“Fra vann og foss til lys og kraft” ble skrevet i 1994, bare noen måneder før Oppegaard gikk bort. Dette manuskriptet er en fortsettelse av hans hefte “Igna” fra 1964 og aldri tidligere utgitt. I samarbeid med familien Oppegaard har vi også funnet frem en rekke gamle (og nyere) fotografier som ikke tidligere er publisert. Heftet er på 28 sider i farger og koster kr 100,- For medlemmer av Enebakk historielag koster heftet kr 75,-

Enebakk historielag ønsker å gjøre Ulf Oppegaards skrifter tilgjengelige påny. Når denne serien fullføres på hundreårsdagen for Ulf Oppegaards fødsel i 2011 vil den omfatte alle hans utgivelser, samt flere ikke tidligere publiserte skrifter.

Enebakk historielag vil selge dette og sine andre utgivelser på JULEVEIEN 2008 på Vik gård i Ytterbygda. Åpningstider er fra kl. 11.00 til 15.30 på lørdag og fra kl. 12.00 til 16.00 på søndag.