Åse Killerud

Åse Killerud

Under kveldens vårmøte i Romerike historielag, i Historielagets hus på Skedsmovollen, mottok vår nestleder Åse Killerud hederstegn fra Romerike historielag. Det var hennes mangeårige innsats og engasjement for lokalhistorien på Romerike som lå til grunn for dette hederstegnet.

Leder av Romerike historielag, Eivind Strømman, uttalte ved overrekkelsen at han håpet dette ville inspirere Killerud til videre innsats og engasjement for lokalhistorien på Romerike