Eiendomsinformasjon
0229-90/654 Frørenseriet
59.72434° N,  11.04343°E
614906.79    6622484.31
Frørenseriet
Et bilde fra 1930-årene, som viser et parti fra Tangenelva og virksomheten der.
Bygningen til høyre i bildet er den gamle mølla, i dag bedre kjent som «frørenseriet».