005 inter 001 inter 010 inter 

Torsdag 15. november 2012 møtte 15 personer opp i lagshuset (Ragnhilds Rom) for å høre Niels J. Knagenhjelm fortelle om lagets aktiviteter i 2012 m.m. Niels viste bilder og fortalte fra de forskjellige møter og turer til en lydhør forsamling. Det var tydelig at historielaget hadde arrangert mange fine turer og interessante temamøter i løpet av siste år.

Neste post på programmet var at Niels viste gamle bilder av personer og steder i Enebakk. Forsamlingen greide å gjenkjenne mange av personene som var på de forskjellige bildene, men stedene var det verre med, her greide de nesten ingen. Forsamlingen ble etter hvert enige om at disse bildene antagelig måtte være fra Enebakkneset, dette siden opphavsarkivet ikke skilte mellom Enebakk og Enebakkneset.

Mens kaffe og kaker ble fortært, viste Niels en videosnut av et Tyrolerband, som spilte og viste kunster samtidig.

Niels viste så en kavalkade med tegninger av forskjellige militæruniformer, som var benyttet i Norge fra Vikingtiden og frem til 1900-tallet. En del av disse uniformene ble antagelig brukt også i Enebakk under opprustningene av forsvaret først på 1700-tallet, rundt 1814 og 1905. En flott og interessant gjennomgang.

Siste punkt var innføring i slektsgransking. Her orienterte han om vårt nye nettsted: www.enebakkhistorie.no. Det var tydelig at dette registeret etter hvert vil gi både våre egne medlemmer og andre interesserte en god hjelp opp mot personer og steder i Enebakk, som de er interesserte i.

Leder Mari Ringnes overrakte Niels en liten gave, som takk for et flott foredrag. Takk også til Heidi Wattum for servering av kaffe og kaker.