SAM_1198

På kveldens temamøte møtte det opp 17 personer, akkurat nok til å skape stemning og

forventning til kveldens tema som var «kulturminner i Enebakk»

SAM_1199

 

Ole Jakob Holt forklarte oss hensikten med et kulturminnevern og gikk så igjennom enkelte punkter i hvordan steder /plasser kommer innunder denne plan og hvilke følger det får for dem det gjelder.

Ole Jakob Holt tok oss så med på en tur gjennom kulturminneplanen for Enebakk. Han startet på Flateby og gikk igjennom de plassene som hadde særegenheter for tidsepoken de hadde blitt bygd, også områdene rundt plassene har ofte betydning. Han gikk samtidig igjennom hva som var kriteriene og ønskene for en kulturplan i sin helhet. Han var engasjert av Enebakk kommune for å sette opp en plan for etterlevelse av kommunen, planen ble banket igjennom i kommunestyret uten noen nærmere gjennomgang av de enkelte plasser som var utpekt i den fremlagte plan. Derfor er det mange som mener at den oppsatte plan ikke er en plan, men et forslag for videre diskusjoner.

Planen følger de folkevalgte og må oppdateres hvert 3. år

SAM_1200

 Møtet ble avsluttet med kaffe og boller og høylytte samtaler (les. diskusjoner) om hvorvidt dette var en plan eller ikke. Så det er tydelig at det er mange av Enebakks innbyggere som er interesserte i denne kulturminneplans utvikling.

 

Tekst: Niels J. Knagenhjelm