Nevnt som bosted første gang i 1791. Ibruk til 1870-åra.