På kveldens temamøte var det møtt opp 35 personer akkurat nok til å fylle opp og skape stemning og forventning til kveldens tema som var «Enebakk skogene»

Juul Sverre tok oss med på en tur fra Flatebys ytterpunkt Cellulosefabrikken i øst og hele veien over til Bysetermåsan i vest.

Juul Sverre startet med skolehistorien på Stranda fjerding nemlig Vesle-Auen som ble reist av Johan Collet rundt 1808 og første lærer var Ole Jensen skolen hadde 50 – 70 barn.

Turen fortsatte i Flatebydalen med all den historie som ligger i vassdraget i denne dalen, så som sager, møller og ikke minst Flateby Cellulosefabrikk, og tilhørende befolkningsvekst og med dette også boliger.

Videre gikk turen til Ekebergdalen, dens skog og dens elv. Jølsen med sin industrialisering av dalen (fyrstikkfabrikk lampeolje) elven ga plass til, sager møller og senere kraftverk.

Vi var innom Holstad med sine nærliggende huler, videre til Østre og vestre Tangen under Ekeberg, videre Tuggerud og Setra.

 

Deretter kom vi til Børtervannet, Forfoten med restene av Ragnhild Jølsens dikterhytte «Bjørnehytta» Så drar vi litt nordover til Kåterudmåsan (litt syd for Norbysjøen) hvor det ble foretatt flyslipp i siste verdenskrig 1945.

Vi reiste så syd over og havnet på Enebakks høyeste topp 374 m på sokkelesten, hvor det har stått en brannvarslingsvarde, og et trig. punkt fra 1793.

 

            Hyttebråten. Nedlagt plass sør for Streifinn. Var vi innom, den var i bruk fra ca 1840.Husmannsplass under gården Melgård, ca. 2 km øst for plassen. I 1886 kjøpte husmannen som bodde her, Andreas Johnsen, ble overtatt av Haugstein gård ca. 1960.      

            Porsstranddammen. (Dammen) Ved sørøstre ende av vannet Påstrand (egentlig Porsstrand). Nedlagt plass som var i bruk fra 1850, muligens tidligere. Bebodd helt fram til 1977. Her lå også plassen Mariadammen som var i bruk fra ca. 1850 til ca. 1910. Navnet kommer av planten pors, en liten busk med luktkraftige blader. Både Porsstranddammen, Mariadammen og en tredje husmannsplass som lå her inne, var plasser under gården Sikkebø ute ved riksveien. De siste som bodde her var Anton og Josefine Andersen, og de hadde jord nok til ei ku og ei kvige.

Siste stopp på turen var Tonekollen som ligger ikke langt fra grensen mot Lørenskog. Tonekollen har kanskje Østmarkas beste utsikt, noe vi også fikk se flere bevis på..

 

Etter en storslått reise gjennom Østmarka var det tid for en oppmerksomhet gave til vår reiseleder gjennom den siste halvannen time med mange artige innslag av både humor og alvor.

 

Møtet ble avsluttet med kaffe og boller og et lite lysbilde innslag, over mange av Enebakks plasser, og for ikke å glemme salg av årer og tilhørende gevinstutdeling.

 

Niels J. Knagenhjelm