Plass i bruk til ca. 1880. Nevnt første gang i 1850-åra.