalsom sang og spilte gitar og KjeII C. Hovde,

her utkledd som en av Prøysens «kjæringer». Foran Ole Martin Kolbjørnshus som også  bidro med bade sang og Prøysen-stubber.

 •  

   

  EKEBERGDALEN: Vise-stund med Alf Prøysen og Erik Bye som tema i regi av Enebakk Historielag trakk fullt hus på Holtop sist torsdag.

 • Prøysen oh bye Prøysen og bye 1 (4) Prøysen og bye 1 (3) Prøysen og bye 1 (2)

  Nestleder i laget, og for anledningen viseadministrerende, Kjell C. Hovde sto selv for mange gode og stemningsfulle musikkinnslag. Stemningsfull sang ble det også med et flott gjeste-galleri; Fra Tomter kom Kjell Syversen, Prøysen-utkledd og kjent som Prøysen-tolker fra ulike revyer (lille bildet). Ole Martin Kolbjørnshus sang og fortalte flere fine lørdagsstubber; små noveller skrevet av Prøysen. Oddbjørn Rosendals fine stemmer passet godt til både artige og følsomme Prøysenviser og det samme gjaldt Ase Kagnes.

  Hovde fortalte på artig vis om samarbeidet som var mellom Prøysen og Bye, og om da sistnevnte fikk det umulige oppdrag å oversette Prøysen til engelsk. Prøysen skildret på ekte vis folk og bygdeliv og sang ærlig ut om alt fra trassige unger, «kjæringer» og for ikke å glemme trassige Staslin.

  Gro Arneberg Thoresen, Enebakk avis

 • Videosnutter fra kveldens program:

 • Prøysen og Bye i 110 del 1 av 6

 • Prøysen og Bye i 110 del 2 av 6

 • Prøysen og Bye i 110 del 3 av 6

 • Prøysen og Bye i 110 del 4 av 6

 • Prøysen og Bye i 110 del 5 av 6

 • Prøysen og Bye i 110 del 6 av 6

IGN 3 / 2014

IGN 3-2014

Nytt Ign på vei ut til medlemmene.

Dette omhandler i hovedsak Collettenes Flatebygods

og

Enebakk rundt Grunnlovstiden 1814.

Kan kjøpes på Flateby Jernvare, Enebakk bibliotek eller Joker i Kirkebygda.

4/10-2014 Eidsvoll

Enebakk Historielag har markert grunnlovsfeiringen med to arrangementer.

Lørdag 4 oktober var det duket for det tredje, nemlig en tur til selveste Eidsvoll, for å se den nyrestaurerte Eidsvollsbygningen.

1   Bilde 1 15

Eidsvollsbygningen, karakteristisk og kjent, nå restaurert. Det er opprinnelig en laftet tømmerbygning, bygget i 1770.

14 16

Vi vet at det var en brann her i 1767.Carsten Anker moderniserte huset, da han overtok Eidsvoll Jernverk i 1794.

Eidsvollsbygningen har vært statelig eiendom siden1851.

Bilde 2  17

Skyene lå tunge over oss, men høstfarger gjorde sitt for å lyse opp

Bilde 3 24

De rundt 50 deltagerne ble fordelt på to grupper, som hver ble vist rundt av to kunnskapsrike, dyktige guider.

Det var begrenset anledning til å fotografere.

Guiden tok på hvite vanter for å beskytte for eksempel dørklinkene.

Bilde 4 19

Lederen av Enebakk Historielag, i samme sal hvor Grunnloven ble vedtatt og signert.

Bilde 5

Hvelv kjelleren hadde opprinnelig murte takhvelv, derav navnet. Opprinnelig var det et sted for å oppbevare mat.

Faktisk kan man her finne spor tilbake til 1600 tallet! Her fant man restene av en brønn, også med spor av avløpsrenne.

Tenk «innlagt vann», dette var før Ankers tid bryggerhus, så vannet var vel ment for vasking og ikke drikkevann.

I kjelleren er det satt opp utstillingsmontre hvor blant annet dette smykkesettet i gull med ametyster var utstilt

Bilde 6

Det ble forært av dronning Desirea til Betzy Anker da hun var blitt statsfrue i 1835.

Bilde 7

Sølvtøy, som har inngravert Carsten Ankers monogram.

