59.72438° N, 11.04288°E

614906.79N    6622484.31E

Her finner du Tangenelva på kartet

Vannhjul

Vannhjuldelen ble funnet ved elvekanten i Tangenelven våren 1993. Funnstedet tilsier at det må enten være hjulet som dro treskeverket på Vestbylåven – (lang wire) – eller et av de to som dro den øverste møllen. Disse hjulene fikk vann fra renner som kom fra en dam som lå litt nedenfor nuværende sementdam. Disse hjulene var antagelig fra siste del av 1800.

Hjulkonstruksjonen er en mellomting av støthjul og overfallshjul. Den krever mye vann i forhold til ytelsen. Den var kanskje praktisk der det var vann nok.

Den store sagbrukstiden i elven med tømmer fra Glomma var forbi..

 

Ulf Oppegaard.