Torsdag 6. desember ble det avholdt årsmøte i Enebakk historielag, med 20 stemmeberettigete til stede i lagshuset i Ytterbygda.

Etter de påtroppende ledernes ønske startet årsmøtet med ett minutts stillhet for nylig avdøde og mangeårige medlem i historielaget, Nils Wiik.

En rekke saker ble tatt opp og diskutert på årsmøtet, blant annet styrets forslag om endring av regnskapsår og flytting av årsmøte til januar. Styrets forslag ble vedtatt, med noen stemmer i mot. Det betyr at årsmøtet for 2013 vil bli avholdt mot slutten av januar 2014.

Vi gratulerer Mari Ringnes og Henning Bergersen som nyvalgte ledere av Enebakk historielag. Mari har sittet i styret siden 2010 og var nestleder under Amund Ruud i 2011. Det siste året har hun vært leder av laget og fortsetter nå med det, men i 2013 altså sammen med Henning Bergersen. Han ble først valgt inn i styret i 2007 og satt da som nestleder under Åse Killerud. I perioden 2008 – 2010 var han leder i en særdeles aktiv periode for laget. Etter dette var han med å starte lokallag av Fortidsminneforeningen i Hallingdal og satt som leder der i perioden 2010 – 2012. Her var han blant annet en av pådriverne for bevaring av tunet Furuheim på Gol. Bergersen returnerer nå til laget for en ny periode.

Gratulerer også til Niels J. Knagenhjelm, Kjell Reidar Carlson Hovde, Helene Wattum Larsen, Håkon Kjelstrup, Marianne Krogrud og William Sheere som nye og gjenvalgte styremedlemmer.

Nils Butenschøn, Heidi Wattum og Amund Ruud var ikke på valg. Vi takker også Juul Sverre Stener og Petter Oppegaard for flott innsats i det avtroppende styret. Juul Sverre har gjennom seks år vært en av de viktigste i styret, blant annet for sitt arbeid med kulturminneløypene, Vesle-Auen og en rekke rusleturer og prosjekter. Han har også i nesten hele sin periode vært lagets sekretær. Eva Kristoffersen ble valgt til ny revisor i laget. Håkon Tysdal og Torgeir Solberg (vara) er nye medlemmer i valgkomiteen.

På årsmøtet var det også slipp av lagets første utgivelse siden høsten 2008. De tre forfatterne Andreas Bøhler, Amund Ruud og Håkon Tysdal presenterte boka «Arbeidsplassene som forsvant» til stor begeistring for de fremmøtte.

Konstituerende styremøte vil bli avholdt i januar 2013. Der velges nestleder, sekretær og kasserer, samt at alle grupperapportører kommer på plass.

 Flateby 1Flateby 3

Flateby 4Flateby 6

Flateby 7Flateby 8

Ytre (6)Flateby 9

Flateby 10Flateby 11

Kirkrbygda (1)Kirkrbygda (7)

Kirkrbygda (6)Kirkrbygda (5)

Kirkrbygda (4)Kirkrbygda (3)

Kirkrbygda (2)

Dalefjerdingen (6)Dalefjerdingen (5)

Dalefjerdingen (4)Dalefjerdingen (3)

Dalefjerdingen (2) Dalefjerdingen (1)

Ytre (6)Ytre (5)

Ytre (7)Ytre (2)

Ytre (1)

IMG_2512  IMG_2519

IMG_2525