Bilde 8

Med stor respekt for disse 112, og hva de fikk til, takker Enebakk Historielag for en inspirerende omvisning.

smaken av 1814

Så var det tid for et 1814 måltid.

37  38

Maten var til alles tilfredshet.

45

Og da gjensto bare returen tilbake til nåtiden.

2/10-2014 Gjertrudprisen 2014

Hallo til medlemmer i Ski Historielag

og til historieinteresserte i hele Follo

— velkommen til denne begivenheten —

Akershus Kulturvernråd

tildeler

 Bjørn Myrvoll

Gjertrudprisen 2014

Selve tildelingen skal skje kl 12

Sted: Waldemarhøy, i Ski sentrum

Vi sakser inn litt om selve prisen.

 Formålet med prisen er å uttrykke anerkjennelse overfor forvaltere av både materielle og immaterielle kulturminner for det verdifulle arbeidet som er utført, samt å stimulere andre forvaltere av materielle og immaterielle kulturminner til pietetsfullt å verne om og videreføre kulturarven. De materielle kulturminnenes kan være så mangt: bygninger, gjenstander etc. Man bør legge vekt på noe som er utbedret eller vedlikeholdt med respekt for egenart og miljøverdi. For de immaterielle kulturminnenes vedkommende bør prisen gis til en person/institusjon som

har utmerket seg spesielt på å ta vare på gamle tradisjoner som f eks håndverk og muntlige tradisjoner, og har maktet å formidle dette. Prisen består av et diplom samt kr 20 000. Gjennom pressen gjøres allmennheten kjent med prisvinnerne og det arbeid som er utført av dem.

 

Innstillingen til prisen fra Ski Historielag.

 

Bjørn Myrvoll har i flere 10-år arbeidet i Ski Historielagog Ski Lokalhistorisk arkiv / Ski bibliotek med saker som omfattes av grunnlaget for kulturvernprisen.

Han har gjort et betydelig nybrottsarbeide i registrering av

– gamle (glemte) husmannsplasser i kommunen.

– oppklare gamle hulveier og ledene til oldtids/kongeveiene.

– gravhauger og gravminner.

Hans arbeid med registreringen er mye av grunnlaget for kartverket over fornminner i kommunen.

Han har vært og er fortsatt motoren i en langvarig prosess for innsamling av gamle fotografier fra private gjemmer og loft i hele kommunen med oppsøking, avfotografering, undersøkelser og identifisering. Bildene er registret og scannet (av Akershusmuseet) og tilgjengelig via Lokalhistorisk arkiv i Ski, et arkiv som dels ble opprettet for å gjøre bl.a. bildene tilgjengelig på nettet for publikum.

Han har arbeidet med stadfestelse og lokalisering av Widerøbildene som gjelder Ski-området.

Innsamling av ulike historiske dokumentasjoner.

Representert historielaget i bibliotekets brukerråd.

Flerfoldige kåserier over temaene han har arbeidet med.

En resursperson med stayerevne over tid.

Bjørn Myrvoll mottok Ski kommunes kulturpris (2004) for sin innsats.

Myrvoll er i dag pensjonist.

 

Bjørn ble i 2002 tildelt æresmedlemskap i Ski Historielag for sin innsats i laget.  Han har vært motoren for, og gjort mesteparten av det praktiske arbeidet, for innsamling av ca 7.000 fotos fra vår lokalhistorie.

 

Gjertrudprisen deles ut med en pris i hver region,

her er alle vinnerne og forslagstillere:

For Follo: Bjørn Myrvoll, foreslått av Ski Historielag.

For Romerike: Fetsund Lenseteater, foreslått av Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus.

For Vestregionen: Jan Martin Larsen, foreslått av Asker og Bærum Historielag

 Det er Ski Historielag som står for arrangementet. Det blir taler, hurrarop, og enkel servering med kringle, sjokoladekake, kaffe og te…

Du er selvfølgelig tilstede.

 

Vi sees…..  hilsen Ski Historielag

Busstur til Eidsvoll

Hei alle sammen

Nå begynner bussen til Eidsvoll å fylles opp og det er bare noen få plasser igjen.

Nå er det førstemann til mølla som gjelder.

Vil du væra me så heng på.

buss

23/9-2014 I Ragnhild Jølsen’s fotspor

23/9-2014 Jølsen/Ekeberg

Håkon og Arne ønsker velkommen

De fremmøtte får tilbud om å kjøpe boken

«Fra Ign til Fontana»

til en røverpris på Kr 100,-.

