Det er med stor glede vi kan melde at hovedutvalg for kultur, oppvekst og skole i møte  19. august fattet vedtak om å tildele Enebakk historielag ENEBAKK KOMMUNES KULTURPRIS FOR 2008. Kommunens kulturpris tildeles en person, lag/forening eller gruppe av personer, organisasjoner, amatører eller profesjonelle som har ytt kulturinnsats ut over det vanlige for kulturlivet i kommunen. Mer info om denne gledelige nyheten kommer senere.

Hederspris 2008

 Foto: Hedvig Lien.

Ordfører Dag Bjerke overrekker blomster til leder Henning Bergersen og resten av styret i Enebakk historielag. Det ble en flott sermoni  lørdag kveld da Enebakk historielag mottok Enebakk kommunes kulturpris for 2008. Leder Henning Bergersen tok med seg hele styret opp for å motta prisen og holdt deretter en tale hvor han påpekte at dette er en pris som tildeles alle de aktive medlemmene i laget og alle de som siden starten i 1955 har jobbet for lokalhistorien i Enebakk. Leder for KOS-utvalget, Jan Tolnes overrakte laget en sjekk på 20 000 kroner og en flott plakett. Andre talere var ordfører Dag Bjerke og Ole Jakob Holt, som representerte Fortidsminneforeningen på Romerike. Leder av Romerike historielag, Tom Halvorsen, var også på plass og delte ut Romerike historielags hederstegn til Rolf Solberg. Enebakk kommune sto for den fine markeringen på Holtop i Ekebergdalen.

Rolf hederspris 2008

 Foto: Henning Bergersen.

Leder i Romerike historielag, Tom Halvorsen overrekker Rolf Solberg Romerike historielags hederstegn.

Det er med stor glede vi kan melde at hovedutvalg for kultur, oppvekst og skole i møte  19. august fattet vedtak om å tildele Enebakk historielag ENEBAKK KOMMUNES KULTURPRIS FOR 2008. Kommunens kulturpris tildeles en person, lag/forening eller gruppe av personer, organisasjoner, amatører eller profesjonelle som har ytt kulturinnsats ut over det vanlige for kulturlivet i kommunen. Mer info om denne gledelige nyheten kommer senere.

Tidligere vinnere av kulturprisen for Enebakk:

2007 – Margrete og Erik Koren Batt
2006 – Nils Wiik
2005 – Turbofjøla
2004 – Johan Østvåg
2003 – Toril og Jan Tolnæs
2002 – Kjell Matheussen
2001 – Stig Adolfsen
2000 – Ytre Enebakk og Vikskroken sanitetsforening

1999 – Leikny Derlick
1998 – Enebak Dramatiske Sælskab
1997 – Knut Grinde
1996 – Kåre Myhre
1995 – Ingen tildelning
1994 – Flateby kino
1993 – Barthold A. Butenschøn
1992 – Frisk luft
1991 – Ingar Pedersen
1990 – Ragnhild Butenschøn

1989 – Ole Weng
1988 – Arild Degrum
1987 – Enebakk trekkspillklubb
1986 – Håvard Oudenstad

…. Tilbake til toppen