27. Vesle-Auen

Vesle Auen. Foto: Henning Bergersen 27. Vesle-Auen - 3

 Scan10066 - Vesle-Auen_edited

Auen ble ryddet som bruk før år 800 etter Kristus. Sisteleddet i ordet Aui betyr vin = naturlig gressgang. Denne målbruksformen av ordet vin ble ikke brukt etter / bortfalt allerede i vikingtiden. Auen ble i år 1050 —1350 delt i 2 bruk. Etter Svartedauen ble Vestre Auen nedlagt og østre Auen ble bruket.På 1500-tallet ble gården Kronegods. Ca midt på 1600-tallet eide trelast-handler Christen Eskildsen garden og han innlemmet den senere i Flatebygodset.

Bygningen; Bygget i 1808. Vesle-Auen er antagelig oppført i fransk stil. Det er vanskelig å finne lignende byggestil / bygninger. I England på den tiden og i Norge hørte hustypen ikke hjemme.

Presten Aars skriver i ministerialboken for Enebakk i 1810 at Vesle-Auen (nåværende hovedbygning) ble bygget først i året 1808 av John Collett og innredet som fast almueskole for Strandens fjerding. Skolen hadde et særdeles smukt lokale med bolig for læreren, der ble lønnet av Fladebys eiere. Den daværende, dugelige og virksomme lærer, Ole Jensen, underviste fra 50 til 75 barn i lesning, skrivning, religion mm. Lærer Jensen drev også med opplæring / undervisning av andre lærere. Bruksskolen ble opprettet vinteren 1807 – 08 og hadde tilhold første året i en sidebygning på hovedgarden, flyttet så over til Vesle-Auen i 1808 når denne skolebygning ble ferdig. Vesle-Auen fungerte som skolebygning frem til 1821.

På 1600-tallet ble Vestre Auen bygd opp igjen og fikk nå navnet Vesle-Auen. Østre Auen fikk navnet Store-Auen. Vesle-Auen var Prestebolsgods alt i 1316 og ble Bispegods i 1396.

Bygningen er oppført i murstein med bordsyning både utvendig og innvendig.

Opprinnelig har den antagelig stått uten syning. Murstein er lagt inn i reisverket. Bygningen er litt ombygget idet kjøkkeninngangen til huset i den senere tid er flyttet fra sydsiden av huset til østsiden. Under hele huset er det lagt 4 tommer tykke malmfuruplanker. 2 av dørene innvendig stammer fra et av husene på Flatebygodset og har spesielle smijerns gangjern.

Stabburet: Bygget ca. 1800. Stallen og fjøset som er revet i den senere tid, var bygget ca. 1780.

Vesle-Auen ble kjøpt i 1840 av Johan Hansen Ovind og siden har gården vært i slektens eie her på Flateby.