3

Turen går så videre mot Ekebergbrua.

4

Arne forteller om bruas opprinnelse og restaurasjon.

5

Arne sier at de malte feltene ble restaurert og montert på den nyrestaurerte brua.

6

Tilhørerne lyttet med interesse.

7

Så bar det videre til neste stopp, Sandbakken.

8

Her startet Håkon med å fortelle om plassens navn.

Sandbakken.

I dag kun en snuplass.

9

Så ble Holm Jølsen og fyrstikkfabrikken satt på kartet.

10

Et glimt av Ragnhild Jølsen’s Siste boplass, Solbakken

11

Arne forteller litt om husene omkring plassen.

12

Neste stopp var bautaen over Ragnhild Jølsen.

13

Arne forteller.

14

Astrid leser dikt.

15

Arne overtar igjen.

17

Også her lytter tilhørerne ivrig.

18

19

Inne på Ekeberg hageanlegg

20

Siste tilskudd i parken

21

22

Ingen av treene fra Jølsens tid står,  Parken var på hans tid bare et jorde.

23

Parken er opparbeidet av Klavenes

24

Nils Klavenes ønsker oss velkommen

25

Tilhørerne følger godt med i det som blir fortalt.

26

Her blir et bilde fra Jølsens tid vist frem.

27

Håkon takker Klavenes for foredraget

28

Her overrekkes en utgave av Håkons bok til Klavenes

29

Astrid leser igjen et dikt for oss

31

Niels takker for oss i styret.

33

Oppe på paveliongen.

34

Nede ved stabburet forteller Arne om dets opprinnelse

35

Vi blir bedt inn i stuen.

37

Alle har vært flinke å tatt av seg skoene før de gikk inn.

38

Arne forteller litt om de andre husene rundt på eiendommen

39

40

Atelieet til Mette klavenes i bakgrunnen.

41

42

43

Og Michael fikk det siste ordet.

Han hadde hørt at det skulle være stor innavl inne i Ekebergdalen,

en dag tok han mot i seg og spurte moren om det var sant,

og hun svarte at,

«Jo det kan hende det, men nå som de hadde fått sykkel så hadde det blitt mye bedre.»

Fotograf:  Amund Ruud

Se video av turen.

5/9-2014 Den kulturelle skolesekken dag 5

IMG_0600

Dagens første gruppe ankommet tunet.

IMG_0602

Marit gir et innblikk i tunets historie.

IMG_0603

Oppgavene får stor oppmerksomhet.

IMG_0604

Hvor skal vi starte.

IMG_0605

Bak døren fant vi skomaker-verktøy.

IMG_0606

Se der er den jo, men hva er det egentlig?

IMG_0609

Kanskje vi finner noe i stabburet?

IMG_0613

Her fant vi tømmermerke bildet.

IMG_0615

Hva skjuler seg i kjøkkenet, finner vi en av løsningene her?

IMG_0612

Stor konsentrasjon må til.

IMG_0616

Tid for lunsj.

IMG_0618

Og så var det vaffeltid.

IMG_0620

Da var det tid for dagens andre gruppe,

som også får sin dose med informasjon om tunet’s opprinnelse.

IMG_0621

Starten går rolig for seg.

IMG_0622

På kjøkkenet finnes løsningen på mange av oppgavene.

IMG_0623

Også i denne gruppen skapes det trafikk kork i trappen.

IMG_0625

Stabburet skjuler mange løsninger, og er verdt et besøk.

IMG_0627

Her fant vi endelig bildet.

IMG_0629

Det kunne til tider bli trangt i de små rommene.

IMG_0631

Jeg fant, jeg fant.

IMG_0632

Lurer på hvor mange ganger vi har gått forbi denne globusen?

IMG_0633

Se der, der er boksen med krysset på.

IMG_0634

Endelig fant vi lysestaken.

IMG_0635

Og her fant vi brillene.

IMG_0636

og her var fjærvekten.

IMG_0638

og her vaflene.

 IMG_0640

Og snipp snapp snute, så var den uken ute.

Vi i historielaget takker alle elever og lærere som bidro til noen fantastiske opplevelses rike dager.

Velkommen tilbake.

« Eldre innlegg