har som formål å samle og utbre kunnskap om vår lokalhistorie

Kategori: steder-Kirkebygda (Side 1 av 5)

Preståa saga

I Enebakkdalen var det et sagbruk med 5 sager. Tømmeret kom for stordelen fra Fet lenser og ble slept inn i Preståa for så å bli lesset på en hestejernbane for å bli dratt opp til sagene.

 Jernbanesporene gikk bare opp til de fire nederste sagene.

Til den øverste som ikke var så ofte i bruk måtte tømmeret trekkes på stokker.

På kartet tegnet av en Chr. Oppegård i 1876 (ikke slekten Oppegård i Enebakk) viser Eierens sager og eiendommer langs elva.

KartEnebakkPrestaaBruk

Her finner du Preståa saga på kartet

« Eldre innlegg