Kenneth Holter

Kenneth Holter er lagets nye slektshistoriske kontaktperson. Holter har drevet med slektsforskning på hobbybasis i 13 år og bruker nå sin kunnskap til å hjelpe andre profesjonelt. Han er Cand.mag. med irsk-gælisk, historie og arkeologi. Holter er også aktuell med den nye spalten «Ignaslekt» i lagets medlemsblad Ign.